Analizy i Badania Operacyjne

praca w Dziale Analiz i Badań Operacyjnych

Dział Analiz i Badań Operacyjnych

W Dziale Analiz i Badań Operacyjnych zajmujemy się kompleksowym wsparciem analitycznym projektów realizowanych w pionie operacyjnym. Codziennie stykamy się wieloma skomplikowanymi bazami danych, które wykorzystujemy do celów analitycznych. Zaawansowane metody działania pozwalają nam odkryć zależności wpływające na efektywność operacji. W ramach codziennych obowiązków prowadzimy również projekty badawcze, gdzie budujemy modele predykcyjne opierające się o dane gromadzone przez Spółkę oraz dostarczone przez zewnętrznych dostawców.