Planowanie i Kontroling

praca w Biurze Planowania i Kontrolingu FInansowego

Biuro Planowania i Kontrolingu

Nasze Biuro odpowiada za współtworzenie budżetów, strategii oraz planów długoterminowych. Możemy nieskromnie stwierdzić, że kontroling finansowy jest sercem LOT-u! Niczym drogowskazy, wyznaczamy ścieżki rozwoju w firmie i doradzamy w podjęciu właściwych decyzji biznesowych. Pracujemy w nowoczesnym systemie raportowym, przygotowujemy raporty finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, cash flow), odpowiadamy za analizę odchyleń budżetowych, a także rekomendujemy działania korygujące. Jednym z naszych zadań jest analiza danych operacyjnych i finansowych oraz prezentacja wniosków. Na podstawie naszych pogłębionych analiz biznesowych, Zarząd podejmuje strategiczne decyzje dotyczące firmy. Jak widać, wnikliwa analiza tabelek w Excelu bywa przydatna!