Biuro Prawne

praca w Biurze Prawnym LOT

Biuro Prawne

Biuro Prawne – czym się zajmuje? W skrócie można opisać nasze działania jako wsparcie Firmy we wszystkich kwestiach związanych z aspektami prawnymi. Tworzymy i opiniujemy umowy z dostawcami wewnętrznymi, krajowymi, oraz z firmami zagranicznymi - nieobce są nam pełnomocnictwa, pisma procesowe i urzędowe. Nasz zespół dzielnie reprezentuje Firmę przed sądami i innymi organami państwowymi, jak Ministerstwo Aktywów Państwowych, a część Prawników uczestniczy również w posiedzeniach Zarządu i Radach Nadzorczych.