Zarząd LOT-u

Michał Fijoł

Michał Fijoł

Prezes Zarządu

Michał Fijoł z PLL LOT związany jest od ośmiu lat, towarzysząc firmie w trakcie jej największego rozwoju. Swoją ścieżkę kariery u narodowego przewoźnika rozpoczął jako Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych. Następnie od marca 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. handlowych, by w czerwcu 2023 r. objąć stanowisko Prezesa Zarządu. Ukończył studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Przed dołączeniem do zespołu PLL LOT, pracował dla międzynarodowych korporacji w obszarach marketingu i sprzedaży.

Dorota Dmuchowska

Dorota Dmuchowska

Członek Zarządu ds. operacyjnych

Związana z lotnictwem od 1995. Pełniła różne funkcje w obszarze operacyjnym, a w 2007 r. objęła stanowisko szefowej biura personelu pokładowego. Następnie powierzono jej stanowisko członka zarządu spółki LOT Crew, które sprawowała przez osiem lat. W 2021 r. objęła również stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych Polskiej Akademii Lotniczej.

Artur Lebiedziński

p.o. Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Korporacyjnych