LOT dla środowiska

Widok z pokładu samolotu na winglet z logiem LOT na tle pól i lasów

Z dumą realizujemy projekt DESTINATION ECO, który ma na celu wzmacnianie naszej pozycji jako odpowiedzialna społecznie firma. Obserwujemy stale rosnące znaczenie postaw proekologicznych i cały czas działamy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Istotne jest dla nas również dążenie do sprostania Twoim zmieniającym się oczekiwaniom. Zobacz, co robimy dla środowiska!

Aktualności


Nasze działania

Nasze działania ekologiczne koncentrujemy na trzech głównych obszarach:

  • redukcji emisji CO2,
  • poszukiwaniu alternatywnych i zrównoważonych paliw lotniczych oraz projektów kompensujących emisję CO2,
  • redukcji zużycia przedmiotów wykonanych z materiałów niebiodegradowalnych i recyklingu. 

Cały czas udowadniamy, że środowisko jest dla nas bardzo ważne. Angażujemy się w wiele projektów, bierzemy udział w specjalnych wydarzeniach i zdobywamy certyfikaty!

Zarządzenie w sprawie Polityki Środowiskowej

Zapoznaj się z Polityką Środowiskową PLL LOT S.A.

Bądź częścią zmiany!

Na finalnym etapie zakupu Twojego biletu, możesz zadeklarować chęć wniesienia dobrowolnej opłaty w celu zrekompensowania śladu węglowego. Dzięki temu, pomożesz nam realizować kolejne projekty środowiskowe. Pamiętaj - każdy pasażer może pomóc! 

Efektywność paliwowa

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poszanowanie dla środowiska oraz zrównoważony rozwój to główne wartości, którymi staramy się kierować we wszelkich działaniach firmy. Jednym z działań na rzecz ograniczania emisji CO2 jest efektywność paliwowa czyli szereg działań mających na celu ograniczenia ilości spalanego paliwa podczas lotu.

Na pokładzie

Podążamy za trendami i cały czas udoskonalamy nasze produkty na pokładach samolotów. Wprowadziliśmy drewniane sztućce, wielorazowe naczynia luranowe, segregujemy odpady... Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość generowanych odpadów z tworzyw sztucznych o 30 ton!

Współprace i certyfikaty

certyfikat partner dla klimatu, partnership for climate logo

Udowadniamy, że nasze słowa to nie tylko puste slogany! Możemy pochwalić się współpracami z wielkimi instytucjami oraz członkostwem w znaczących organizacjach. Zdobywamy również certyfikaty, które potwierdzają nasze działania!

Zrównoważona turystyka

Zastanawiasz się, co możesz zrobić dla środowiska? Myślisz, że jako jednostka nie masz wpływu na świat? Przekonaj się, że każda mała decyzja prowadzi do wielkich zmian! 

Projekty środowiskowe

Żurawie stojące na polu na zielonej trawie