We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja


Ha problémái lennének a poggyásszal, kérjük, mielőtt elhagyná a légi kikötő poggyászfelvételi zónáját, lépjen keresse fel a Lost & Found Irodát, hogy formailag is bejelenthesse fenntartásait.

Sérült poggyász (sérült bőrönd/táska, poggyászban sérült holmi, poggyászból hiányzó holmi)  

Kárbejelentés

Ha érkezéskor megállapítja, hogy poggyásza megsérült, kérjük, haladéktalanul jelentse be a kárt és írjon jegyzőkönyvet a kárról. Eztután hivatalos, hivatkozási számmal ellátott igazolást kap a kár bejelentésének tényéről (a jegyzőkönyvet, kérjük, őrizze meg az ügy lezárásáig).

Ha a kárt nem jelenti be rögtön a megérkezés és a poggyászátvétel után a repülőtéren, a bejelentést legkésőbb 7 nappal a poggyász átvételét követően teheti meg írásos formában. Hangsúlyozandó azonban, hogy egy ilyen bejelentés esetén bizonyítani kell, hogy a poggyászban kár akkor keletkezett, amikor az a szállító őrizetére volt bízva.

A PLL LOT S. A. nem vállal felelősséget olyan a poggyász esztétikai értékében esett kárért, ha az a rendes használat okán keletkezett, vagyis: karcolásokért, horzsolásokért, horpadásokért; túlzott terhelés okozta károkért, varratok elszakadásáért, húzózár fogazatának sérüléséért. Ezenfelül, a szállító nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a jogszabályok és a hatósági előírások betartása során keletkeztek, ideértve azokat a károkat, amik a biztonsági ellenőrzés során keletkezek és/vagy azokat, amelyek ezen előírások utas általi nem betartásából erednek.

Késv e érkező poggyász (nincs meg a poggyász leszállás után)

Poggyász hiányának bejelentése

Ha megérkezés után azt tapasztalja, hogy poggyásza nincs meg, haladéktalanul tegyen erről bejelentést és vetessen fel jegyzőkönyvet. Hivatalos igazolást kap a bejelentés megtételéről/PIR, melynek lesz egy hivatkozási száma (pl. WAWLO10123). Kérjük, hogy ezt az iratot őrizze meg az reklamációs ügy lezárásáig.

Megkezdik az Ön poggyászának keresését a World Tracer nemzetközi poggyászkereső rendszerrel. Ön betekintést nyerhet a poggyászkeresés folyamatába egy weblapon a jegyzőkönyv számának megadásával.

 Poggyász nyomon követése 

Amennyiben az utas minden poggyásza lakóhelyén kívüli országban késik, a PLL LOT garantálja, hogy 100 USD erejéig visszatéríti a poggyász megérkezéséig megvásárolt legszükségesebb holmik (tisztálkodószerek, alsónemű, ruha) beszerzésének költségeit. A kozmetikumok és parfümök költségét, mivel ezek nem az elsősorban szükséges holmik közé tartoznak, a szállító nem fogja megtéríteni.

Amennyiben a bejelentéstől számított 5 napon belül a poggyászát nem sikerül megtalálni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk:
Centralne Biuro Poszukiwań Bagażu PLL LOT S.A. (Központi Poggyásznyomozó Iroda)
Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa - Okęcie

ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
fax: +48 22 650-25-54

e-mail: poszukiwanie.bagazu@lot.pl

továbbá küldje el nekünk poggyásza tartalmának pontos jegyzékét, hogy folytathassuk a részletesebb keresési eljárást. Használhatja a Poggyászleltár űrlapot is (poggyásza tartalmának jegyzéke). Ezt az dokumentumot ki kell nyomtatni, és kitöltve elküldeni a Központi Poggyásznyomozó Irodának.

Poggyászleltár űrlapja

Miután megtaláltuk, a poggyászt a szállító költségén eljuttatjuk a jegyzőkönyvben megadott címre

Elveszett poggyász

Ha a keresés ellenére a poggyász nem kerül elő, kérjük, küldje el a reklamáció dokumentumait a PLL LOT részére.

Poggyásszal kapcsolatos reklamáció benyújtása (sérült poggyász, hiányos holmi, elkésett poggyász, eltűnt poggyász)

A reklamációt írásban kell benyújtani, és beküldhető postai úton vagy faxon az alábbi címre:
Polskie Linie Lotnicze S.A.
Sekcja Obsługi Reklamacji
ul. Komitetu Obrony Robotników 43
02-146 Warszawa
fax: + 48 22 606 62 91
vagy kitöltheti

 az online Reklamációs űrlapot

Szükséges dokumentumok:
 • kár leírása
 • poggyász sérüléséről vagy eltűnéséről/PIR kinyomtatott jegyzőkönyv
 • utazási iratok (a repülőjegy száma vagy a kinyomtatott foglalás száma, beszállókártya, poggyászcímke) 
 • poggyász javíttatásáról kiállított számla
 • igazolás arról, hogy a poggyász nem megjavítható, továbbá, ha van rá mód, a sérült bőrönd/táska értékét igazoló számla
 • a poggyász tartalmának sérülése vagy hiánya esetén, a reklamáció tárgyát képező holmik jegyzéke és ezek értékét igazoló számla.
 • a poggyász tartalmának sérülését vagy hiányát érintő reklamáció esetén a holmik jegyzéke és az értéküket igazoló számlák
 • a poggyász késéséből adódó költségeket igazoló dokumentumok (pl. számla a legszükségesebb holmik megvásárlásáról)
 • eltűnt poggyász esetén:a poggyász leírása és tartalmának jegyzéke (Poggyászleltár űrlap) és nyilatkozat a reklamáció tárgyát képező holmik értékéről, valamint e holmik értékét igazoló számlák

Poggyászkár bejelentésének határideje

Az átvett poggyásszal kapcsolatos fenntartásokat a törvényben előírt határidőkön belül lehet bejelenteni. Ilyen esetben az utast terheli a bizonyítási teher arra vonatkozólag, hogy a kár a légi szállítás alatt következett be.

 • Poggyász tartalmának sérülése vagy hiánya esetén – a poggyász átvételétől számított 7 nap
 • Poggyász késése miatt vásárolt holmik költségének megtérítése – a poggyász átvételétől számított 21 nap 
 • Poggyász eltűnése – 2 éven belül