Problem z fakturą

Najczęściej zadawane pytania:

Jak otrzymać fakturę za rezerwację agencyjną?

Uprzejmie informujemy, że nie możemy zrealizować Państwa zgłoszenia. Istnieje możliwość zamówienia faktury za bilety wystawione na naszej stronie internetowej www.lot.com, Call Center lub biurach PLL LOT. Aby uzyskać fakturę za bilet wykupiony w biurze podróży, prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą biletu.

Jak otrzymać fakturę za wykupione ubezpieczenie?

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT za polisę ubezpieczeniową. Zgodnie z par. 3 pkt. 2 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. Dz. U. 2013 poz. 1485 w sprawie wystawienia faktur, sama polisa ubezpieczeniowa jest już fakturą. Prośbę o ponowne przesłanie polisy należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela. Kontakt z PZU SA pod numerem (22) 505-14-60.

Jak zmienić dane na fakturze?

W przypadku zmiany jednego elementu w danych na fakturze, konieczne jest przesłanie podpisanej noty korygującej emailem w formacie pdf lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Linie Lotnicze LOT ul. Komitetu Obrony Robotników 43 02-146 Warszawa. W przypadku, gdy do zmiany jest więcej elementów, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wszystkie pola obowiązkowe zostały oznaczone (*)

Dane personalne

Dane kontaktowe

Dane dotyczące problemu z fakturą

0 /2500

Administratorem danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z wystawieniem faktury VAT. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wystawieniem faktury VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360). Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej (format PDF) na ww. adres, przez PLL LOT S.A, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się na warunkach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich są wystawiane wyłącznie przez podmioty świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie powinny być kierowane do tych podmiotów, które są wyłącznie upoważnione do rozpatrzenia reklamacji.