Biuro Compliance

analizy w Biurze Compliance

Biuro Compliance

Do naszych obowiązków należy zapewnienie zgodności działania poszczególnych komórek organizacyjnych LOT z przepisami prawa, procedurami i zarządzeniami wewnątrz Spółki. Kontrola, regulaminy, prawo, normy etyczne - to słowa, które często goszczą w naszym słowniku! 

Nasze prace obejmują bieżącą i historyczną analizę zadań realizowanych przez poszczególne działy merytoryczne, bierzemy również udział w uzgadnianiu treści dokumentów, zapewniających świadome i zgodne z prawem prowadzenie biznesu. Prowadzimy postępowania sprawdzające i wyjaśniające ewentualne nieprawidłowości. 

Współpracujemy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi komórkami organizacyjnymi firmy, a także z prokuraturą, policją i innymi instytucjami państwowymi, które zajmują się zwalczaniem nadużyć i przestępczości.