Інформація відносно опрацювання персональних даних у рамках виконання договору перевезення, укладеного між пасажиром і компанією LOT S.A.

.

Адміністратор/контролер персональних даних:

Адміністратором/контролером Ваших персональних даних є компанія Акціонерне товариство «Польські Авіалінії LOT» (Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna) з місцезнаходженням у Варшаві, адреса: вул. 17 Січня, 43, 02-146 м. Варшава, Державний судовий реєстр №: 0000056844, тел.: +48 22 577 77 55 (PLL LOT S.A.).

Інспектор із захисту персональних даних:

Інспектор із захисту персональних даних - це особа, до котрої Ви можете звернутися з питань, пов’язаних із опрацюванням Ваших персональних даних. Контакт:

a) email: iod@LOT.pl

б) письмово за адресою нашого місцезнаходження, вказаною у розділі «Адміністратор/контролер персональних даних».

Мета і юридичні підстави опрацювання персональних даних:

 

 

Ми опрацьовуємо Ваші персональні дані з наступною метою:

1) виконання прав та обов’язків, що виникають із договору перевезення, укладеного з компанією PLL LOT S.A.;

2) відправка на вказану електронну адресу e-mail розсилки новин (newslettera) з актуальною комерційною пропозицією компанії PLL LOT S.A., інформацією про запроваджувані на ринок промо-акції та послуги, організовані заходи і конкурси, а також спеціальні пропозиції на підставі Вашої згоди;

3) використання даних зі статистичною, аналітичною та звітною метою (на підставі юридично обґрунтованих інтересів адміністратора/контролера, тобто для покращення якості запропонованих послуг, а також їх адаптації до потреб пасажирів та користувачів веб-сайту lot.com);

4)  використання з метою ведення бухгалтерського обліку, рахунків, нарахування податків та інших, пов’язаних з виконання компанією PLL LOT S.A. юридичних обов’язків на підставі норм чинного законодавства;

5) виконання процедур, пов’язаних з реалізацією договору перевезення, тобто, серед іншого, зберігання даних в архівах (з доказувальною метою), можливе встановлення, стягнення заборгованостей або захист від претензій відповідно до юридично обґрунтованих інтересів адміністратора/контролера, тобто інформації на випадок юридичної необхідності доказування певних фактів.

Відкликання згоди:

Ви маєте право у будь-який час відкликати згоду на опрацювання Ваших персональних даних відносно розсилки новин (newslettera). Відкликання згоди не впливає на відповідність вимогам чинного законодавства розсилки новин (newslettera), яка проводилась на підставі даної Вами раніше згоди до її відкликання.

Категорії отримувачів даних:

Ваші персональні дані можуть бути передані:

1) суб’єктам, пов’язаним з компанією PLL LOT S.A., тобто компаніям, які входять до складу Фінансової групи «LOT»;

2) бізнес-партнерам компанії PLL LOT S.A., тобто суб’єктам, які надають маркетингові, рекламні, комерційні послуги.

Передача даних країнам, що не є членами Європейського економічного простору:

 

У зв’язку з виконанням договору перевезення Ваші персональні дані можуть бути передані, на підставі ст. 45, 46 частина 2 літера «c», 47 і 49 частина 1 літера «b» RODO, особам, органам, установам та перевізникам, які відповідно до норм чинного законодавства, а також міжнародних договорів уповноважені отримувати таку інформацію, або якщо передача даних буде необхідною для виконання юридично обґрунтованих цілей, які реалізує адміністратор/контролер даних чи отримувач даних, у тому числі, зокрема, для дотримання вимог еміграційного, митного та іншого законодавства, пов’язаного з перетином кордону у країнах пункту призначення.

 

Період зберігання:

з метою виконання прав та обов’язків, що виникають із договору перевезення - протягом усього строку дії договору і можливих претензій після його закінчення;

2) з метою встановлення, стягнення заборгованостей та захисту від претензій - до моменту спливу строку позовної давності по договорам перевезення (протягом невизначеного строку у зв’язку з відсутністю встановленого строку позовної давності в адміністративному провадженні у Департаменті цивільної авіації);

3)  з метою розсилання комерційної інформації на вказану електронну адресу e-mail - не довше, ніж до моменту відкликання згоди;

4) зі статистичною, аналітичною та звітною метою - протягом строку виконання договору перевезення, а потім не довше, ніж до закінчення строку позовної давності по договору;

5) з метою бухгалтерського обліку - до дати затвердження фінансового звіту за даний фінансовий рік;

6)  з метою нарахування податків - не довше, ніж протягом 5-річного періоду до кінця календарного року, у якому виникло податкове зобов’язання.

Ваші права:

Відповідно до положень RODO Ви маєте наступні права, які можуть бути реалізовані шляхом контакту з компанією PLL LOT S.A. за допомогою будь-якого засобу комунікації:

1) право доступу до змісту Ваших персональних даних шляхом вимоги надання Вам або надіслання поштою копії комплекту Ваших персональних даних, що опрацьовуються компанією PLL LOT S.A., а також надання інформації про опрацювання Ваших даних;

2)право вимоги виправлення Ваших персональних даних шляхом вказання неточностей у персональних даних, які Вас стосуються, а також вимоги їх виправлення або оновлення;

3) право вимоги усунення Ваших персональних даних; компанія PLL LOT S.A. має право відмовити в усуненні даних у випадках, передбачених нормами чинного законодавства;

4)  право вимоги обмеження опрацювання Ваших персональних даних шляхом вказання, які саме дані повинні бути обмежені у їх опрацюванні;

5)право перенесення Ваших даних шляхом вимоги підготовки та передачі компанією PLL LOT S.A. Ваших персональних даних безпосередньо Вам або іншому адміністратору/контролеру в структурованому, загальноприйнятому для використання форматі, що дозволяє в автоматичному режимі зчитувати ці дані; перенесенню підлягають тільки дані, які отримані у зв’язку з виконанням договору або на підставі Вашої згоди;

6) право внесення протесту проти опрацювання Ваших персональних даних, яке базується на юридично обґрунтованих інтересах компанії PLL LOT S.A., з причин, пов’язаних з Вашою особливою ситуацією;

7) право на подачу скарги до наглядового органу, зокрема, у країні - члені Європейського Союзу, де Ви зазвичай проживаєте, за місцем Вашої роботи або за місцем вчинення імовірного правопорушення, - у випадку, якщо Ви вважаєте, що опрацювання Ваших персональних даних порушує вимоги норм RODO.

 

Профілювання:

Завдяки даним, вказаним Вами у формулярі розсилки новин (newsletter) LOT, а також наданим Вашим веб-браузером, базуючись на даній Вами згоді щодо отримання розсилки новин (newslettera), ми можемо скласти автоматичну вибірку пропозицій та інформації/контенту, яка найвищою мірою відповідатиме Вашим уподобанням. Це відбувається на підставі профілювання наданих Вами даних, таких як локалізація або технічні параметри пристрою, яким Ви користуєтеся (роздільна здатність екрану, розмір шрифту веб-браузера та ін.). Вказане профілювання не тягне за собою будь-яких юридичних наслідків.