Wsparcie korporacyjne

praca w Biurze Strategii LOT

Biuro Strategii

W Biurze Strategii zajmujemy się tworzeniem i monitoringiem strategii Spółki, a także projektami mającymi duży wpływ na jej realizację. Za szczególne obszary zostały uznane: Regulacje oraz Zarządzanie Flotą Samolotów.

Biuro Strategii dzieli się na trzy działy:

1.       W Dziale Strategii zajmujemy się analizą uwarunkowań strategicznych, przygotowaniem i bieżącym monitoringiem strategii Spółki, a także serią projektów uznanych przez Zarząd Spółki za strategiczne. Angażujemy się m.in. w projekty związane z wejściem LOT w struktury Polskiej Grupy Lotniczej, Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz nowymi technologiami, które mają szansę zrewolucjonizować sektor mobility w najbliższych dekadach. Musimy również rozumieć złożoność wewnętrznych procesów i operacji lotniczych tak, by strategia Spółki pozostawała w ścisłym związku z możliwościami jej implementacji oraz zmieniającymi się dynamicznie uwarunkowaniami zewnętrznymi.

2.       W Dziale Relacji Zewnętrznych i Regulacji nawiązujemy i utrzymujemy relacje biznesowe z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami (np. IATA, AIRE, BARIP) oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (ministerstwa, Sejm, Parlament Europejski, Komisja Europejska, ambasady). Jako eksperci odpowiadamy m.in. za analizę planowanych zmian w przepisach i ich wpływu na realizację strategii Spółki. W sytuacji, gdy dany przepis lub regulacja mogłyby mieć niekorzystny wpływ na Spółkę, staramy się zainteresować problemem odpowiednie władze, m.in. przekazać stanowisko Spółki organizacjom, których członkiem pozostaje LOT.

3.       W Dziale Strategii Floty odpowiadamy za zapewnienie dostępności kluczowych aktywów Spółki niezbędnych do podstawowej działalności, czyli samolotów. Negocjujemy warte setki milionów PLN wieloletnie kontrakty leasingu finansowego i operacyjnego, analizujemy i wybieramy konfigurację zamawianych samolotów, bierzemy udział w procedurach odbioru maszyn bezpośrednio od producentów oraz utrzymujemy relacje z leasingodawcami w celu ciągłego monitoringu światowego rynku i dostępności samolotów. Ze względu na dużą kapitałochłonność oraz długi czas trwania umów leasingowych, każdy detal (np. każdy kilogram dodatkowego obciążenia) oraz pojedynczy zapis w kontrakcie ma kluczowe znaczenie w kontekście kosztów operacji lotniczych przez wiele lat.

praca w Dziale HR Biznes Partnerów

Dział HR Biznes Partnerów

W Dziale HR Biznes Partnerów zajmujemy się selekcją oraz rekrutacją najlepszych profesjonalistów. Również rozwój zawodowy pracowników jest dla nas bardzo ważny! W ramach działań rozwojowych przeprowadzamy procedury awansowe, oceny roczne, jesteśmy także wsparciem dla Biznesu oraz dla każdego Pracownika LOT. Promujemy naszą Firmę na targach studenckich i targach pracy. Współpracujemy z Enactusem i szkołami wyższymi, aby na bieżąco być ze światem uniwersyteckim.

praca w Biurze Komunikacji Korporacyjnej LOT

Biuro Komunikacji Korporacyjnej

Zadaniem Biura Komunikacji Korporacyjnej jest ochrona reputacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku Polskich Linii Lotniczych LOT.

W ramach Biura pracujemy w zespołach: Biura Prasowego, Sponsoringu i Komunikacji Wewnętrznej.

Nasze działania mają na celu wsparcie realizacji misji i celów strategicznych LOT-u poprzez organizację procesu komunikacji pomiędzy firmą, naszymi Klientami, Pracownikami, środkami masowego przekazu, partnerami społecznymi, organizacjami branżowymi oraz instytucjami.