Regulamin Gwarancja Najlepszej Ceny

Warunki oferty


W przypadku chęci skorzystania z oferty Gwarancji Najlepszej Ceny musisz zakupić bilet na lot.com, który:  
- nie jest wystawiony na połączenia code-share (połączenia z numerami lotu poniżej 4000 biorą udział w akcji); 
- jest wystawiony wyłącznie na lot wykonywany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. 
 
Gwarancja Najlepszej Ceny nie obowiązuje w przypadku biletów grupowych. 
 
Polskie Linie Lotnicze LOT SA w każdej chwili mogą odstąpić od oferowania Gwarancji Najlepszej Ceny lub zmienić jej zasady bez uszczerbku dla praw nabytych przez pasażerów na dotychczasowych zasadach. 

Niższa cena


Niższa cena za bilet to taka, która: 
- jest znaleziona na dowolnej stronie internetowej oferującej bilety lotnicze w ciągu 24 godzin od momentu zakupu biletu na lot.com; 
- jest niższa od ceny zapłaconej za oryginalnie zakupiony bilet na lot.com; 
- nie jest znaleziona na lot.com; 
- nie jest ceną uzyskaną w procesie aukcji lub licytacji; 
- nie jest ceną za pakiet podróżny (hotel/samochód/ubezpieczenie + przelot); 
- musi być ceną ostateczną zawierającą wszystkie podatki i inne opłaty; 
- nie może mieć wliczonych kodów promocyjnych oraz żadnych rabatów; 
- nie jest spowodowana posiadaniem statusu w żadnym programie lojalnościowym; 
- wynika z biletu, który obejmuje wartość taryfy identycznej, jak ta zakupiona na lot.com; 
- wynika z biletu, który obejmuje numery lotu wykonywanego przez Polskie Linie Lotnicze LOT, daty, godziny oraz ilość i rodzaj pasażerów (tj. dorosły, dziecko, niemowlę, senior) identyczne, jak te wynikające z oryginalnie zakupionego na lot.com biletu; 
- wynika z biletu, który obejmuje kalkulację identycznej trasy podróży jak ta dokonana na lot.com;  
- jest w takiej samej walucie, jak waluta podana na oryginale biletu zakupionego na lot.com; 
- zawiera taką samą formę płatności, jak użyta została do opłacenia rezerwacji na lot.com; 
- została znaleziona na takim samym rynku, jak ten, na którym dokonano płatności za rezerwację na lot.com. 

Jak wysłać swoje zgłoszenie:


- zrób zrzuty ekranu ze strony internetowej, na której znalazłeś niższą ceną; 
- zrzuty powinny zawierać, w szczególności: 

 

  • kompletny adres URL strony internetowej; 

  • identyczny numer lotu, jak ten wykonywany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, oraz analogiczne jak na oryginalnie zakupionym bilecie na lot.com daty przelotu, taryfę oraz ilość i rodzaj pasażerów; 

  • stronę z podsumowaniem ceny za cały przelot, wliczając wszystkie podatki oraz inne opłaty; 

  • kompletną datę i godzinę zrobienia zrzutu ekranu; 

- zgłoszenie powinno również zawierać zrzut ekranu strony z informacjami o warunkach taryfy; 
- do skorzystania z oferty Gwarancja Najlepszej Ceny nie jest wymagany zakup biletu z niższą ceną; 
- zgłoszenia wysłane po upływie 24 godzin od momentu zakupu biletu na lot.com nie będą rozpatrywane; 
- zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane
- w celu ewentualnej weryfikacji prosimy o zachowanie wszystkich zrzutów ekranu do momentu rozpatrzenia zgłoszenia;
- zgłoszenie musi zostać wysłane wyłącznie poprzez formularz drogą elektroniczną- zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer kontaktowy telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rezerwacji zakupionej na lot.com, zrzut ekranu z ostatniego kroku procesu rezerwacyjnego oferty z niższą ceną, zrzut ekranu zawierający informacje jw.
Zwrot różnicy w cenie biletu zakupionego na lot.com i biletu z niższą ceną

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia pasażera, zostanie wygenerowany bon podarunkowy, który będzie uprawniał pasażera do obniżenia ceny biletu w przypadku dokonywania kolejnych zakupów biletów na lot.com, o wartości wynikającej z poniżej wskazanych zasad: 
- pasażer, który zakupił bilet na lot.com i wysłał zgłoszenie zostanie powiadomiony o decyzji Polskich Linii Lotniczych LOT na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia;  
- wartość  bonu podarunkowego wyrażona będzie w walucie identycznej, jak ta, w której został zakupiony bilet na lot.com; 
- każdy  bon podarunkowy będzie indywidualny dla danego pasażera; 
- obowiązuje limit jednego bonu podarunkowego na jednego pasażera; 
-  bon podarunkowy będzie opiewał na wartość podwojonej różnicy ceny; 
-  bon podarunkowy będzie mógł być wykorzystany tylko jeden raz; 
-  bon podarunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od jego otrzymania; Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. zastrzegają sobie prawo do zmiany lub anulowania go w dowolnej chwili; 
-  bon podarunkowy nie jest na sprzedaż i nie może być odstąpiony;  
-  bon podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami; 
- bon podarunkowy nie może być wymieniony na gotówkę; 
- bon podarunkowy nie może być użyty do zakupu przelotu wraz z inną usługą  (hotel/samochód/ubezpieczenie + przelot); 
-  bon podarunkowy można wykorzystać tylko na lot.com wpisując go w polu „ Bon podarunkowy” w czwartym kroku procesu zakupowego (krok płatności); 
- bon podarunkowy w PLN jest naliczany według poniższych zasad: 

Różnica w cenie

Wartość bonu podarunkowego

do 25 PLN

50 PLN 

między 
25 PLN a 50 PLN 

100 PLN 

między 
50 PLN a 100 PLN 

 

200 PLN 

między 
100 PLN a 150 PLN 

300 PLN 

między 
150 PLN a 200 PLN 

400 PLN 

między 
200 PLN a 250 PLN 

500 PLN 

powyżej 
250 PLN 

podwojona wartość 
różnicy w cenie biletów 

Akceptacja warunków regulaminu i ochrona danych osobowych 

Wysłanie zgłoszenia poprzez  formularz oznacza zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu. 
 
Administratorem danych osobowych jest PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w ofercie. 

Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rezerwacji zakupionej na lot.com