Czy leki muszą być przewożone w oryginalnych opakowaniach?

Tak, ponieważ możesz być poproszony o potwierdzenie autentyczności medykamentów.