Rozwój Produktu i Customer Experience

praca w Dziale Produktu

Biuro Rozwoju Produktu i Customer Experience

Tworzenie standardów obsługi pasażera i rozwój oferty pokładowej - to właśnie my! Satysfakcja naszych Gości i budowanie silnej pozycji produktu LOT na rynku przewozów lotniczych są głównymi celami pracy w Biurze Rozwoju Produktu i Customer Experience. Śledzimy interakcję z Pasażerem od momentu zakupu biletu do końca podróży - podczas odprawy, boardingu, na pokładzie i po wylądowaniu. Prowadzimy regularny przegląd rynku lotniczego oraz liczne analizy biznesowe zakończone budowaniem wizji i strategii oferowanych usług. Po etapie prac strategicznych zespół odpowiada za realizację, implementację, szkolenia i komunikację wprowadzonych zmian. Biuro jest odpowiedzialne również za projektowanie standardów produktowych w postaci udogodnień, usług i produktów oferowanych pasażerom na lotniskach i w samolotach.

Realizowane zadania wynikają bezpośrednio ze strategii LOT i pochodzą od Zarządu Spółki. Nasze biuro współpracuje ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi LOT, dostawcami zewnętrznymi i firmami zagranicznymi.

Organizacyjnie Biuro Rozwoju Produktu i Customer Experience podzielone jest na 9 działów realizujących zadania w różnych obszarach funkcjonalnych:

Dział Strategii Customer Experience

Do głównych działań Działu Strategii Customer Experience należą: przygotowywanie strategii i opracowywanie zmian w ofercie pokładowej i lotniskowej w oparciu o wyniki badań satysfakcji Pasażera i analizy otoczenia konkurencyjnego, a także wsparcie procesów związanych z realizacją strategii Customer Experience i ich koordynacja. Dział ten zajmuje się również opracowywaniem i doskonaleniem miękkich standardów obsługi pasażerów, takich jak dyscyplina mundurowa personelu pokładowego i naziemnego, zapowiedzi pokładowe i lotniskowe oraz standard obsługi na pokładach. Zespół odpowiada również za szkolenia pracowników obsługi naziemnej, personelu pokładowego oraz kluczowych dostawców naszego Biura.  

Dział Produktu Pokładowego

Dział Produktu Pokładowego zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem standardów oraz rozwojem i zarządzaniem ofertą cateringu bezpłatnego. Zespół odpowiada także za ofertę wyposażenia pokładowego (koce, poduszki, kosmetyki, wózki, zastawa itp.) dostępnego na pokładach samolotów.

Dział Rozrywki Pokładowej i Konfiguracji Floty

Dział ten odpowiada za projektowanie kabin samolotowych, począwszy od foteli, na których siedzą pasażerowie, po strefy przeznaczone wyłącznie dla załogi statku powietrznego. Zajmuje się również ofertą rozrywki pokładowej, prasą i doborem treści oferowanych Pasażerom. Zespół odpowiada również za stronę graficzną takich elementów jak karty menu, gadżety marki LOT, a nawet malowania całych samolotów.

Dział Produktu Lotniskowego i Executive Lounge

Do głównych zadań Działu Produktu Lotniskowego i Executive Lounge należą dbanie o standard i jakość obsługi w Salonikach Biznesowych w Warszawie i Budapeszcie oraz na całej siatce połączeń LOT. Pracownicy tego działu odpowiadają także za standardy obsługi punktu odpraw, gate oraz identyfikacji wizualnej tych punktów.

Dział Kontroli Jakości

Dział Kontroli Jakości odpowiada za weryfikację spełnienia standardów naziemnych i pokładowych, kontrolę pracy poddostawców i agenta handlingowego. Pracownicy Działu odpowiadają także za estetykę samolotów zarówno pod kątem czystości, jak i usterek technicznych weryfikowanych na bieżąco oraz przed przeglądami. Do zadań należy również konfiguracja pokładów floty, a także wsparcie działań innych działów i biur PLL LOT podczas prac na terenie Lotniska Chopina.

Dział Sprzedaży Pokładowej i Lotniskowej

Dział Sprzedaży Pokładowej i Lotniskowej zajmuje się zarządzaniem i rozwojem oferty produktów płatnych dostępnych na pokładzie (LOT Sky Bar, Duty Free) oraz tych zamówionych przed podróżą (posiłki przedpłacone, SHOP&MORE). Odpowiada za sprzedaż powierzchni reklamowej oraz ofertę wycieczek edukacyjnych LOT KIDS.

Dział Rozwoju i Efektywności Biznesu

Do głównych zadań Działu Rozwoju Biznesu należą: koordynacja procesu otwierania nowych połączeń, rozwój obecności handlowej na obecnych rynkach, poszukiwanie szans rozwojowych na nowych rynkach, a także tworzenie nowej oferty biznesowej.

Dział Logistyki

Dział ten skupia się na efektywnym zarządzaniu dostawami, zapasami i magazynowaniem zamówionych produktów. Współpracując z Działem Produktu Pokładowego oraz firmami cateringowymi, Logistyka koordynuje dostawy posiłków, napojów, sprzętu cateringowego oraz wyposażenia pokładowego na pokłady samolotów. Dział Logistyki odpowiada również za obsługę sklepu mundurowego.

Dział Budżetowania i Analiz

Dział Budżetowania i Analiz wspiera resztę Działów w Biurze. Zajmuje się budżetowaniem, analityką i procesami całego Biura.

Oferty pracy