Załącznik nr 5: Zasady oferowania usługi e-prasy

Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1 września 2018 r. –„Zasady oferowania usługi e-prasy”

1. PLL LOT S.A. pośredniczy w oferowaniu pasażerom, którzy zakupili elektroniczny bilet lotniczy na dowolnie wybranej trasie Usługi E-prasy polegającej na dostępie do prasy elektronicznej  przez okres podróży lotniczej w opcji bezpłatnej i odpłatnej.

2. Dostawcą Usługi E-prasy jest Media Carrier GmbH z siedzibą w Muthmannstraße 1, 80939 Monachium, Niemcy,  numer wpisu w rejestrze sądowym HRB 194121, VAT ID DE 177565626 (dalej „Dostawca Usługi E-prasy”). Usługa E-prasy jest realizowana przez Dostawcę Usługi E-prasy na podstawie własnego regulaminu świadczenia Usługi E-prasy (dalej „Regulamin Usługi”), który akceptowany jest przez pasażera każdorazowo przed skorzystaniem z Usługi  E-prasy.

3. Opcja bezpłatna Usługi E-prasy to limitowany bezpłatny dostęp do prasy elektronicznej polegający na dostępie do określonej ilości pobrań prasy w ramach zakupionego przez pasażera elektronicznego biletu lotniczego. Ilość pobrań prasy w limicie bezpłatnym jest uzależniona od długości rejsu oraz wybranej klasy podróży. W przypadku, podróży z przesiadką limity w ramach tras łączą się. Pasażer otrzymuje informację o otrzymanym bezpłatnym limicie pobrań prasy w ramach Usługi E-prasy w potwierdzeniu rezerwacji elektronicznego biletu lotniczego. Szczegółowe informacje o zakresie pobrań prasy w ramach bezpłatnego limitu dostępne są na stronie E-prasa.

4. Opcja odpłatna Usługi E-prasy to odpłatny dostęp do prasy elektronicznej, z którego pasażer może skorzystać po wykorzystaniu bezpłatnego limitu pobrań prasy w ramach zakupionego elektronicznego biletu lotniczego. Płatność realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy Usługi E-prasy według cennika i na zasadach określonych w Regulaminie Usługi stosowanego przez Dostawcę Usługi E-prasy.  

5. Warunkiem skorzystania z Usługi E-prasy jest zakupienie elektronicznego biletu lotniczego na dowolnie wybranej trasie a następnie zalogowanie się do serwisu Dostawcy Usługi E-prasy podając numer rezerwacji lotniczej i nazwisko pasażera. Szczegółowe informacje na temat dostępu do serwisu Usługi E-prasy są dostępne na stronie E-prasa.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z bezpłatnego dostępu do Usługi  E-prasy należy zgłaszać do PLL LOT S.A. na adres mailowy: passenger.claims@lot.pl lub drogą pocztową na adres Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Postanowienia §8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. znajdują odpowiedni zastosowanie. W pozostałych przypadkach dotyczących korzystania z Usługi E-prasy reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do Dostawcy Usługi E-prasy zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Usługi stosowanego przez Dostawcę Usługi E-prasy.