Podróż do/z USA

Przed rozpoczęciem podróży sprawdź czy masz: ważny paszport, wizę (jeśli wymagana) lub Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) oraz inne potrzebne dokumenty, które upoważniają do wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Podróż do/z USA bez wizy - Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA)

Podróż do Stanów Zjednoczonych na okres krótszy niż 90 dni w celach turystycznych bądź biznesowych z polskim lub innym paszportem państwa uczestniczącego w programie Visa Waiver Program* odbędziesz bez wizy. Wymagana jest tylko elektroniczna autoryzacja podróży do/z/przez Stany Zjednoczone (ESTA - Electronic System for Travel Authorization). Jeżeli posiadasz ważną wizę do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie musisz występować o autoryzację ESTA.


Rejestracja możliwa jest on-line na stronie

Ważne:

  • Wniosek ESTA należy złożyć nie później niż 72 godziny przed planowanym wylotem.
  • Gdy podróżujesz bez wizy – na podstawie rejestracji w systemie ESTA, w dniu wylotu musisz mieć wykupiony bilet powrotny z USA.
  • Jeżeli zmieniałeś paszport lub/i nazwisko lub jeśli poprzedni autoryzacja ESTA wygasła, przepisy zobowiązują do ponownego złożenia wniosku o nową autoryzację ESTA.
  • Przy wypełnianiu wniosku o autoryzację ESTA prosimy o dokładne podawanie informacji i zapisywanie ich w taki sam sposób jak widnieją w paszporcie.

*Kraje, których obywatele wymagają rejestracji ESTA: Polska, Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Chile, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Monako, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania.

Koronawirus: zapoznaj się aktualnymi wymaganiami przed podróżą.

Podróż do/z USA z wizą

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. O wizę będą musiały ubiegać się również te osoby, które otrzymały odmowę w systemie ESTA.

Deklaracje celne i wizowe do USA

W związku z wdrożeniami nowego programu elektronicznego na lotniskach docelowych PLL LOT w USA pasażerowie nie są już zobowiązani do wypełniania obecnie używanego papierowego formularza I-94. To rozwiązanie ułatwi pasażerom przejście przez punkt kontroli celnej i imigracyjnej w USA. Otrzymaną od stewardes deklarację celną prosimy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym) długopisem lub wiecznym piórem. Zgodność podanych informacji z prawdą należy poświadczyć podpisem. Przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną poniżej. Wszelkich informacji i pomocy udzieli Państwu personel pokładowy. Deklarację po wypełnieniu należy wraz z paszportem przedstawić w trakcie kontroli paszportowej i celnej.

Deklarację celną otrzymasz od załogi samolotu. Prosimy wypełnić ją czytelnie (pismem drukowanym) długopisem lub wiecznym piórem. Prawdziwość podanych informacji należy poświadczyć własnoręcznym podpisem.

WALUTA I ŚRODKI PIENIĘŻNE

Przewóz waluty lub środków pieniężnych jest legalny bez względu na sumę. Jednakże podróżny, który wywozi ze Stanów Zjednoczonych lub wwozi tam więcej niż 10 tys. dol. (w walucie USA albo jej równowartość w walucie obcej, lub łącznie) w postaci monet, banknotów, czeków podróżnych lub papierów wartościowych na okaziciela, takich jak przekazy pieniężne, czeki osobiste lub bankowe, akcje lub obligacje, jest prawnie zobowiązany do zgłoszenia tej sumy na kwestionariuszu Służby Celnej USA nr 4790. Podróżny musi wypełnić taki kwestionariusz nawet wtedy, gdy walutę lub środki pieniężne przewozi dla niego inna osoba. Niewypełnienie wymaganego kwestionariusza lub podanie niepełnej sumy przewożonych środków pieniężnych może spowodować konfiskatę całej waluty i wszystkich papierów wartościowych oraz kary administracyjne i/lub dochodzenie kryminalne.

PRODUKTY ROLNE I ZWIERZĘCE

Chcąc zapobiec przenikaniu niebezpiecznych szkodników i zakazanych zwierząt, ogranicza się przywóz następujących artykułów: owoców, warzyw, roślin, produktów roślinnych, gleby, mięsa, przetworów mięsnych, ptaków, ślimaków oraz innych żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych. Podróżny, który nie zgłosi wszystkich tego rodzaju artykułów celnikowi lub inspektorowi rolniczemu, podlega karze, a artykuły mogą ulec konfiskacie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie osoby mogą być poddane przesłuchaniu i rewizji (także ich mienie). Nielegalny przywóz substancji zastrzeżonych (narkotyków, chemikaliów, leków dostępnych tylko na receptę, a bez dołączonej recepty itd.), bez względu na liczbę, stanowi pogwałcenie prawa Stanów Zjednoczonych.

Diabetycy, którzy potrzebują zrobić sobie zastrzyk podczas lotu i używają produktów typu PEN lub pompy insulinowej, nie potrzebują żadnej dodatkowej dokumentacji medycznej. Pompa insulinowa musi być wyłączona jedynie na czas startu i lądowania. W pozostałych przypadkach, takich jak przewóz strzykawki wraz z igłami, należy skonsultować się z LOT Contact Center

Pamiętaj, że nasz personel nie jest uprawniony do udzielania pomocy przy wykonaniu zastrzyku podczas lotu.