Регламент, що регулює надання послуг за допомогою електронних засобів авіакомпанією LOT Polish Airlines S.A.

§ 1 [Загальні положення]

1. Цей Регламент надання послуг за допомогою електронних засобів (далі - "Регламент") визначає умови користування послугами, що надаються через сайт www.lot.com авіакомпанією LOT Polish Airlines S.A. з головним офісом у Варшаві, за адресою: вул. Комітету Оброни Роботнікув 43, (02-146 Варшава), зареєстрованого в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві 13-й Комерційний відділ Національного судового реєстру, під номером KRS 0000056844, з NIP (ідентифікаційним номером платника податків) 522-000-23-34, номером REGON 01005896000000 та статутним капіталом у розмірі 203 214 923,28 злотих (сплачений повністю).

2. Цей Регламент є регламентом електронного надання послуг у розумінні ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про електронне надання послуг. (зведений текст Законодавчий Вісник № 144, поз. 1204).

3. Регламент визначає види та обсяг послуг, що надаються LOT Polish Airlines S.A. в електронному вигляді, умови укладення та розірвання договорів про надання послуг в електронному вигляді та процедуру оскарження.

4. Загальні умови перевезення пасажирів і багажу в авіакомпанії LOT Polish Airlines S.A., доступні на Сайті у вкладці – Регламент, застосовуються до придбання Послуг електронного квитка та Додаткових послуг, пов'язаних з авіаперевезеннями.

§ 2 [Визначення].

1. Постачальник послуг / PLL LOT - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. з місцезнаходженням у Варшаві, за адресою вул. Комітету Оброни Роботнікув 43 (02-146 Варшава);

2. Веб-сайт – інтернет-сервіс, розташований за адресою www.lot.com, за допомогою якого Клієнт може користуватися Послугами, що надаються LOT Polish Airlines, та укласти дистанційний договір з Постачальником послуг на придбання Електронного авіаквитка або додаткових послуг, пов'язаних з авіаперевезенням;

3. Клієнт – фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано правоздатність, яка є користувачем Веб-сайту, зокрема для користування Послугами;

4. Безпечний протокол SSL – електронна система для безпечної передачі зашифрованого потоку даних.

5. Послуги – послуги, що надаються LOT Polish Airlines в електронному вигляді за допомогою Веб-сайту, як зазначено в § 4 Регламенту.

6. Обліковий запис Клієнта– обліковий запис, створений для Клієнта на Веб-сайті під унікальним ім'ям (логіном), який є сукупністю ресурсів, де зберігаються дані Клієнта та інформація про його діяльність на Веб-сайті;

§ 3 [Загальні положення]

1. Клієнт може користуватися послугами, зазначеними в § 4 цього Регламенту, доступними на Сайті, за умови дотримання технічних вимог, зазначених у § 5.1 цього Регламенту.

2. Вся інформація, дані та матеріали, доступні на Веб-сайті (включаючи, але не обмежуючись, назви, логотипи, розклади рейсів та прайс-листи, а також колірну схему та дизайн Веб-сайту), є об'єктом права інтелектуальної власності, зокрема, майнового авторського права Постачальника послуг або партнерів Постачальника послуг, з якими Постачальник послуг уклав відповідні угоди.

3. Клієнт може використовувати інформацію та матеріали, зазначені в пп. 2 вище, тільки в межах дозволеного приватного використання, в обсязі, дозволеному чинним законодавством. Забороняється використовувати ресурси Веб-сайту як основу для здійснення Клієнтом будь-якої підприємницької діяльності на основі інформації та інструментів, що містяться на Веб-Сайті. Забороняється використовувати будь-яку інформацію, дані або матеріали з Веб-сайту, а також колірну схему або макет Веб-сайту без попередньої письмової згоди LOT Polish Airlines, за винятком випадків, коли таке використання відповідає обов'язковим правовим положенням.

4. Клієнт може зв'язатися з Постачальником послуг наступним чином:

 • по телефону за номером: 801 703 703 (номер доступний для стаціонарних телефонів) або 22 577 99 52 (номер доступний для стаціонарних і мобільних телефонів)
 • електронною поштою на адресу: kontakt@lot.pl
 • письмово (поштою) на адресу вул. Комітету Оброни Роботнікув 43, 02-146 Варшава.

З питань, пов'язаних із захистом даних, будь ласка, звертайтеся до спеціаліста із захисту даних електронною поштою за адресою: iod@lot.pl

§ 4 [Послуги, що надаються в електронному вигляді]

1. LOT Polish Airlines надає наступні Послуги за допомогою Веб-сайту:

 • ведення Облікового запису Користувача;
 • укладення договорів повітряного перевезення шляхом придбання Електронного квитка;
 • укладення договорів купівлі-продажу Додаткових послуг в рамках договору повітряного перевезення;
 • укладення договорів купівлі-продажу Спеціальної послуги TIME2THINK в рамках договору повітряного перевезення;
 • укладання від імені та за дорученням PZU договорів страхування, пов'язаних з повітряними перевезеннями;
 • доступ до веб-сайтів третіх осібта укладення договорів купівлі-продажу послуг, пропонованих третіми особами за допомогою Веб-сайту
 • укладення договорів купівлі-продажу послуг і товарів, пропонованих в Інтернет-магазині SHOP&MORE;
 • надання інформації про розклад рейсів LOT Polish Airlines;
 • надання інформації про актуальні акції та пропозиції LOT Polish Airlines;
 • отримання інформаційної розсилки електронною поштою;

2. Користування Послугами, зазначеними в пункті 1 вище, вимагає:

 • введення даних Клієнта, в тому числі персональні дані, необхідні для надання конкретної Послуги, відповідно до інструкцій, розміщених на Веб-сайті, і погодитися з вищезазначеними діями, натиснувши відповідну кнопку, що свідчить про згоду. Дані, необхідні для надання конкретної Послуги, щоразу вказуються Постачальником послуг на Веб-сайті на підсторінках, що стосуються окремих категорій Послуг.
 • прийняття цього Регламенту Клієнтом шляхом встановлення прапорця навпроти повідомлення «Я прочитав та приймаю Регламент надання електронних послуг LOT Polish Airlines;
 • у випадку використання послуги Інтернет-магазину SHOP&MORE, прийняття Клієнтом також Регламенту Інтернет-магазину SHOP&MORE шляхом встановлення прапорця біля повідомлення "Я прочитав і приймаю Регламент Інтернет-магазину SHOP&MORE"

3. Використання деяких Послуг може бути платним для Клієнта. Інформація про платність Послуги та розмір оплати буде надана на Веб-сайті на підсторінці, що регулює умови користування відповідною платною Послугою.

4. Веб-сайт дозволяє Клієнту ознайомитися з пропозицією третіх осіб шляхом доступу до їхніх веб-сайтів та укладати договори про продаж послуг, пропонованих цими третіми особами через Веб-сайт.. Постачальник послуг не є стороною таких договорів купівлі-продажу. Придбання та надання послуг третіх осіб, доступних через Сайт, відбувається на умовах, викладених цими особами в Регламенті надання послуг, доступних на веб-сайтах цих осіб. Рахунки-фактури, що підтверджують придбання послуг третіх осіб, виставляються тільки тими третіми особами, які надають ці послуги. Будь-які скарги щодо надання послуг третіми особами повинні бути адресовані тим особам, які виключно уповноважені розглядати скарги. Треті особи мають статус підприємця в розумінні ст. 4 Закону від 6 березня 2018 р. "Про підприємців" (Законодавчий вісник 2018 р., поз. 646) і подали відповідну заяву до LOT Polish Airlines.

5. Веб-сайт дозволяє користуватися послугами Інтернет-магазину SHOP&MORE, який доступний за адресою: http://lot.com/pl/en/shop-and-more . Детальні умови укладення договорів купівлі-продажу послуг і товарів, пропонованих Інтернет-магазином SHOP&MORE, а також правила роботи Інтернет-магазину SHOP&MORE визначені в Регламенті Інтернет-магазину SHOP&MORE, доступних на Веб-сайті в розділі Додаткові послуги - SHOP&MORE.

6. Детальні умови укладення договору на придбання Електронного авіаквитка через Веб-сайт визначені в Правилах придбання Електронного авіаквитка, що є Додатком № 1 до цього Регламенту.

7. Детальні умови укладення договорів на придбання Додаткових послуг для повітряних перевезень через Веб-сайт викладені в документі "Умови придбання Додаткових послуг", що додається до цього Регламенту як Додаток № 2.

8. Детальні умови укладення договорів на придбання Спеціальної послуги TIME2THINK в рамках договору повітряного перевезення за допомогою Веб-сайту викладені в документі, що додається до цього Регламенту як Додаток № 3.

9. Детальні умови укладення договорів страхування повітряних перевезень за допомогою електронних засобів викладені в документі - Регламент PZU, що є додатком № 4 цього Регламенту.

§ 5 [Технічні умови користування Послугами]

1. Використання Веб-сайту та Послуг, що надаються LOT Polish Airlines, можливе за умови, що Іт-система Клієнта відповідає наступним мінімальним технічним вимогам:

1) використання браузерів Mozilla Firefox 3.x+ або Internet Explorer 7.0+, або новішої версії, з встановленим програмним забезпеченням Java Script та Java-аплетів, які забезпечують підтримку файлів cookies,

2) використання в деяких випадках Flash 4 або новіше програмне забезпечення, Quicktime, Acrobat Reader і програми стиснення файлів,

3) наявність актуальної, активної та правильно налаштованої електронної пошти,

4) Веб-сайт оптимізований для роздільної здатності 1024 x 768;

5) Підключення до Веб-сайту здійснюється за допомогою захищеного протоколу SSL.

§ 6 [Обліковий запис Клієнта].

1. Клієнт може створити Обліковий запис на Веб-сайті, уважно заповнивши та прийнявши реєстраційну форму, яка доступна за адресоюwww.lot.com у вкладці "Вхід". Клієнт також може створити Обліковий запис на сторінці Інтернет-магазину SHOP&MORE. Створення та обслуговування Облікового запису є добровільним, безкоштовним і необмеженим у часі. Покупець може створити лише один Обліковий запис.

2. Створення Облікового запису не є обов'язковим для використання функціональних можливостей Веб-сайту, в тому числі інтернет-магазину SHOP&MORE.

3. Умовою створення Облікового запису є прочитання та прийняття цього Регламенту та надання персональних даних, позначених як обов'язкові.

§ 7 [Відповідальність]

1. Постачальник послуг може негайно видалити Обліковий запис у разі порушення Клієнтом цього Регламенту, зокрема, якщо Клієнт:

 • a) надав при реєстрації неправдиві, неточні або застарілі дані, що вводять в оману або порушують права третіх осіб;
 • b) порушив особисті права третіх осіб, зокрема особисті права інших Користувачів, використовуючи Веб-Сайт;
 • c) вчинив дії, які поставили LOT Polish Airlines S.A. під загрозу матеріальної шкоди, зокрема фінансових збитків;
 • d) вчинив будь-яку іншу поведінку, яку Адміністратор сайту вважає такою, що порушує чинне законодавство або загальні принципи користування Інтернетом, або такою, що завдає шкоди доброму імені компанії LOT Polish Airlines S.A;

2. Клієнт, чий Обліковий запис був анульований відповідно до п. 1 вище, не має права відкрити інший Обліковий запис на Сайті без попередньої згоди LOT Polish Airlines S.A;

3. З метою забезпечення безпеки передачі повідомлень і даних у зв'язку з послугами, що надаються в рамках Веб-сайту, вживаються технічні та організаційні заходи, які відповідають ступеню загрози безпеці послуг, що надаються, зокрема заходи, спрямовані на запобігання отриманню та зміні неуповноваженими особами персональних даних, що передаються через мережу Інтернет.

4. Зокрема, Клієнт зобов'язаний:

 • a) зберігати дані для входу в обліковий запис Клієнта, зокрема логін і пароль, в суворій конфіденційності і нікому їх не розголошувати. Крім того, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити LOT Polish Airlines про будь-яке несанкціоноване використання адреси електронної пошти, Облікового запису Клієнта або будь-яке інше порушення безпеки;
 • b) не надавати та не передавати контент, заборонений законом, наприклад, контент, який пропагує насильство, є наклепницьким або порушує особисті права та інші права третіх осіб;
 • c) використовувати Веб-Сайт таким чином, щоб не перешкоджати його функціонуванню, зокрема, шляхом використання спеціального програмного забезпечення або пристроїв;
 • d) не вчиняти таких дій, як: надсилання або розміщення на Сайті небажаної комерційної інформації (спаму);
 • e) використовувати Веб-Сайт у спосіб, що не є обтяжливим для інших Клієнтів;
 • f) використовувати Веб-Сайт у спосіб, що відповідає положенням чинного законодавства Республіки Польща, положенням Регламенту, а також загальним принципам користування Інтернетом і є загальноприйнятими у даній сфері;
 • g) не займатися будь-якою діяльністю, що суперечить цьому Регламенту або положенням законодавства, яка може спричинити матеріальну шкоду для LOT Polish Airlines S.A., зокрема, у формі фінансових збитків;

5. У випадку, якщо у зв'язку з використанням Сайту Клієнт вчинить будь-яку дію, що суперечить положенням цього Регламенту або закону, в результаті чого LOT Polish Airlines S.A. зазнає збитків, Клієнт зобов'язаний на вимогу LOT Polish Airlines S.A. відшкодувати ці збитки в повному обсязі.

6. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-яку неправдиву, неправильну або неповну інформацію, надану через Сайт, зокрема, коли дані третіх осіб надаються без їх згоди або відома.

§ 8 [Захист персональних даних та комерційної інформації]

1. Правила, що регулюють обробку персональних даних Клієнта в Авіакомпанії LOT Polish Airlines, викладені в документі "Політика конфіденційності".

2. Клієнт може добровільно дати згоду на отримання за допомогою засобів електронного зв'язку від LOT Polish Airlines S.A. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою вул. Комітету Оброни Роботнікув 43, інформацію рекламного та комерційного характеру ("комерційна інформація"). Ця згода надається Клієнтом шляхом зняття позначки з відповідної опції згоди на сайті www.lot.com. Клієнт може відмовитися від отримання вищевказаної комерційної інформації в будь-який час, активувавши відповідну веб-адресу, надіслану в складі будь-якої комерційної інформації, адресованої Клієнту.

§ 9 [Скарги]

1.1 Будь-які скарги, що стосуються надання Послуг, що надаються LOT Polish Airlines в електронному вигляді, подаються електронною поштою на електронну адресу: problemy_techniczne@lot.pl або в письмовій формі на адресу: LOT Polish Airlines S.A., вул. Комітету Оброни Роботнікув 43, 02-146 Warszawa протягом 21 дня з моменту виявлення причини скарги.

2. Скарга повинна бути подана польською або англійською мовою.

3. Скарга повинна містити наступну інформацію:

 • ім'я та прізвище Клієнта,
 • адресу проживання та поштову адресу Клієнта,
 • адреса електронної пошти Клієнта,
 • предмет скарги,
 • детальний опис послуги, на яку складається скарга,
 • причину скарги.

4. Скарги, що містять невірні або неповні дані, необхідні в пункті 3, а також скарги, що містять нецензурну та образливу лексику, не розглядаються.

5. Обґрунтовані скарги будуть розглянуті LOT Polish Airlines протягом 30 днів з моменту їх отримання.

6. Особа, яка подала скаргу, буде поінформована про спосіб розгляду скарги на адресу для листування або електронну адресу, вказану в скарзі.

7. У разі виникнення поточних технічних проблем, пов'язаних з функціонуванням Веб-Сайту та доступністю Послуг, просимо звертатися до нас за адресою електронної пошти: problemy_techniczne@lot.pl

§ 10 [Умови розірвання договору про надання послуг в електронному вигляді та відмови від договору, укладеного на відстані]

1. Договір про надання послуг за допомогою електронних засобів укладається на невизначений термін, за винятком дистанційних договорів про придбання електронного авіаквитка, Додаткових послуг з авіаперевезення, Спеціальної послуги з авіаперевезення TIME2THINK та послуг в рамках інтернет-магазину SHOP&MORE, які укладаються на обмежений термін на час виконання відповідної послуги Авіакомпанією LOT Polish Airlines.

2. Не існує мінімального терміну дії зобов'язань Клієнта за договором з Авіакомпанією LOT Polish Airlines.

3. У зв'язку з формулюванням пункту 4 частини 1 статті 3 Закону про права споживачівКлієнт не має права відмовитися від договору, укладеного дистанційно, як зазначено в цьому законі, у випадку придбання послуг, пов'язаних з пасажирськими авіаперевезеннями, тобто придбання Електронного авіаквитка, Додаткових послуг в рамках авіаперевезень, Спеціальної послуги TIME2THINK в рамках авіаперевезення і, у випадку Інтернет-магазину SHOP&MOR, придбання Товарів з категорії "Доставка на борт", що здійснюються в рамках авіаперевезення,

4. Клієнт може відмовитися від Послуг, зазначених у § 4.1 Регламенту, у будь-який час, якщо положеннями Додатку, що регулює відповідну Послугу, не передбачено інше. Клієнт може відмовитися від послуги ведення Облікового запису на Веб-сайті, видаливши обліковий запис. У випадку послуги доступу до інформаційного бюлетеня Клієнт може відмовитися від послуги, скориставшись посиланням на відмову від підписки, доступним у кожному інформаційному бюлетені LOT Polish Airlines.

§ 11 [Прикінцеві положення].

1. Будь-які суперечки, що виникають у зв'язку з наданням послуг LOT Polish Airlines в електронному вигляді на підставі цього Регламенту, вирішуються компетентними судами загальної юрисдикції.

2. Усі додатки до цього Регламент є його невід'ємною частиною.

3. Чинний Регламент доступний на сайті www.lot.com у вкладці "Регламент" у спосіб, що дозволяє його зберігання та відтворення в ході звичайної господарської діяльності.

4. Авіакомпанія LOT Polish Airlines має право вносити зміни до цього Регламенту користування у разі зміни чинного законодавства або зміни обсягу пропонованих Послуг. Змінений Регламент буде опублікований на Веб-сайті. Клієнти, які створили на Веб-сайті Обліковий запис Клієнта, будуть проінформовані про зміну Регламенту електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, за 7 днів до набуття чинності зміненого Регламенту. Клієнт, який не згоден зі зміною положень Регламенту, може протягом 7 днів з моменту відправлення інформації про зміну Регламенту подати заяву у вигляді електронного листа про те, що він не згоден зі зміною, що призведе до закриття Облікового запису на Сайті.

5. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються відповідні положення законодавства, зокрема положення Закону про надання електронних послуг від 18 липня 2002 року, положення Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року (Законодавчий Вісник 64.16.93 з наступними змінами) та ст. 7а, 10 і 17 у зв'язку зі ст. 3 абз. 1 пп. 4 Закону від 30 травня 2014 р. "Про права споживачів" (Законодавчий вісник 2014 р., поз. 827).