Podróż do/z Wielkiej Brytanii: paszport, ETA i wiza

Grafika przedstawiająca rękę trzymającą dokumenty podróżne na tle krajobrazu Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania (UK) od 2020 roku nie jest członkiem Uni Europejskiej, nie należy również do Strefy Schengen. Podstawowym dokumentem, który w większości przypadków jest niezbędny do podróżowania do Wielkiej Brytanii, jest paszport.

Z naszego artykułu dowiesz się, czy i dla kogo możliwe jest podróżowanie na podstawie dowodu osobistego, w jakich przypadkach niezbędna jest wiza i czego potrzebujesz, gdy podróżujesz z dzieckiem.

Czy do Wielkiej Brytanii potrzebny jest paszport?

W większości przypadków paszport jest niezbędny, podróżując do Wielkiej Brytanii. Dokument tożsamości upoważniający Cię do wjazdu do Wielkiej Brytanii zależy jednak od Twojego obywatelstwa.

Pochodzisz z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu

Możesz wjechać do Wielkiej Brytanii z jednym z następujących dokumentów tożsamości:

 • paszport,
 • irlandzki paszport,
 • dowód tożsamości wydany przez kraj UE, Szwajcarię, Norwegię, Islandię lub Liechtenstein, jeśli możesz go użyć przy przekroczeniu granicy Wielkiej Brytanii.

Twój dokument tożsamości powinien być ważny przez cały pobyt.

Jeśli podróżujesz z paszportem lub dowodem tożsamości, powinien on być zarejestrowany na Twoim koncie UK Visas and Immigration, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 • posiadasz status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej
 • korzystałeś z aplikacji „UK Immigration: ID Check”, aby zeskanować swój dokument tożsamości podczas ubiegania się o wizę

Możesz zostać opóźniony na granicy, jeśli Twój paszport lub dowód osobisty nie jest zarejestrowany na Twoim koncie UK Visas and Immigration.

Podróżowanie z dowodem osobistym

Na dowód osobisty możesz wjechać do Wielkiej Brytanii jeśli pochodzisz z kraju UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i spełniasz jedno z poniższych wymogów:

 • masz status osoby osiedlonej lub osoby wstępnie osiedlonej w ramach unijnego programu osiedleńczego lub programów osiedleńczych na Jersey, Guernsey lub Wyspie Man
 • posiadasz zezwolenie na pobyt rodzinny w ramach EU Settlement Scheme lub jego odpowiednik z Jersey, Guernsey lub Wyspy Man
 • masz zezwolenie na pracę przygraniczną
 • jesteś wizytatorem S2 Healthcare
 • jesteś obywatelami Szwajcarii i posiadasz wizę Service Provider ze Szwajcarii.

Sprawdź, czy potrzebujesz wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii.

Jeśli czekasz na decyzję w sprawie Twojego wniosku o status osoby osiedlonej lub osoby tymczasowo osiedlonej

Nadal możesz korzystać z dowodu osobistego EOG lub szwajcarskiego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • złożyłeś wniosek o status osoby osiedlonej lub osoby wstępnie osiedlonej w ramach programu osiedleńczego UE lub programów osiedleńczych na Jersey, Guernsey lub na Wyspie Man,
 • otrzymałeś potwierdzenie, że Twoje zgłoszenie jest ważne,
 • nie ubiegasz się o dołączenie do rodziny.

Może być również konieczne przedstawienie dowodu na to, że mieszkałeś w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r.

Jeśli nie złożyłeś wniosku o status osiedleńca lub tymczasowego osiedleńca, ale planujesz to zrobić

Musisz wjechać do Wielkiej Brytanii z:

 • zezwoleniem na pobyt rodzinny w ramach Europejskiego Systemu Osiedleńczego
 • lub wizą.

Twoje zezwolenie rodzinne lub wiza mogą zostać wydane przez Wielką Brytanię, Jersey, Guernsey lub Wyspę Man.

Pochodzisz spoza UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu

Aby wjechać do Wielkiej Brytanii, musisz mieć ważny paszport. Dokument powinien być ważny przez cały pobyt.

Możesz również potrzebować wizy, w zależności od kraju, z którego pochodzisz.

Sprawdź, czy potrzebujesz wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Musisz mieć wizę przed rozpoczęciem podróży do Wielkiej Brytanii.

Możesz również potrzebować wizy, jeśli podróżujesz tranzytem przez Wielką Brytanię, na przykład przesiadając się na brytyjskim lotnisku.

Jeśli w Twoim przypadku wymagana jest wiza, podczas odprawy jesteś zobowiązany pokazać linii lotniczej:

 • ważną wizę
 • lub „dokument zwolnienia z obowiązku wizowego”, taki jak biometryczna karta pobytu wydana w Wielkiej Brytanii lub status osoby osiedlonej (EU Settlement Scheme).

Przed podróżą sprawdź, czy Twoja wiza jest ważna i czy nie wygaśnie przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Brytyjska elektroniczna autoryzacja podróży (ETA)

Wielka Brytania sukcesywnie wprowadza obowiązek autoryzowania podróży za pomocą ETA dla podróżnych, którzy nie potrzebują wizy. W 2024 roku planowane jest wdrożenie obowiązku ETA dla obywateli 90 krajów (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej). 

Od lutego 2024 roku o ETA przed podróżą do UK muszą ubiegać się obywatele Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

Czy do Wielkiej Brytanii potrzebna jest wiza?

W zależności od Twojego obywatelstwa możesz być w stanie wjechać do Wielkiej Brytanii i przebywać tam do 6 miesięcy bez konieczności posiadania wizy. W przypadku dłuższego pobytu lub jeśli od podróżnych z Twoim obywatelstwem jest to wymagane, musisz wyrobić wizę.

W poniższej tabeli wymienione zostały najpopularniejsze rodzaje wizy i wymagania z nimi związane.

Rodzaj wizy

Okres ważności

Maksymalny pobyt

Wymagane dokumenty

Koszt wyrobienia

Wiza turystyczna (standardowa)

Do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Zgodnie z ważnością wizy

Aktualny paszport (lub inny ważny dokument podróży), a także udokumentowanie, że jesteś w stanie opłacić utrzymanie w czasie pobytu, a także podróż powrtoną lub dalszą, a także że zamierzasz opuścić Wielką Brytanię po zakończeniu wizyty  115 GBP

Wiza studencka

Zgodnie z programem studiów

Do 5 lat (zależnie od programu)

Aktualny paszport (lub inny ważny dokument podróży) oraz potwierdzenie przyjęcia na studia (CAS) od organizatora kursu

490 GBP

Wiza pracownicza

Do 5 lat

Zgodnie z ważnością wizy

Numer referencyjny zaświadczenia o sponsorowaniu (od pracodawcy), potwierdzenie znajomości języka angielskiego, ważny paszport (lub inny ważny dokument podróży potwierdzający tożsamość i obywatelstwo), informacje o zatrudnieniu: stanowisko, kod zawodu, roczne wynagrodzenie, nazwa pracodawcy oraz jego numer licencji sponsora

Od 719 GBP (zależnie od warunków i planowanego czasu pobytu)

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii z dziećmi

Możesz zostać poproszony na granicy o udowodnienie pokrewieństwa między tobą a podróżującymi z tobą dziećmi, jeśli nie wydajesz się być rodzicem, na przykład jeśli masz inne nazwisko.

Możesz to udowodnić za pomocą:

 • świadectwa urodzenia lub adopcji potwierdzającego Twoje pokrewieństwo z dzieckiem,
 • aktu rozwodu lub małżeństwa, jeśli jesteś rodzicem, ale masz inne nazwisko niż dziecko,
 • listu od rodzica dziecka wyrażający zgodę na podróż dziecka z Tobą i zawierającego dane kontaktowe, jeśli nie jesteś rodzicem.

Czy masz już bilety na lot do Wielkiej Brytanii?

Planujesz wyjazd do Wielkiej Brytanii? Sprawdź naszą ofertę lotów do Londynu i kup bilet w atrakcyjnej cenie!

 
 

 
 

 
 

 
 
Cena biletu obejmuje koszt przelotu, podatki, opłaty lotniskowe i inne dodatkowe opłaty, w tym paliwowe. Dodatkowo, zabierzesz na pokład bagaż podręczny do 8 kg oraz przedmiot osobisty!

Podróż do UK - pytania i odpowiedzi

Czy do Anglii potrzebny jest paszport?

Tak, paszport jest podstawowym dokumentem upoważniającym do podróży do Anglii i Wielkiej Brytanii. 

Czy do Anglii potrzebna jest wiza?

W zależności od kraju, z którego pochodzisz, możesz potrzebować wizy, by lecieć do Anglii. Sprawdź, czy potrzebujesz wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii.

Czy do Anglii można wjechać na dowód osobisty?

W większości przypadków nie jest możliwy wjazd do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego. Wyjątek stanowią osoby posiadające status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej w ramach programów osiedleńczych.

Ile kosztuje wiza turystyczna do Anglii?

Podstawowy koszt standardowej wizy do Anglii, obejmującej wyjazdy turystyczne, wynosi 115 GBP.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie strony www.gov.uk (Otwiera się w nowym oknie) i są zgodne z danymi dostępnymi w dniu publikacji artykułu: 24 kwietnia 2024 r. 

Uwaga: Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi wykładni prawa w zakresie regulacji prawych UE lub Zjednoczonego Królestwa w zakresie przepisów imigracyjnych Zjednoczonego Królestwa. Mimo, iż informacje zostały przygotowane z należytą starannością, Polskie Linie Lotnicze LOT nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i zgodność podanych informacji z rzeczywistym i aktualnym zakresem regulacji UE lub Zjednoczonego Królestwa w zakresie przepisów imigracyjnych Zjednoczonego Królestwa. Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii zweryfikuj podane informacje z aktualnie obowiązującymi regulacjami UE lub Zjednoczonego Królestwa w zakresie przepisów imigracyjnych Zjednoczonego Królestwa.