Załącznik nr 3: Warunki świadczenia usługi specjalnej „TIME2THINK””.

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1 kwietnia 2014 – „Warunki świadczenia usługi specjalnej „time2think””.

1. Usługa TIME2THINK jest odpłatną usługą umożliwiającą czasową rezerwację biletu lotniczego zgodnie z warunkami taryfy zastosowanej dla danego przelotu i trasy.

2. Usługa jest dostępna wyłącznie na wybranych trasach i w wybranych taryfach, z zastrzeżeniem iż Usługa może być niedostępna podczas akcji specjalnych i promocji organizowanych przez PLL LOT.

3. Usługa gwarantuje niezmienność ceny biletu lotniczego na dany przelot przez cały czas rezerwacji pod warunkiem wykupu biletu lotniczego w okresie rezerwacji.

4. W przypadku niewykupienia biletu lotniczego w okresie rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku zwrotu opłaty za Usługę.

5. Usługa umożliwia rezerwację biletu lotniczego na czas 24h, 48h lub 72h. O długości okresu rezerwacji decyduje każdorazowo taryfa lotnicza zastosowana dla danego przelotu i trasy.

6. Na dany przelot może być założona tylko jedna rezerwacja. W przypadku założenia więcej niż jednej rezerwacji na ten sam przelot utrzymana zostanie tylko pierwsza rezerwacja a pozostałe zostaną anulowane.

7. Opłata za Usługę pobierana jest od każdego pasażera, z wyjątkiem niemowląt (0-2 lata), dla których Usługa jest bezpłatna.

8. Opłata za Usługę nie jest wliczana do ceny biletu lotniczego.