Struktura własnościowa

PLL LOT S.A. jest spółką z udziałem Skarbu Państwa.

Kapitał zakładowy wynosi 203.214.923,28 PLN. Składa się z 2.540.186.541 akcji o wartości nominalnej 0,08 PLN każda.

Akcjonariusze PLL LOT S.A.:

Skarb Państwa – 69,30%
Polska Grupa Lotnicza S.A. PGL S.A. – 30,7%