Rachunkowość i Podatki

praca w Biurze Rachunkowości i Podatków LOT

Biuro Rachunkowości i Podatków

W Biurze Rachunkowości i Podatków zajmujemy się … rachunkami i podatkami. Liczymy, rozliczamy, księgujemy – koszty i wydatki to nasz chleb powszedni! Przez nasze ręce przechodzi tysiące faktur i  innych dokumentów (wyciągi bankowe, rezerwy, lista płac, różnice kursowe, zaliczki/przedpłaty), które skrupulatnie ewidencjonujemy w systemie księgowym. Zarządzamy bazą kontrahentów poprzez m.in. zakładanie kont dostawcom i odbiorcom naszych usług,  a także koordynujemy obsługę księgową i podatkową na rynkach zagranicznych. Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i statystycznych… lista zadań nie ma końca!