Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Compliance

Biuro Compliance

Biuro Compliance odpowiedzialne jest za zapewnienie zgodności działania poszczególnych komórek organizacyjnych LOT z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz procedurami i zarządzeniami wewnętrznymi Spółki. Zakres prac Biura obejmuje bieżącą i historyczną analizę zadań realizowanych przez poszczególne obszary merytoryczne oraz udział w uzgadnianiu treści dokumentów, które rodzą bądź mogą rodzić skutki zobowiązaniowe dla Spółki. Biuro prowadzi również postępowania sprawdzające i wyjaśniające w sytuacji wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w LOT.

Biuro współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi LOT pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa Zarządu oraz jest oddelegowane do współpracy z prokuraturą, Policją oraz innymi instytucjami państwowymi, które z mocy obowiązujących przepisów zajmują się zwalczaniem nadużyć i przestępczości.

Zespół Biura składa się z 4 osób, które dysponują doświadczeniem w analizowaniu i interpretowaniu prawa, procedur wewnętrznych oraz kontroli dokumentacji wytwarzanej w trakcie procesów zarządczych w LOT, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zakupowych.