Biuro Zarządu

typowy dzień pracy w Biurze Zarządu

Biuro Zarządu

Zajmujemy strategiczną pozycję w firmie - jesteśmy łącznikiem pomiędzy klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi a Zarządem. Do naszych obowiązków należy obsługa korporacyjna Spółki oraz nadzór nad przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.

Nasze Biuro składa się z dwóch sekcji: asystenckiej oraz prawno-organizacyjnej. W sekcji asystenckiej odpowiadamy za obsługę asystencko-administracyjną Zarządu, w sekcji prawno-organizacyjnej - za organizację posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, a także za przygotowywanie uchwał ww. organów statutowych, zarządzeń Prezesa i Członków Zarządu, oraz realizację procesu udzielania i odwoływania pełnomocnictw w Spółce. 

Tworzenie kalendarzy spotkań Zarządu, praca z dokumentacją niejawną, aktualizacja danych Spółki w KRS, regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz firmy - to nasz chleb powszedni!