We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja

Jelen tájékoztató az Európai Közösség fuvarozói által alkalmazott felelősségvállalási szabályokat foglalja össze az Európai Közösség és a Montreali Egyezmény előírásainak megfelelően.

Kártérítés halál vagy testi sérülés esetén

A felelősség az utas testi sérüléséért vagy haláláért nincsen korlátozva. A légifuvarozó 128.821 SDR kárértékig nem kérdőjelezheti meg a kártérítési keresetet. Az ezt az összeget meghaladó kereset esetén a fuvarozó azzal védekezhet, hogy nem követett el gondatlanságot vagy egyéb hibát.

Kártérítési előleg

Az utas halála vagy testi sérülése esetén a légifuvarozó köteles a legsürgősebb szükségletekre előleget kifizetni a kártérítésre jogosult személy meghatározásától számított 15 napon belül. Halál esetén az előleg összege nem lehet kevesebb, mint 16.000 SDR (körülbelül 20.000 EUR).

Késedelmes utasszállítás

Késedelmes utasszállítás esetén a fuvarozó felelős, ha nem használt fel minden lehetséges eszközt a késedelem elkerülésére, vagy ha ilyen eszközök használata nem volt lehetséges. Késedelmes utasszállítás esetén a felelősség értékhatára 5.346 SDR.

Késedelmes poggyászszállítás

Késedelmes poggyászszállítás esetén a fuvarozó felelős, ha nem használt fel minden lehetséges eszközt a késedelem elkerülésére, vagy ha ilyen eszközök használata nem volt lehetséges. Késedelmes poggyászszállítás esetén a felelősség értékhatára 1.288 SDR.

Poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy sérülése

Poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy sérülése estén a légifuvarozó felelőssége 1.288 SDR értékhatárig terjed. Feladott poggyász esetén a fuvarozó felelős akkor is, ha a poggyászkárt nem az ő hibája okozta, kivéve, ha a poggyász hibás volt. Nem feladott poggyász esetén a fuvarozó csak akkor felelős, ha a poggyászkár az ő hibájából keletkezett.

Poggyászkár értékhatárának megemelése

Az utas legkésőbb az utas- és poggyászfelvétel alkalmával élhet a poggyászkár értékhatárának emelésével megfelelő nyilatkozat benyújtása és pótdíj ellenében.

Poggyásszal kapcsolatos reklamáció

Ha a poggyász megsérült, elveszett vagy megsemmisült, az utas a lehető legrövidebb időn belül köteles írásbeli reklamációt benyújtani. Feladott poggyász sérülése esetén az írásos reklamációt a poggyász utas által történt átvételétől számított 7 napon belül be kell nyújtani, késedelmes poggyászszállítás esetén pedig ugyanettől a naptól számított 21 napon belül.

A szerződéses fuvarozó és a szállítást végrehajtó fuvarozó felelőssége

Ha a szállítást ténylegesen végrehajtó fuvarozó nem azonos a szerződő fuvarozóval, az utasnak joga van bármelyikkel szemben panaszt emelni vagy kártérítési igényt benyújtani. A jegyen feltüntetett légifuvarozó neve és kódja a szerződő fuvarozót jelöli.

Perindítási határidő

Kártérítési kereset a repülőgép megérkezésének napjától vagy attól a naptól számított két éven belül kell indítani, amikor a repülőgépnek meg kellett volna érkeznie.

Jelen tájékoztató jogalapja

A fenti szabályok az 1999. május 28-i Montreali Egyezményen alapulnak, amelyet a (889/2002/EK rendelettel módosított) 2027/97/EK rendelet és a tagállamok nemzeti jogszabályai hajtanak végre.