Przedmioty zabronione i materiały niebezpieczne

Materiały niebezpieczne to przedmioty lub substancje mogące stanowić zagrożenie dla samolotu lub osób na pokładzie. Przed spakowaniem bagaży należy koniecznie zapoznać się z naszą polityką dotyczącą towarów niebezpiecznych.

Jeżeli na produkcie, który chcesz przewieźć znajduje się jedno z poniższych oznaczeń, może być to towar niebezpieczny.
Sprawdź z tabelą poniżej, w jakim bagażu możesz przewieźć produkt lub skontaktuj się z Contact Center.

Na pokład nie mogą być wprowadzane materiały niebezpieczne w bagażu rejestrowanym lub podręcznym z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. Towary niebezpieczne dozwolone w bagażu podręcznym można też wnosić na pokład przy sobie, o ile nie postanowiono inaczej.

Legenda oznaczeń

Dozwolone w bagażu podręcznym

Zielona walizka - dozwolone w bagażu rejestrowanym

Dozwolone w bagażu rejestrowanym

Zielona walizka - dozwolone w bagażu rejestrowanym

Dozwolone tylko przy sobie

Zielony człowiek - dozwolone  tylko przy sobie

Zabronione w bagażu podręcznym

Czerwony Bagaż podręczny - towary zabronione w bagażu podręcznym

Zabronione w bagażu rejestrowanym

Czerwona walizka - zabronione w bagażu rejestrowanym

Zabronione

Biały X na czerwonym tle - zabronione

Do bagażu rejestrowanego nie należy dopinać/przymocowywać dodatkowych przedmiotów, które podczas transportu mogą ulec odczepieniu. Za ich utratę przewoźnik nie odpowiada.

UWAGA! Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu rejestrowanego, jeżeli nie jest on opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej staranności w jego obsłudze. PLL LOT zalecają dokładne oznakowanie bagażu wywieszką/nalepką adresową. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w bagażu rzeczy łatwo tłukące się i łatwo psujące się oraz za pieniądze, biżuterię i inne przedmioty wartościowe, dokumenty, próbki handlowe itp. Przewóz tych przedmiotów odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność pasażera.

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych, dostępne są również na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).