Odszkodowania bagażowe


Jeśli chcesz zgłosić reklamację z tytułu opóźnienia, uszkodzenia lub braków w zawartości bagażu, w przypadku gdy PLL LOT były ostatnim przewoźnikiem na trasie, wypełnij poniższy formularz.

Informacje na temat procedur i przepisów dotyczących szkody bagażowej uzyskasz na stronie Problemy z Bagażem.

UWAGA: Aby złożyć wniosek w imieniu innych pasażerów, należy wypełnić pełnomocnictwo, a następnie załączyć jego skan lub zdjęcie [ link do wzoru pełnomocnictwa (Otwiera się w nowym oknie) ]. W przypadku wystąpienia z roszczeniem w imieniu małoletniego pasażera prosimy o przedstawienie dokumentu, który potwierdza możliwość działania w charakterze przedstawiciela ustawowego (np. akt urodzenia). 

Wszystkie pola obowiązkowe zostały oznaczone (*)

Dane personalne pasażera

Dane kontaktowe

Program Miles&More

Dane dotyczące podróży

Dane dotyczące bagażu

Raport

Numer sprawy (np. WAWLO12345)

LO
Opłata za nadbagaż
Załączniki

    Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wyjaśnienia okoliczności zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. (Otwiera się w nowym oknie)