Zasady wstępu do Elite Club Lounge

Do Elite Club Lounge mają wstęp:

1. Posiadacze kart HON Circle(Miles & More)* - wstęp za okazaniem karty wstępu do samolotu na jakikolwiek rejs przewoźnika Star Alliance (przewoźnik operujący), odlatujący tego samego dnia z lotniska Chopina w Warszawie. W przypadku, gdy na karcie wstępu brakuje informacji o statusie, wymagane jest okazanie karty lojalnościowej.

Posiadacz karty może zaprosić jednego gościa oraz męża/żonę i własne dzieci. Gościem posiadacza karty może być każda osoba przez niego wskazana oraz dodatkowo mąż/żona oraz dzieci, posiadający kartę wstępu do samolotu na ten sam rejs przewoźnika Star Alliance, odlatujący tego samego dnia z lotniska Chopina w Warszawie.

2. Posiadacze kart SENATOR (Miles & More) oraz innych kart Star Alliance GOLD* -  wstęp za okazaniem karty wstępu do samolotu na jakkolwiek rejs przewoźnika Star Alliance (przewoźnik operujący), odlatujący tego samego dnia z lotniska Chopina w Warszawie. W przypadku, gdy na karcie wstępu brakuje informacji o statusie, wymagane jest okazanie karty lojalnościowej.

Posiadacz karty może zaprosić jednego gościa. Gościem posiadacza karty może być każdy pasażer posiadający kartę wstępu do samolotu na ten sam rejs przewoźnika Star Alliance, odlatujący tego samego dnia, z lotniska Chopina w Warszawie.

3. Pasażerowie LOT Business Class  wstęp za okazaniem karty wstępu do samolotu wystawionej w klasie business na rejs dalekodystansowy (long haul) operowany przez LOT, odlatujący tego samego dnia, z lotniska Chopina w Warszawie.

Pasażerowi nie przysługuje przywilej zaproszenia gościa.

Jeżeli pasażer posiada kartę pokładową na rejs krajowy w klasie ekonomicznej, ale poprzedni lub następny odcinek podróży (do/z WAW) odbywa w klasie biznes na rejsie dalekodystansowym (long haul), to ma prawo wejścia do salonu. W tym przypadku podróż musi odbywać się na jednym bilecie wystawionym na całej trasie w taryfie biznesowej.

4. Pasażerowie LOT Business class w rejsach charterowych -  wstęp za okazaniem ważnej karty Star Alliance Gold (Miles & More) LOT.

Pasażerowi przysługuje przywilej zaproszenia jednego gościa podróżującego w klasie Business.

W przypadku braku posiadania karty, możliwość wejścia po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł

5. Pasażerowie w Business Class w transferach na rejsy krajowe - Jeżeli pasażer posiada kartę pokładową na rejs krajowy w klasie ekonomicznej i poprzedni lub następny odcinek podróży (do/z WAW) odbywa w klasie biznes liniami Star Alliance lub przyleciał w klasie biznes rejsem marketingowym LO (code share SU, B2 etc.), to ma prawo wejścia do salonu.

W takim przypadku podróż musi odbywać się na jednym bilecie wystawionym na całej trasie w taryfie biznes.

6. Członkowie Zarządu PLL LOT S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej PLL LOT – wstęp na podstawie dowodu tożsamości.

7. Dzieci do 12-ego roku życia – wstęp wyłącznie z pasażerem uprawnionym do korzystaniaz salonu.

Osoby powyżej 12 roku życia podlegają zasadom wejścia do salonu jak osoby dorosłe.

8. Pasażerowie do 18-ego roku życia - mogą przebywać w salonie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej uprawnionej do skorzystania z Elite Club Lounge. 

9. Pasażerowie, którzy wykupili płatne wejście do Business Lounge nie mają możliwości skorzystania z Elite Club Lounge.

10. Pasażerowie podróżujący do Indii oraz Kazachstanu nie mają możliwości skorzystania z Elite Club Lounge.