We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja

  • § [Bevezetés]
   • Jelen elektronikus szolgáltatás-nyújtási szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a www.lot.com portál közvetítésével nyújtott szolgáltatások igénybevételét szabályozza, melyeket a Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. székhelye: Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), az Országos Cégbírósági Nyilvántartásba a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság XIII. Gazdasági Kollégiuma vette 0000056844 cégjegyzékszámon, 522-000-23-34 adószámmal (NIP) és 01005896000000 statisztikai számjellel (REGON) alaptőkéje 62 430 548,32 PLN (teljesen befizetve).
   • Jelen Szabályzat az elektronikus szolgáltatás-nyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény 8. cikke értelmében vett szabályzat. (Hivatalos Közlöny, 144. szám 1204. tételszáma).
   • A Szabályzat meghatározza a PLL LOT légitársaság által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások fajtáját és körét, e szolgáltatások nyújtásának szabályait, a szolgáltatások elektronikus úton való nyújtására kötött szerződések feltételeit, és a reklamációs eljárás rendjét.
   • A légi szállításhoz kapcsolódó Elektronikus Repülőjegy és további szolgáltatások megvásárlását az utas- és poggyászszállításra vonatkozó Általános Szállítási Feltételek szabályozzák, melyek elérhetők a www.lot.com weboldalon a „Szabályzatok” fülben a következő linken: http://www.lot.com/conditions-of-carriage.
  • § [Fogalmak]]
   • Szolgáltató/PLL LOT – A Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., székhelye: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa.
   • Weboldal – A www.lot.com internetes címen elérhető portál, melynek segítségével a Vevő igénybe veheti a PLL LOT által nyújtott szolgáltatásokat, illetve távollétében megkötheti a szerződést a Szolgáltatóval a légi szállításhoz kapcsolódó Elektronikus Repülőjegy és további szolgáltatások tárgyában.
   • Vevő – Az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de törvény által jogképes szervezeti egység, amely használja a weboldalt, különösen a Szolgáltatások igénybevételére.
   • Szolgáltatások – A PLL LOT által elektronikus úton, a Weboldal közvetítésével nyújtott, Szabályzat 4. §-ában felsorolt szolgáltatások.
  • § [Általános rendelkezések]
   • A Vevőazzal a feltétellel használhatja a Szabályzat 4. §-ában felsorolt, a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, ha teljesíti a Szabályzat 5. § (1) bekezdésében lefektetett követelményeket.
   • A weboldalon közzé tett minden információ, adat és anyag (ide sorolandók többek közt az elnevezések, a logók, a járatok menetrendje, a díjtáblázatok, valamint a honlap színvilága és elrendezése) a szellemi tulajdonjog védelme alatt áll, azaz a Szolgáltatót vagy a Szolgáltató szerződéses partnereit illető szerzői jogok védelme alatt áll.
   • A Vevő a (2) bekezdésben említett információkat és anyagokat kizárólag a megengedett magáncéllal használhatja fel a hatályos jogszabályok szabta körben. Különösen tilos a Vevőnek, hogy a Weboldalról származó anyagok felhasználásával és a portálon elhelyezett információkra és eszközökre alapozva bárminemű gazdasági tevékenységet folytasson. A weboldalról származó információknak, adatoknak és anyagoknak, vagy a honlap színvilágának és elrendezésének minden egyéb reprodukciója a PLL LOT előzetes írásbeli engedély nélkül tilos, kivéve ha ezt a tevékenységet a feltétlenül hatályos jogszabály engedélyezi.
   • A Szolgáltatóval az alábbi módokon lehet kommunikálni: telefonos úton a következő számon: +48 801 703 703 (vezetékes telefonról hívható) vagy a +48 22 577 99 52 (vezetékes és mobiltelefonról hívható), elektronikus úton a következő e-mail címre: lot_info@lot.pl vagy írásban (postai úton) az alábbi levélcímre: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa.
  • § [Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások]
   • A PLL LOT az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja a Weboldal közvetítésével:
    • légi szállítási szerződés megkötése elektronikus repülőjegy megvásárlása által;
    • további szolgáltatások megrendeléséről („Személyre szabott szolgáltatások”) szóló szerződés megkötése a légi szállítási szerződés keretében;
    • az AirKiosk szolgáltatás megrendeléséről szóló szerződés megkötése, amely szolgáltatás olyan repülőúttal kapcsolatos utasszolgáltatásokat tartalmaz, mint a poggyász kiszállítása a repülőtérre, repülőtéri kíséret, repülőtéri transzfer;
    • harmadik személy weboldalához való hozzáférés, amely lehetővé teszi szerződés megkötését a harmadik személy által nyújtandó szolgáltatásokra;
    • hozzáférés a PLL LOT járatainak menetrendjéhez;
    • tájékoztatás a PLL LOT aktuális akcióiról;
    • e-mail címre küldött hírlevél;
    • a Vevő saját profiljának létrehozása a Weboldalon.
   • A fenti (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a Vevő elfogadja a jelen Szabályzatot az „Elolvastam és elfogadom a PLL LOT S. A. elektronikus szolgáltatás-nyújtási szabályzatát.” szöveg melletti jelölőnégyzet bejelölésével, valamint az adott Szolgáltatás igénybe vételéhez feltétlenül szükséges felhasználói adatok megadásával a Weboldalon elhelyezett útmutató alapján, és a fenti tevékenységeket elfogadja az elfogadást jelölő gomb megnyomásával. A Szolgáltatás igénybe vételéhez feltétlenül szükséges adatokat a Szolgáltató mindig feltünteti a Weboldalon az egyes szolgáltatási kategóriák aloldalain.
   • Egyes Szolgáltatások igénybe vétele ahhoz a feltételhez lehet kötve, hogy a Vevő felhasználói fiók létrehozásával regisztrál a Weboldalon. A Weboldal tájékoztat a felhasználói fiók létrehozását igénylő Szolgáltatásokról.
   • Egyes Szolgáltatásokat a Vevő csak díjfizetés ellenében vehet igénybe. Az díjfizetéshez kötött Szolgáltatásokról, illetve a díjfizetés mértékéről a Weboldal tájékoztat, az egyes szolgáltatási kategóriák aloldalain.
   • Az Elektronikus Repülőjegy Weboldal közvetítésével történő megvásárlásának részletes szabályait az „Elektronikus repülőjegy vételi feltételei” tartalmazzák, mely a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.
   • A légi szállítással kapcsolatos további szolgáltatások Weboldalon keresztül történő megrendelésének részletes szabályait a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
  • § [A Szolgáltatások igénybe vételének műszaki feltételei]
   • A Vevő a PLL LOT által nyújtott szolgáltatásokat a Weboldalon akkor veheti igénybe, ha teleinformatikai rendszere megfelel a következő minimális műszaki követelményeknek:
    • Mozilla Firefox 3.x+ vagy Internet Explorer 7.0+ vagy ennél újabb böngésző, amely képes a Java Script és a Java appletek kiszolgálására, valamint alkalmas a sütik kezelésére.
    • bizonyos esetekben képes futtatni a Flash 4 vagy újabb, a Quicktime és az Acrobat Reader szoftvert, illetve kitömörítő alkalmazásokat,
    • rendelkezik aktuális, élő és megfelelően konfigurált e-mail fiókkal.
   • A Weboldal 1024x768-as felbontásra van optimalizálva.
  • § [Felelősség]
   • A Weboldal nem használható törvénybe ütköző módon, illetve a Szabályzat vagy a közerkölcs megsértésével.
   • A Vevőnek tilos a Weboldal közvetítésével kézbesíteni, közzé tenni, továbbítani, vagy bármely egyéb módon terjeszteni törvényellenes, sértő vagy félrevezető információkat, marketing jellegű anyagokat (spam), illetve számítógépes rendszerek működésének megzavarására alkalmas anyagokat.
   • A PLL LOT jogosult a Szolgáltatások elérhetőségét letiltani vagy a Szerződést felbontanim ha a Vevő:
    • a Szolgáltatásokat nem rendeltetés szerűen vagy harmadik személy kárára használja;
    • hatályos törvényt vagy közerkölcsöt sért, illetve sérti a Szabályzat rendelkezését;
    • hatályos törvényt vagy közerkölcsöt sért, illetve sérti a jelen Szabályzat rendelkezését.
   • A Vevő felelős azért, ha a Weboldal használatával törvényt vagy a jelen Szabályzat rendelkezését sérti, vagy e tevékenységével kárt okoz.
  • § [Személyi adatok és kereskedelmi információ]
   • A PLL LOT a személyi adatokat a „Adatvédelmi politika” dokumentumban meghatározott módon dolgozza fel.
   • A Vevő önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., székhelye Warszawa, ul. 17 Stycznia 43 reklám és kereskedelmi célú tájékoztatást küldjön részére („kereskedelmi tájékoztató”). A Vevő a hozzájárulást a www.lot.com portálon a megfelelő opció bejelölésével fejezi ki. A Vevő tetszőleges pillanatban a megfelelő internetes cím aktiválásával lemondhat a fenti kereskedelmi tájékoztatóról.
  • § [Reklamáció]
   • A PLL LOT által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat érintő mindennemű reklamációt a problemy_techniczne@lot.pl e-mail címre vagy a Polskie Linie Lotnicze LOT S. A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa levélcímre kell beküldeni a reklamációt kiváltó ok megjelenésétől számított 7 napon belül.
   • Csak a lengyel vagy angol nyelven írt reklamációk kerülnek elbírálásra.
   • A reklamációnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
    • a Vevő családi és utóneve,
    • a Vevő lakcíme és levélcíme,
    • a Vevő elektronikus levélcíme,
    • a reklamáció tárgya,
    • a kifogásolt szolgáltatás leírása,
    • a reklamáció benyújtásának oka.
   • A helytelen vagy a (3) bekezdésben felsorolt adatokat hiányosan közlő reklamáció, továbbá trágár szóhasználattal megírt reklamáció ügye nem lesz megvizsgálva.
   • A szabályosan beadott reklamációt a PLL LOT a reklamáció beérkezésétől számított 28 munkanapon belül megvizsgálja.
   • A reklamáció elbírálásáról a reklamációt bejelentő fél ugyanazon az úton értesül, amin a reklamációt benyújtotta: a reklamációban megadott a levélcímen vagy az elektronikus posta címén.
   • A Weboldal működésével és a Szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban észlelt technikai problémákat, kérjük, a problemy_techniczne@lot.pl. c-mail címre küldje.
  • § [Az elektronikus úton nyújtandó szolgáltatásokra kötött szerződés felbontásának feltételei és a távollévő felek közötti szerződéstől való elállás]
   • Az elektronikus úton nyújtandó szolgáltatásokra kötött szerződés időtartama határozatlan, a repülőjegy, az utasszállításhoz kapcsolódó további szolgáltatások és az AirKiosk szolgáltatás vásárlására kötött szerződések kivételével, mert ezek a PLL LOT által nyújtandó szolgáltatásokra kijelölt időtartamra szólnak.
   • A Vevő és a PLL LOT közötti szerződésből fakadó vevői kötelezettségeknek nincs minimális időtartama.
   • A fogyasztóvédelmi törvény 3. cikk (1) bek. 4. pontja vonatkozásában, légi utasszállításhoz kapcsolódó, a Szabályzat 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában említett szolgáltatások megvásárlása során (az Elektronikus Repülőjegy, az utasszállításhoz kapcsolódó további szolgáltatások [személyre szabott szolgáltatások] és az AirKiosk szolgáltatás megvásárlása) a Vevőt nem illeti meg a távollévő felek között megkötött szerződéstől való elállás fenti törvényben említett joga.
   • A Vevő bármikor lemondhat a Szabályzat 4. cikk (1) bek. d)-h) pontjában említett Szolgáltatások igénybevételéről. A Vevő a Weboldalon létrehozott fiókjának fenntartási szolgáltatásáról a fiók eltávolítása útján mondhat le. A hírlevélküldő szolgáltatásról a Vevő úgy mondhat le, ha a LOT hírlevelekben elhelyezett linkre kattintva kitöröli magát a hírleveles adatbázisából.
  • § [Záró rendelkezések]
   • A Szabályzat minden melléklete a Szabályzat szerves részét képezi.
   • A hatályos Szabályzat elérhető a www.lot.com címen oly módon, hogy lehetővé tegye a megszokott tárolást és megjelenítést.
   • A Szabályzat módosulása esetén, illetve ha a Vevő már igénybe veszi a PLL LOT által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásait, különös tekintettel a regisztrált Vevőre, az új vagy a módosított Szabályzat akkor köti a Vevőt, ha az előzőleg nem mondta fel az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra kötött szerződést a Szolgáltatónak a Szabályzat módosulásáról szóló értesítés kézhez vételétől számított harminc (30) napon belül.
   • Jelen Szabályzatban nem szabályozott ügyekben a megfelelő törvény előírásai követendők, különösen pedig az elektronikus szolgáltatás-nyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény, és a polgári törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény. (Hivatalos Közlöny, 1964. évi 16. szám 93. tételszáma, módosítva), valamint a 2014. május 30-i fogyasztóvédelmi törvény 10. és 17. cikke, tekintettel a 3. cikk. (1) bekezdés 4. pontjára (Hivatalos Közlöny, 2014. szám 827. tételszáma).

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2011. JÚLIUS 4-I SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE – „ELEKTRONIKUS REPÜLŐJEGY VÉTELI FELTÉTELEI”

    • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
     • A Szabályzat jelen 1. sz. melléklete az elektronikus repülőjegy Weboldal közvetítésével történő megvételének feltételeit határozza meg (a továbbiakban: „Feltételek”).
     • Az Elektronikus Repülőjegy Weboldalon lehetővé tett megvételének feltétele az alábbi rendelkezések elfogadása (a jelölőnégyzet bejelölésével), továbbá a Vevő által kiválasztott járat tarifájára vonatkozó feltételek és az utas- és poggyászszállításra vonatkozó Általános szállítási feltételek megismerése, melyek elérhető a http://www.lot.com/conditions-of-carriage linken, és amelyek a PLL LOT légitársasággal kötött szállítási szerződés szerves részét képezik.
    • ELEKTRONIKUS JEGY MEGVÁSÁRLÁSÁNAK FOLYAMATA
     • Az Elektronikus Repülőjegy eladója és kiállítója a Szolgáltató.
     • A foglalás és a tranzakciók lebonyolítása a Weboldal közvetítésével történik, az Amadeus repülőjegy-foglalási rendszer felhasználásával.
    • FOGALMAK
     • Az Elektronikus Repülőjegy (másnéven etix®, „Elektronikus Jegy”) az a jegy, amelyet a foglalási rendszer elektronikus úton hoz létre és tárol a Weboldalon közvetítésével, és amely az adott repülőút megtételére jogosít. A PLL LOT az Elektronikus Jegyet a megrendelés számával együtt (foglalási szám) elektronikus posta útján kézbesíti a Vevő részére arra az e-mail címre, amelyet a Vevő az Elektronikus Repülőjegy foglalása során megadott.
    • A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE
     • A Vevő köteles az Elektronikus Repülőjegy megvétele és felhasználása során köteles betartani a jelen feltételeket, a http://www.lot.com/conditions-of-carriage linken elérhető z Általános szállítási feltételeket, és a törvény előírásait.
     • A Vevő számára különösen tilos az Elektronikus Repülőjegy megvétele során más nevét vagy hamis nevet használni, tilos az Elektronikus Repülőjegyért hamis vagy más tulajdonát képező bankkártyával fizetni a kártyatulajdonos beleegyezése nélkül, tilos a kifizetést más bankszámlájáról teljesíteni a bankszámla tulajdonosának beleegyezése nélkül, illetve tilos a vásárlást bármely más törvénysértő módon végrehajtani.
     • Ha a Vevő természetes személy, az Elektronikus Repülőjegyet kizárólag teljes jogképességgel rendelkező természetes személy vásárolhatja meg.
    • A JEGY LEFOGLALÁSA ÉS MEGVÁSÁRLÁSA
     • Az Elektronikus Repülőjegy megvételének feltételei: a foglalás szabályos menetének betartása a Weboldalon, az Elektronikus Repülőjegy megvételének paneljében található útmutatások szerint, az utasadatok hiánytalan kitöltése, a jelen Feltételek elfogadása; feltétele továbbá, hogy az Vevő kifizesse az Elektronikus Repülőjegyet a Weboldalon megjelölt fizetési módokon, és a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül.
     • Abban az esetben, ha a bankkártya elszámolási pénzneme eltér az Elektronikus Repülőjegy vételárának pénznemétől, az átszámítás és a bankközi árfolyamkülönbségek miatt a terhelés összeg eltérhet a megvásárolt Elektronikus Jegy vételárától, a fizető oldal bankjának hatályos szabályzata szerint.
     • Az Elektronikus Repülőjegy megvétele azzal a kötelezettséggel jár, hogy az Elektronikus Repülőjegyet ki kell fizetni a PLL LOT javára.
     • A foglalás végrehajtásával a Vevő engedélyezi, hogy a rendszer a Vevő bankkártyáját terhelje.
     • Hibás kártyaadatok megadásakor a rendszer a tranzakciót elutasítja, és a Vevőt az Elektronikus Repülőjegy vásárlási paneljéhez irányítja át. Az átutalással teljesítendő kifizetések végrehajtása az Elektronikus Repülőjegy foglalási és vásárlási folyamata során automatikusan zajlik oly módon, hogy létrejön a kapcsolat annak a banknak a weboldalával, akinél a Vevő internetes bankügyintézési fiókkal rendelkezik.
     • Az Elektronikus Repülőjegy megvételére vonatkozó megrendelést egy automatikusan létrehozott e-mail üzenet igazolja vissza, amely a Vevő által megjelölt e-mail címre érkezik.
     • Az Elektronikus Repülőjegy megvételéről szóló távollévő felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató megkapja az Elektronikus Repülőjegyért kifizetett összeget. A Vevő fizetségének Szolgáltatóhoz való megérkezését egy automatikusan létrehozott e-mail üzenet igazolja vissza a Vevő részére, amely a Vevő által megjelölt e-mail címre érkezik.
    • ELEKTRONIKUS JEGY VISSZAVÁLTÁSA
     • A Vevő akkor jogosult visszaváltani a Weboldal közvetítésével megvásárolt Elektronikus Jegyet, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
      • az Elektronikus Repülőjegyben alkalmazott tarifa a visszaváltást lehetővé teszi, és
      • az Elektronikus Repülőjegy visszaváltása a felszállás napjául megjelölt nap előtt történik.
     • Az Elektronikus Repülőjegy visszaváltása – amennyiben ezt az adott Elektronikus Repülőjegyben alkalmazott tarifa lehetővé teszi – a Call Center vagy a PLL LOT ügynökei közreműködésével keresztül történik, az alkalmazott tarifa feltételeiben meghatározott határidőn belül.
     • A Elektronikus Repülőjegy visszaváltását a megfelelő Call Center telefonszámán kell bejelenteni, vagy annál a PLL LOT ügynökél, ahol a jegyet megvették. A Call Center telefonszámainak listája megtalálható a www.lot.com címen.
     • Az alkalmazott fizetési módtól függően, a visszatérített Elektronikus Repülőjegy után Vevőnek visszajáró összeget vagy a Vevő bankszámlájára vagy a Vevő bankkártyájához kapcsolt számlára utalják az Elektronikus Repülőjegyet tartalmazó küldemény PLL LOT által történt kézhez vételétől számított 28 napon belül.  
     • W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot należnej kwoty w formie, w której usługa została opłacona, PLL LOT zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie gotówkowej bądź po uzgodnieniu z Usługobiorcą- innej formie stosowanej przez PLL LOT.  
     • Okolicznościami uniemożliwiającymi zwrot należnej kwoty w formie, w jakiej usługa została zakupiona mogą być:
      • Przekroczenie terminu dokonania zwrotu, zastrzeżonego przez dostawcę systemu płatności
      • zamknięcie rachunku użytkownika
      • wygaśniecie terminu ważności karty

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÁPRILIS 1-I SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE – „További szolgáltatások feltételei („Személyre szabott feltételek”)”

    • Fogalmak
     • További szolgáltatás / LOT Személyre szabott szolgáltatás („Szolgáltatás”) – a PLL LOT által kínált további, díjköteles szolgáltatás, amelyet az utas a repülőjeggyel együtt megvásárolhat.
     • Különleges igényű utas („KIU”) – különleges feltételeket, támogatást és/vagy fedélzetre hozandó eszközt igénylő utas; különösen ide sorolandó:
      • Mozgáskorlátozott utas („MKU”) – olyan utas, aki a szállítás során korlátozott mozgásra képes testi fogyatékossága miatt (érzék- vagy mozgásszervi, ideiglenes vagy marandandó), vagy szellemi vagy mentális fogyatékossága miatt, vagy bármiféle fogyatékosság vagy életkor okozta csökkent képesség miatt, és aki helyzeténél fogva megfelelő támogatásra szorul, illetve arra, hogy a minden utas számára elérhető szolgáltatások igényeikhez legyenek alakítva.
      • Csecsemő – felnőtt személy kíséretében utazó legfeljebb 2 éves gyermek;
      • Önállóan utazó gyerek („ÖGY”) – felnőtt kíséret nélkül utazó 2-12 éves gyerek;
      • Különleges méretű utas („KMU”) – olyan utas, aki méretei, testsúlya vagy testmagassága miatt nem fér egy ülésbe a fedélzeten.
    • Általános rendelkezések
    • Jelen feltételek („További szolgáltatások feltételei”) meghatározzák a PLL LOT által nyújtott további szolgáltatások igénybe vételének szabályait.
    • A További szolgáltatások jelen feltételei kizárólag a PLL LOT által kiszolgált nemzetközi és belföldi járatokra vonatkoznak.
    • A szolgáltatásokat legfeljebb 4, az Általános Szállítási Feltételek értelmében vett útszakaszból álló utazásra lehet megvásárolni, melyek elérhetők a www.lot.com weboldalon a „Szabályzat” fülben a http://www.lot.com/conditions-of-carriage. linkre kattintva.
    • Plusz Poggyász
     • A Plusz poggyász a poggyásztöbbletért előre megfizetett Szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az utas a foglalás pillanatában kedvezményes áron fizethet poggyászának további darabjáért.
     • A Plusz poggyász Szolgáltatás díját a Weboldalon elérhető díjjegyzék tartalmazza.
     • A Szolgáltatás csak darab, legfeljebb 23 kg súlyú további poggyászra vonatkozik, és amely szélességének, hosszának és magasságának összege nem haladja meg a 158 cm-t.
     • A Plusz poggyász Szolgáltatás legkésőbb a tervezett felszállás előtt 12 órával vásárolható meg a Weboldal közvetítésével.
     • Ha a poggyász összmérete meghaladja a megadott mérethatárt, a poggyásztöbblethez kapcsolódó szolgáltatást kizárólag a LOT Call Centernél, a LOT értékesítési irodájában vagy ügynökénél lehet megvásárolni 24 órával az utazás tervezett megkezdése előtt
     • A kedvezmény mértéke a legfeljebb 23 kg-os és összméretében 158 cm-es (a hosszúság, szélesség és magasság összege) poggyászért rendesen fizetendő díj 20%-a, amely megtalálható a http://www.lot.com/nadbagaz címen.
     • A fenti mérethatárt túllépő poggyászokra a 20%-os kedvezmény nem jár.
     • A Plusz poggyász Szolgáltatásra szóló szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató megkapja a Szolgáltatás díját, melynek mértékéről a Weboldalon elérhető díjjegyzék tájékoztat.
    • Kedvenc Helyem
     • Ha az utas nem biztos abban, hogy a KIU vagy a MKU kategóriába tartozik-e, a Call Center segítségét kell kérnie.
     • Az ülőhelyválasztó szolgáltatás lehetővé teszi az utas számára, hogy a felszállás előtt kiválaszthassa ülőhelyét.
     • Az alábbi (4) bekezdésben foglaltak kivételével, a Kedvenc Helyem szolgáltatás díjköteles. A díj mértékét a Weboldalon elérhető díjjegyzék tartalmazza.
     • A LOT Premium Class és LOT Business Class osztályú utasok, valamint a Miles & More hűségprogram HON és Senator rangú utasok repülőjegyének vételár tartalmazza a Kedvenc Helyem szolgáltatást.
     • A Kedvenc Helyem Szolgáltatás legkésőbb a felszállás előtt 24 órával vásárolható meg a Weboldal közvetítésével. A Plusz poggyász szolgáltatásra szóló szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató megkapja a Szolgáltatás díját, melynek mértékéről a Weboldalon elérhető díjjegyzék tájékoztat.
     • Az ülőhelyválasztási Szolgáltatás keretében ki nem osztott helyek díjmentesen választhatók minden utas számára az utasfelvétel megkezdésekor (rendesen 24 órával a tervezett felszállás előtt).
     • Biztonsági okokból a kijárat mellett helyet foglaló utasok:
      • nem tartozhatnak sem a KIU, sem a MKU kategóriába, és nem utazhatnak élőállattal az utastérben;
      • nem minősülhetnek olyan utasnak, akinek az állapota esetleg akadályozhatja a többi utas kimenekítését vagy a személyzet munkáját;
      • olyan utasnak kell lennie, aki betöltötte 18. életévét, beszélnie kell a személyzet nyelvén (lengyelül vagy angolul), jó egészségi állapotban kell lennie, megfelelő testi erővel kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie segítséget nyújtani a repülőgép esetleges kimenekítése esetén, a személyzet megfelelő utasításai alapján.
     • Az ülőhelyeket érintő többi feltétel:
      • Az MKU kategóriába sorolt utasnak többüléses sorban kell utaznia (kihajtható kartámasszal), és lehetőleg a kijárathoz közel, de nem a menekítési sorban.
      • A csecsemőnek abban a sorban kell ülnie, ahol tartalék oxigénmaszk is elérhető.
     • Ha az utas a kijárat melletti sorban választ helyet, de nem felel meg az ülőhelyhez kapcsolódó, jelen fejezet 7. és 8. pontjában felsorolt követelményeknek, részére egy másik hely kerül kiosztásra. Ebben az esetben a díj nem visszatérítendő.
    • Prémium menü
     • A Prémium menü Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a turista osztályon utazó utas a hosszú távú járatokon megemelje az étkezések szintjét a turista osztályról az Economy Premium osztályra.
     • A Szolgáltatás standard ételeket tartalmaz, valamint válogatott különleges ételeket [muzulmán, diabetikus laktózmentes, és vegetáriánus (tejtermék nélküli), vegán és gluténmentes ételeket].
     • A Szolgáltatást legkésőbb a tervezett felszállás előtt 12 órával vásárolható meg a Weboldal közvetítésével.
     • A Prémium menü szolgáltatás díjköteles. A díj mértékét a Weboldalon elérhető díjjegyzék tartalmazza.
     • A Prémium menü szolgáltatásra szóló szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató megkapja a Szolgáltatás díját, melynek mértékéről a Weboldalon elérhető díjjegyzék tájékoztat.
     • A Szolgáltatás hosszú távú járatonként 10 rendelésre van korlátozva; e mennyiség elérését követően a Szolgáltatás nem megrendelhető.
    • Plusz felszerelés
     • A Plusz felszerelés Szolgáltatás lehetővé teszi további felszerelés szállításának megrendelését. A szolgáltatás keretében szállítható felszerelések: golf-, búvár-, sí-, snowboard- és horgászfelszerelés, valamint hangszer.
     • A felszerelés szállítása a raktérben történik. Abban az esetben, ha a Vevő az utastérben kívánja felszerelését szállítani, a Call Centernél kell érdeklődni, hogy a felszerelés szállítható-e az utastérben, és ha igen, milyen feltételekkel.
     • Ha a felszerelés nincs a szolgáltatásban foglalt felszerelések listáján, a Call Centernél kell érdeklődni, hogy a felszerelés szállítható-e, és ha igen, milyen feltételekkel.
     • A szolgáltatásban megengedett poggyászkeret túllépése esetén (darabszámban vagy súlyban), az utasnak pótdíjat kell fizetnie a poggyásztöbbletért. A poggyásztöbbletért a pótdíj a Call Centerben, LOT irodában vagy ügynökségben fizetendő be, mértéke pedig a Weboldalon, a LOT irodákban és LOT ügynökségekben található díjjegyzék alapján kerül meghatározásra.
     • A további felszerelés súlya nem haladhatja meg a 45 kg-ot. A nehezebb felszereléseket cargo minőségben szállítható. Részletes információkkal a telefonos úton elérhető LOT CARGO iroda szolgál (+48 22 606 7777).
     • A nem standard méretű – azaz 23 kg feletti súlyú vagy hossz-, magasság- és mélységméretének összege meghaladja a 158 cm-t – felszerelés szállítása esetén, a Vevőnek mindig a Call Centernél kell érdeklődni, hogy az ilyen felszerelés szállítható-e, és ha igen, milyen feltételekkel.
     • Az alábbi (8) bekezdésben foglaltak kivételével, a „Plusz felszerelés” szolgáltatás díjköteles. A további felszerelésért fizetendő díjak a http://www.lot.com/sprzet-sportowy weboldalon találhatók, és csak az egyik útirányra vonatkoznak (a díj mindkét útirányra külön fizetendő).
     • Egy darab további felszerelés díjmentesen szállítható, ha a megengedett a feladott poggyászra vonatkozó korlátozásokat nem lépi túl.
     • Egy darab további felszerelés (1 pár síléc + 1 pár síbakancs + fejvédő külön csomagolva) után egy díj fizetendő.
     • A Szolgáltatást legkésőbb a tervezett felszállás előtt 12 órával vásárolható meg a Weboldal közvetítésével.
     • A Plusz poggyász szolgáltatásra a távollévők közötti szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató megkapja a Szolgáltatás díját, melynek mértékéről a Weboldalon elérhető díjjegyzék tájékoztat.
    • Poggyász LOT Economy Saver
     • Az az utas, aki olyan tarifával utazik, amely nem engedélyezi a díjmentes feladott poggyász szállítását, de mégis szeretne ilyen poggyászt szállítani, élhet a Poggyász LOT Economy Saver szolgáltatással, amely lehetővé teszi az ilyen poggyász szállítását pótdíj ellenében, melynek mértékét a http://www.lot.com/pl/pl/bagaz-rejestrowany weboldalon található díjjegyzék határozza meg.
     • A második és minden további darab után pótdíjat kell fizetni poggyásztöbblet címén.