Ми використовуємо cookies, щоб покращити сервіс lot.com. Якщо Ви не хочете, щоб cookies були надіслані на Ваш жорсткий диск, будь ласка, змініть параметри Вашого браузеру.


Політика cookies

Перейти на головну сторінку

Ваші параметри

Ваш профіль

 • § 1  [Вступ]
  1. Ці правила надання послуг електронним шляхом (далі "Правила") визначають принципи користування послугами, що надаються за посередництвом сайту www.lot.com компанією Польські Авіалінії LOT S.A. з розташуванням за адресою: Варшава, вул. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Варшава), зареєстрованою в Реєстрі Підприємців Національного Судового Реєстру, який ведеться в районному суді для столичного міста Варшави у Варшаві, XIII адміністративно-господарський відділ НСР, під номером KRS 0000056844, з номером NIP (ідентифікаційний податковий номер) 522-000-23-34 та номером REGON (статистичний номер єдиного реєстру народного господарства) 01005896000000 та статутним капіталом 62 430 548,32 п.зл.(сплаченим повністю).
  2. Ці Правила є правилами надання послуг електронним шляхом в розумінні ст. 8 Закону від 18 липня 2002 року "Про надання послуг електронним шляхом". (єдиний текст Законодавчий Вісник № 144, поз. 1204).
  3. Правила визначають типи та сферу послуг, які надаються компанією PLL LOT електронним шляхом, принципи надання цих послуг, умови укладення та розірвання договорів надання послуг електронним шляхом, а також порядок рекламаційного процесу.
  4. Для купівлі Електронного Авіаквитка та додаткових послуг, пов'язаних з авіаперевезенням, будуть застосовуватися Загальні Умови Перевезення пасажирів та багажу, представлені на інтернет-сайті www.lot.com на вкладці під назвою "Правила" під посиланням: http://www.lot.com/conditions-of-carriage.
 • § 2 [Визначення]
  1. Особа, що надає послуги/PLL LOT – Польські Авіалінії LOT S.A. з розташуванням за адресою: Варшава, вул. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Варшава);
  2. Інтернет-сайт - інтернет-сервіс, розміщений за адресою www.lot.com, за допомогою якого клієнт може користуватися послугами, які надаються компанією PLL LOT, а також укладати з особою, що надає послуги, дистанційний договір на купівлю електронного авіаквитка або додаткової послуги, пов'язаної з авіаперевезенням;
  3. Клієнт - означає фізичну особу, юридичну особу або організаційну одиницю, яка не має правової форми, відносно якої закон визнає правоздатність, яка є користувачем інтернет-сайту, зокрема, з метою користування послугами;
  4. Послуги - послуги, що надаються компанією PLL LOT електронним шляхом за посередництвом інтернет-сайту, перелічені в § 4 Правил.
 • § 3 [Загальні положення]
  1. Клієнт може користуватися послугами, про які йде мова в § 4 Правил, які доступні через інтернет-сайт, за умови дотримання технічних вимог, про які йде мова в § 5 абз. 1 правил.
  2. Вся інформація, дані та матеріали, представлені на інтернет-сайті (в тому числі, серед іншого, назви, логотипи, розклади рейсів та прейскуранти, а також кольорова гамма та система сайту). становлять предмет прав інтелектуальної власності, а саме, авторських прав особи, що надає послуги, або партнерів особи, що надає послуги, з якими особа, що надає послуги, уклала відповідні договори.
  3. Інформацією та матеріалами, про які йде мова в абз. 2 вище, клієнт може користуватися виключно в діапазоні дозволеного приватного використання, в сфері, визначеній обов'язковими положеннями законодавства. Зокрема, не допускається використання засобів інтернет-сайту в якості підстави для ведення клієнтом будь-якої господарської діяльності, яка ґрунтується на розміщених на порталі інформації та інструментах. Всі інші способи відтворення або користування інформацією, даними та матеріалами з інтернет-сайту або кольорової гами або системи сайту без попередньої згоди компанії PLL LOT заборонені, окрім випадків, коли такі дії дозволені обов'язковими для виконання нормативно-правовими актами.
  4. Визначається наступний спосіб спілкування з особою, що надає послуги, по номеру телефону: 801 703 703 (номер для стаціонарного зв'язку) або 22 577 99 52 (номер для стаціонарного та мобільного зв'язку), електронним шляхом на адресу: lot_info@lot.pl або письмово (поштою) на адресу: вул. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Варшава.
 • § 4 [Послуги, що надаються електронним шляхом]
  1. 1. Компанія PLL LOT надає наступні послуги за посередництвом інтернет-сайту:
   1. укладання договорів на авіаперевезення, шляхом купівлі електронного авіаквитка;
   2. укладання договорів на додаткові послуги ("Послуги на замовлення") в рамках договору на авіаперевезення;
   3. укладання договорів на послугу AirKiosk, яка включає в себе пасажирські послуги, пов'язані з авіаподорожжю, серед іншого, такі, як підвезення багажу до аеропорту, асистент в аеропорту, під'їзд до аеропорту або з аеропорту;
   4. доступ до інтернет-сайтів третіх суб'єктів, які дають можливість укладання договорів на послуги, що надаються цими суб'єктами;
   5. надання інформації на тему розкладу рейсів PLL LOT;
   6. інформування про актуальні промо-акції та пропозиції PLL LOT;
   7. електронна розсилка;
   8. надання індивідуального профілю клієнта на інтернет-сайті.
  2. Користування послугами, про які йде мова в абз. 1 вище, вимагає попереднього прийняття цих Правил клієнтом, яке виражається через заповнення граф у повідомленні "Прочитав та приймаю Правила надання послуг електронним шляхом компанією PLL LOT S.A." та внесення даних користувача (в тому числі, особових), що необхідні для надання цієї послуги, відповідно до інструкції, яка розміщена на інтернет-сайті, а також виконання зазначених вище дій шляхом натиснення відповідної кнопки, яка означає прийняття. Дані, необхідні для надання цієї послуги, кожен раз визначаються особою, що надає послугу, на інтернет-сайті на сторінках, які стосуються окремих категорій та послуг.
  3. Користування деякими послугами може залежати від реєстрації клієнта на інтернет-сайті шляхом створення клієнтом рахунку. Послуги, надання яких вимагає створення клієнтом рахунку, будуть вказані на інтернет-сайті.
  4. Користування деякими послугами може залежати від сплати клієнтом збору. Послуги, надання яких залежить від сплати клієнтом збору, та його розмір будуть вказані на інтернет-сайті на сторінках, що стосуються окремих категорій послуг.
  5. Детальні принципи купівля електронного авіаквитка за посередництвом інтернет-сайту, представлені в Умовах Купівлі Електронного Авіаквитка, що становлять Додаток № 1 до цих Правил.
  6. Детальні принципи купівлі додаткових послуг. що стосуються авіаперевезення, за посередництвом інтернет-сайту, представлені в Додатку № 2 до цих правил.
 • § 5 [Технічні умови користування послугами]
  1. Користування інтернет-сайтом та послугами, що надаються компанією PLL LOT, можливо за умови відповідності телеінформаційної системи клієнта наступним мінімальним технічним вимогам:
   1. застосування браузерів Mozilla Firefox 3.x+ або Internet Explorer 7.0+ або новіших версій зі встановленим програмним забезпеченням для обслуговування Java Script та аплетів Java, а також таких, що забезпечують обслуговування файлів cookies.
   2. застосування у певних випадках програмного забезпечення Flash 4 або новішої версії, Quicktime, Acrobat Reader та архівних програм,
   3. розпорядження актуальною, діючою та правильно сконфігурованою електронною поштою. 
  2. Інтернет-сайт оптимізований до розширення 1024 x 768.
 • § 6 [Відповідальність]
  1. Заборонено користуватися інтернет-сайтом та послугами способом, що порушує нормативно-правові акти, Правила та добрі звичаї.
  2. Заборонені надання, публікація, пересилка або будь-яке розповсюдження клієнтом за посередництвом інтернет-сайта інформації та змісту характеру, який порушує законодавство, образливої інформації, відомостей, які можуть ввести в оману, змісту маркетингового характеру (спам), а також змісту, який може стати причиною порушення або пошкодження комп'ютерних систем.
  3. Компанія PLL LOT має право припинити доступ до послуг або розірвати договір у випадку клієнта, який:
   1. використовує послуги для цілей, що не відповідають їх призначенню або шкодять третім особам;
   2. порушує обов'язкове законодавство, положення Правил або добрі звичаї;
   3. порушує обов'язкове законодавство, положення цих Правил або добрі звичаї.
  4. Клієнт несе відповідальність за користування інтернет-сайтом способом, що суперечить положенням Правил або законодавства, а також за збитки, спричинені такими діями.
 • § 7 [Захист особових даних та комерційна інформація]
  1. Принципи обробки компанією PLL LOT особових даних клієнта представлені в документі "Політика конфіденційності".
  2. Клієнт може виразити добровільну згоду на отримання за допомогою засобів електронного зв'язку від Польських Авіаліній LOT S.A. з розташуванням за адресою: Варшава, вул. Komitetu Obrony Robotników 43, інформації рекламного та комерційного характеру ("комерційна інформація"). Ця згода надається клієнтом шляхом відмічання відповідної опції згоди на сайті www.lot.com. Клієнт може в будь-який момент відмовитися від отримання вищезазначеної комерційної інформації шляхом активації відповідного інтернет-адресу.
 • § 8 [Рекламації] 
  1. Всі рекламації, що стосуються послуг, які надаються електронним шляхом компанією PLL LOT, слід подавати на електронну пошту: problemy_techniczne@lot.pl або поштою на адресу: Польські Авіалінії LOT S.A., вул. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Варшава протягом 7 днів з моменту виявлення причин рекламації.
  2. Будуть розглядатися тільки рекламації польською або англійською мовою.
  3. Рекламаційні заявки повинні містити наступну інформацію:
   1. ім'я та прізвище клієнта;
   2. адреса проживання та адреса для кореспонденції клієнта,
   3. електронна пошта клієнта,
   4. предмет рекламації,
   5. точний опис послуги, на яку подається рекламація,
   6. причини рекламації.
  4. Рекламації, які містять невірні або неповні дані, що визначені в абзаці 3, а також рекламації з нецензурними або образливими словами, розглядатися не будуть.
  5. Правильно подані рекламації будуть розглянуті компанією PLL LOT протягом 28 робочих днів від дати вручення рекламації.
  6. Про спосіб розгляду рекламації особа, яка подає її, буде проінформована способом, яким була ця рекламація подана, на адресу для кореспонденції або електронну пошту, зазначену в рекламації.
  7. У випадку поточних технічних проблем, пов'язаних з функціонуванням інтернет-сайту та доступністю послуг просимо інформувати на адресу e-mail: problemy_techniczne@lot.pl.
 • § 9 [Умови розірвання договору про надання послуг електронним шляхом та відмова від дистанційного договору]
  1. Договір про надання послуг електронним шляхом укладається на невизначений час, за умови дотримання дистанційних договорів на купівлю електронного авіаквитка, додаткових послуг, пов'язаних з пасажирськими перевезеннями, та послуг AirKiosk, які укладаються на визначений час на період надання послуги компанією PLL LOT.
  2. Не визначається мінімальний термін дії зобов'язань клієнта, що виникають з договору з компанією PLL LOT.
  3. В зв'язку з положеннями ст. 3 абз. 1 пункт 4 Закону "Про права споживача", при купівлі послуг на пасажирські повітряні перевезення, про які йде мова в § 4 абз. 1 літ. а)-с) Правил (купівля електронного авіаквитка, додаткових послуг, що стосуються авіаперевезення (послуги на замовлення) та послуг AirKiosk), клієнт не має права відмовитися від дистанційного договору, про який йде мова в цьому законі.
  4. Від користування послугами, про які йде мова в § 4 абз. 1 літ. d)-h) правил клієнт може відмовитися в будь-який момент. Від послуги утримання рахунку клієнта в рамках інтернет-сайта клієнт може відмовитися шляхом усунення рахунку. У випадку послуги електронної розсилки клієнт може відмовитися від користування послугою за допомогою посилання, яке призначене для виходу з бази розсилки та доступне в кожній розсилці LOT.
 • § 10 [Заключні положення]
  1. Всі суперечки, що виникають внаслідок надання послуг електронною поштою компанією PLL LOT на підставі цих правил, будуть розглядатися компетентними судами загальної юрисдикції.
  2. Всі додатки до Правил є їх невід'ємною частиною.
  3. Обов'язкові для виконання Правила представлені на сайті www.lot.com в спосіб, який дозволяє зберегти їх на комп'ютері та відкрити під час щоденної діяльності. 
  4. В разі зміни Правил, а також у випадку клієнтів, які вже є стороною договору про надання послуг електронним шляхом з компанією PLL LOT, зокрема, зареєстрованих клієнтів, вони будуть пов'язані положеннями нових Правил або Правил після змін, за умови, до вони не денонсували договори про надання послуг електронним шляхом протягом тридцяти (30) дні від дати повідомлення клієнта про зміну Правил.
  5. До справ, які не урегульовані в цих правилах, будуть застосовані відповідні нормативно-правові акти, зокрема, положення закону "Про надання послуг електронним шляхом" від 18 липня 2002 р., положення Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. (Законодавчий Вісник 64.16.93 з наступними змінами) та ст. 10 і 17 в зв'язку зі ст. 3 абз. пункт 4 Закону від 30 травня 2014 р. "Про права споживача" (Законодавчий вісник за 2014 р. , поз. 827).  

ДОДАТОК № 1 ДО ПРАВИЛ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИМ ШЛЯХОМ ВІД 04 ЛИПНЯ 2011 Р. "УМОВИ КУПІВЛІ ЕЛЕКТРОННОГО АВІАКВИТКА"

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Цей Додаток № 1 до Правил визначає умови купівлі електронного авіаквитка (далі "Умови") за посередництвом інтернет-сайта.
   2. Умовою купівлі електронного авіаквитка, доступного за допомогою інтернет-сайту, є прийняття представлених нижче положень (за допомогою відмічання відповідної графи) та ознайомлення з умовами тарифу, що стосуються вибраного клієнтом авіасполучення, та Загальними Умовами Перевезення пасажирів та багажу, що представлені за посиланням: http://www.lot.com/conditions-of-carriage, які становлять невід'ємну частину умови авіаперевезення з компанією PLL LOT.
  2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА
   1. Продавцем або особою, що видає електронні авіаквитки, є особа, що надає послуги..
   2. Бронювання та перерахування виконуються за посередництвом інтернет-сайту з використанням системи бронювання авіаквитків Amadeus.
  3. ВИЗНАЧЕННЯ
   1. Електронний авіаквиток (інакше etix ®, „Електронний квиток") означає квиток, згенерований та записаний в системі бронювання за посередництвом інтернет-сайту, який дає право на здійснення цієї повітряної подорожі. Електронний квиток разом з номером замовлення (номером бронювання) доставляється електронною поштою компанією PLL LOT клієнту на вказану ним під час бронювання електронного авіаквитка електронну адресу.
  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА
   1. Клієнт зобов'язується купити та скористуватися електронним авіаквитком відповідно до цих умов, Загальних Умов Перевезення пасажирів та багажу, що представлені за посиланням: http://www.lot.com/conditions-of-carriage, а також нормативно-правових актів.
   2. Заборонено, зокрема, здійснювати клієнтом купівлю електронного авіаквитка з використанням фальшивого або чужого прізвища, сплачувати куплені електронні авіаквитки фальшивою або чужою кредиткою карткою, без згоди власника кредитної картки, виконувати перерахування платежів з чужого банківського рахунку, без згоди його власника, або будь-яким іншим способом, який не відповідає законодавству.
   3. У випадку клієнта, який є фізичною особою, купівлю електронного авіаквитка може виконувати виключно фізична особа, яка є повністю діє- та правоздатною.
  5. БРОНЮВАННЯ ТА КУПІВЛЯ КВИТКА
   1. Умовою виконання купівля електронного авіаквитка є правильний процес бронювання, відповідно до інструкцій, представлених на інтернет-сайті в панелі купівлі електронного авіаквитка, повне заповнення даних пасажира та прийняття цих Умов, а також внесення клієнтом платежу за електронний авіаквиток за допомогою платіжних форм, вказаних на інтернет-сайті в терміни, визначені клієнтом на інтернет-сайті.
   2. У випадку, коли розрахункова валюта платіжної картки не є валютою, в якій подана ціна електронного авіаквитка, внаслідок перерахунку та курсової різниці між банками, сплачувана сума може відрізнятися від ціни купленого електронного квитка відповідно до правил, що діють в банку платника.
   3. Купівля електронного авіаквитка пов'язана з обов'язком внесення платежу за електронний авіаквиток на користь компанії PLL LOT.
   4. З моменту здійснення бронювання клієнт погоджується на списання системою суми зі свої картки.
   5. Подання невірних даних кредитної картки є причиною відмови в перерахуванні, що пов'язано з перенаправленням клієнта до панелі купівлі електронного авіаквитка. Платежі шляхом перерахування здійснюються автоматично під час бронювання та купівлі електронного авіаквитка шляхом з'єднання з інтернет-сайтом банку, в якому клієнт має віртуальний рахунок.
   6. Подача замовлення на купівлю електронного авіаквитка підтверджується автоматично згенерованим повідомленням, яке відправляється на електронну пошту, вказану клієнтом.
   7. Моментом укладення дистанційного договору на купівлю електронного авіаквитка є момент отримання особою, що надає послугу, платежу за електронний авіаквиток. Про отримання платежу особою, що надає послугу, клієнт буде проінформований автоматично згенерованим повідомленням, яке відправляється на електронну пошту, вказану клієнтом.
  6. ПОВЕРНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА
   1. Клієнт має право повернути електронний квиток, куплений за посередництвом інтернет-сайту, за умови, що:
    1. можливість повернення квитка була передбачена в тарифі, використаному в електронному авіаквитку, а також
    2. повернення електронного авіаквитка настає до дня, визначеного, як дата вильоту.
   2. Повернення електронного авіаквитка, у випадку, коли це дозволяється тарифом, застосованим в цьому електронному авіаквитку, може бути здійснено через Центр телефонного обслуговування або у агентів компанії PLL LOT та протягом періоду, зазначеного в умовах застосованого тарифу.
   3. Електронний авіаквиток, що підлягає поверненню, слід подати під відповідним номером до Центру телефонного обслуговування або у агента компанії PLL LOT, де була здійснена купівля квитка. Перелік номерів Центру телефонного обслуговування представлений на сайті www.lot.com.
   4. В залежності від застосованої платіжної форми, сума, яка належить клієнту за повернений електронний авіаквиток, перераховується безпосередньо на банківський рахунок клієнта або на рахунок кредитної картки клієнта, протягом 28 днів від дати отримання компанією PLL LOT відправлення, що містить повернений електронний авіаквиток.  

ДОДАТОК № 2 ДО ПРАВИЛ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИМ ШЛЯХОМ ВІД 1 КВІТНЯ 2014 р.
Умови додаткових послуг ("Послуги на замовлення") LOT

  1. Визначення
   1. Додаткові послуги / Послуги на замовлення LOT („Послуги”) – додаткові, платні послуги, що пропонуються компанією PLL LOT, які пасажир може придбати разом з авіаквитком.
   2. Пасажир зі спеціальними потребами („SCP”) – особа, яка вимагає особливих умов, допомоги та/або обладнання підйому на борт, а саме:
    1. Особами з вадами руху („PRMs”) є особи, мобільність яких під час користування транспортом обмежена, враховуючи фізичну обмежену спроможність (сенсорну або моторну, постійну або тимчасову), інтелектуальну обмежену спроможність та інтелектуальні вади або будь-яку іншу причину, пов'язану з обмеженою спроможністю або віком, ситуація з якими вимагає відповідної допомоги та адаптації до її потреб з діапазону послуг, доступних для всіх пасажирів;
    2. Немовлята - діти до 2 років, які подорожують з дорослою особою;
    3. Діти, які подорожують самостійно („UMs”) – діти віком 2-12 років, які подорожують без дорослої особи;
    4. Пасажир нестандартних розмірів („NSP”) – особа, яка, враховуючи її розміри, вагу або зріст не може сидіти на одному місці в салоні літака.
  2. Загальні положення
   1. Ці умови ("Умови додаткових послуг") визначають принципи користування додатковими послугами, що надаються компанією PPL LOT.
   2. Ці умови додаткових послуг стосуються тільки міжнародних та вітчизняних рейсів, що обслуговуються компанією PLL LOT
   3. Послуги можна придбати на подорож не більше 4 ділянок, в розумінні Загальних Правил Перевезення пасажирів та багажу, які представлені на інтернет-сайті www.lot.com на вкладці під назвою "Правила" під посиланням: http://www.lot.com/conditions-of-carriage.
  3. Мій Додатковий Багаж
   1. Мій додатковий багаж - це оплачувана заздалегідь послуга надлишкового багажу, яка дозволяє пасажирам заздалегідь викупити додаткові одиниці багажу в момент бронювання по зниженій ціні.
   2. Розмір платежів за послугу Мій додатковий багаж визначає прейскурант, представлений за посередництвом інтернет-сайту.
   3. Послуга стосується виключно однієї додаткової одиниці багажу, яка не перевищує 23 кг та у випадку якого сума розмірів - довжина, ширина та висота - багажу не перевищує 158 см.
   4. Послугу Мій додатковий багаж можна придбати не пізніше 12 годин до запланованого відльоту за посередництвом інтернет-сайту.
   5. У випадку багажу, що перевищує вказані розміри, послугу надлишкового багажу можна придбати тільки через Центр телефонного обслуговування LOT, офіс продаж LOT або агентів за 24 години до запланованої подорожі.
   6. Знижка складає 20% від стандартного збору за багаж, який не перевищує 23 кг та 158 см (сума розмірів: довжина/ширина/висота), який представлений на сайті http://www.lot.com/nadbagaz.
   7. Для багажу розмірами, що перевищує визначені вище розміри, 20% знижка не діє.
   8. Моментом укладення договору на послугу Мій Додатковий Багаж є момент отримання особою, що надає послугу, платежу за послугу, відповідно до прейскуранту, представленого на інтернет-сайті.
  4. Моє Улюблене Місце
   1. Якщо пасажир  не є певним чи кваліфікується, як PSP або PNW, він повинен звернутися до Центру телефонного обслуговування.
   2. Послуга вибору місць дозволяє пасажирам вибрати місце до відльоту.
   3. При дотриманні абз. 4 нижче послуга Моє Улюблене Місце є платною. Розмір платежу визначає прейскурант, представлений на сайті.
   4. Для пасажирів, які належать до LOT Premium Class (Преміум-Клас), LOT Business Class (Бізнес-Клас) або які мають статус HON (почесний гість) та Сенатор згідно з програмою лояльності Miles & More (Європейська програма для часто літаючих клієнтів) послуга Моє Улюблене Місце входить до ціни авіаквитка.
   5. Послугу Моє Улюблене Місце клієнт може придбати не пізніше 24 годин до запланованого відльоту за посередництвом інтернет-сайту. Моментом укладення договору на послугу Мій Додатковий Багаж є момент отримання особою, що надає послугу, платежу за послугу, відповідно до прейскуранту, представленого на інтернет-сайті.
   6. Місця, що не були виділені в рамках послуги вибору місць будуть безкоштовно доступні для всіх пасажирів після початку реєстрації (стандартно за 24 години до запланованого відльоту).
   7. З причин безпеки пасажири, які знаходяться на місцях в рядах поруч з евакуаційним виходом:
    1. не можуть кваліфікуватися, як PSP, PNW, або подорожувати з тваринами в салоні;
    2. не можуть кваліфікуватися, як особи, враховуючи їх стан, які б могли ускладнити евакуацію іншим пасажирам або виконання обов'язків екіпажу;
    3. повинні бути віком старше 18 років, повинні розуміти мову екіпажу (польську або англійську), бути в доброму загальному фізичному стані, мати відповідну силу та бути в стані допомогти в разі раптової евакуації літака в разі потреби після відповідного інструктажу екіпажу. 
   8. Інші умови щодо місць:
    1. Пасажири, які кваліфікуються, як NSP повинні сидіти на місцях в ряду с декількома місцями (з розкладними підлокітниками), в разі можливості поруч з виходом з літака, але не в евакуаційному ряду.
    2. Немовлята повинні сидіти в ряду, де доступна додаткова киснева маска.
   9. Якщо пасажир вибере ряд поруч з виходом та не відповідає вимогам, пов'язаним з таким місцем, які зазначені в пункті 7 та 8 цього розділу, тоді йому буде надане інше місце. В такому випадку повернення оплати відсутнє.
  5. Моє Преміум-Меню
   1. Послуга Моє Преміум-Меню дозволяє пасажирам, які подорожують в економ-класі на рейсах на далеку відстань, підвищити стандарт харчування з економ-класу до Преміум-економ-класу.
   2. Послуга включає в себе стандартне харчування та вибране спеціальне харчування (мусульманське, для діабетиків, без вмісту лактози, вегетаріанське (без молочних продуктів) веганське, без вмісту глютену).
   3. Послугу можна придбати не пізніше 12 годин до запланованого відльоту за посередництвом інтернет-сайту.
   4. Послуга Моє Преміум-Меню є платною. Розмір платежу визначає прейскурант, представлений на сайті.
   5. Моментом укладення договору на послугу Моє Преміум-Меню є момент отримання особою, що надає послугу, платежу за послугу, відповідно до прейскуранту, представленого на інтернет-сайті.
   6. Послуга обмежена до 10 замовлень на харчування на кожен рейс на далеку відстань, а після досягнення цього ліміту пасажиру можуть не мати можливості придбати послугу.
  6. Моє Додаткове Обладнання
   1. Послуга Моє Додаткове Обладнання дозволяє придбати послугу перевезення додаткового обладнання. Обладнання, дозволене в рамках послуги: обладнання для гольфу, обладнання для пірнання, лижне обладнання, обладнання для сноуборду, обладнання для рибальства та музичні інструменти.
   2. Перевезення обладнання здійснюється в багажному відсіку. У випадку, коли клієнт хоче перевезти обладнання в пасажирському салоні, йому слід звернутися до Центру телефонного обслуговування з метою встановлення можливості перевезення такого обладнання в пасажирському салоні та умов цього перевезення.
   3. Якщо обладнання, що перевозиться, відсутнє в переліку обладнання, яке включено до послуги, слід звернутися до Центру телефонного обслуговування з метою встановлення можливості перевезення такого обладнання та умов цього перевезення.
   4. У випадку перевищення дозволеного ліміту послуги (кількісно або вагово) пасажир повинен бути сплатити збір за надлишковий багаж. Збір за надлишковий багаж може бути сплачений в Центрі телефонного обслуговування, власних офісах LOT та у агентів, відповідно до прейскуранта, представленого на інтернет-сайті та у власних офісах LOT та у агентів LOT.
   5. Максимальна вага додаткового обладнання не може перевищувати 45 кг. Обладнання з більшою вагою можуть перевозитися, як карго. Детальна інформація надається за номером відділу з питань карго LOT CARGO (+48 22 606 7777).
   6. У випадку перевезення обладнання нестандартних розмірів, тобто більше 23 кг, або розмірів, сума яких - висота, ширина та довжина -, перевищує 158 см, клієнт кожен раз повинен звернутися до Центру телефонного обслуговування з метою підтвердження можливості перевезення такого обладнання та умов такого перевезення.
   7. При дотриманні абз. 8 нижче послуга "Моє Додаткове Обладнання" є платною. Збір за додаткове обладнання представлений на сайті: http://www.lot.com/sprzet-sportowy та стосується подорожі в одну сторону (рейс в обидві сторони вимагає внесення окремого збору).
   8. Одна одиниця додаткового обладнання може перевозитися без необхідності внесення збору, якщо вона перевозиться в рамках дозволеного ліміту на зареєстрований багаж.
   9. За один комплект додаткового обладнання (наприклад, 1 пара лиж + 1 пара черевиків + каска, запакована окремо) сплачується один збір.
   10. Послугу можна придбати не пізніше 12 годин до запланованого відльоту за посередництвом інтернет-сайту.
   11. Моментом укладення договору на послугу Мій Додатковий Багаж є момент отримання особою, що надає послугу, платежу за послугу, відповідно до прейскуранту, представленого на інтернет-сайті.
  7. Багаж LOT Economy Saver
   1. Пасажири, які подорожують згідно з тарифом, який не дозволяє забрати безкоштовний зареєстрований багаж, та зацікавлені в перевезенні такого багажу, мають можливість скористатися послугою Багаж LOT Economy Saver, яка дозволяє забрати такий багаж за додаткову плату, відповідно до прейскуранту, представленого на сайті http://www.lot.com/pl/pl/bagaz-rejestrowany.
   2. За другу та кожну наступну одиницю будуть діяти ставки, як за стандартний надлишковий багаж.