Important information
Domestic flights starting in June. Check all details about new flight network.

We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja

Személyes adatok feldolgozásáról szóló információk asztali gép-, mobil-, és lot alkalmazás keretein belül kapott hírlevél esetén:

Adatfeldolgozó:

A személyes adatainak a feldolgozója a Polskie Linie Lotnicze lot Spółka Akcyjna (székhelye: Varsó, Komitetu Obrony Robotnikow utca 43., Varsó 02-146) lengyel légitársaság, melynek cégjegyzékszáma: KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55.

Adatvédelmi biztos:

Személyes adatainak védelmével kapcsolatos ügyekben adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Elérhetőségek:

a) e-mail cím: iod@lot.pl

b) levélben a PLL lot S.A. székhelyének a címe, mely az „Adatfeldolgozó” rovatban található.

Az adatfeldolgozás céljai és jogi alapjai:

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból dolgozzuk fel:

1) A megadott e-mail címre történő, a PLL lot S.A: aktuális ajánlatát tartalmazó hírlevél küldése, ezen belül a kedvezményes ajánlatok és szolgáltatások, események, versenyek, illetve különleges ajánlatokra vonatkozó információk közlése hírlevél formájában. (az Ön hozzájárulásával);

2) Az adatai felhasználása statisztikai, elemzési célokból, valamint jelentések készítése céljából (ez utóbbi az adatfeldolgozó jogilag megalapozott érdeke, melynek célja szolgáltatások minőségének javítása, illetve az utasok és a lot.com weblap használói igényeigez igazítása).

Hozzájárulás visszavonása:

Bármikor visszavonhatja az adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt megküldött hírlevél jogosságára.

Átvevők kategóriái::

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk a PLL LOT S.A. számára szolgáltatásokat nyújtó kiválaszott alanyoknak (jogi-, marketing-, reklám-, számítástechnikai szolgáltatások – oly mértékben, amely a szolgáltatások nyújtásához szükséges)

Tárolási időszak:

Személyes adatai mindaddig kerülnek tárolásra általunk, amíg adatfeldolgozási hozzájárulását vissza nem vonja.

Az Ön jogai:

 

A GDPR-nak megfelelően az alábbi jogok illetik meg, melyeket a PLL LOT S.A.-val való kapcsolatba lépés során gyakorolhat, bármilyen kommunikációs eszközzel:

1) Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga, azaz megkaphatja a PLL LOT-tól a feldolgozott adatokról szóló információkat, illetve követelheti a másolatuk megadását.

2) joga van az Ön személyes adatai helyesbítéséhez (azáltal, hogy megnevezi helytelen adatait, s kéri azok helyreigazítását).

3) jogosult arra,, hogy követelje a személyes adatai törlését, a PLL LOT S.A. társaság pedig jogosult arra, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben visszautasítsa azok törlését

4) jogosult arra, hogy követelje a személyes adatai feldolgozásának korlátozását – azáltal, hogy megjelöli mely adatok feldolgozását kívánja korlátozni

5) jogosult arra, hogy átvigye a személyes adatait – azáltal, hogy követeli a PLL LOT S.A.-tól, hogy elkészítse és átadja a személyes adatait Önnek vagy más Adatfeldolgozónak, strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban; csakis azokat az adatokat lehet átvinni, melyeket a jelen információban említett hozzájárulás alapján adtak meg

6) ellenezheti az Ön személyes adatai feldolgozását, melyeket a PLL LOT S.A. megalapozott érdekei alapján dolgoz fel, az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okoknál fogva.

7) panasszal élhet, melyet felügyelő szervhez nyújthat be, különösen az Ön tartozkodási helye, munkahelye vagy a vélt sértés helszínén, amennyiben megállapításra kerül, hogy az Ön adatainak a feldolgozása sérti a GDPR szabályokat

Profilálás:

Az lot.com/newsletter vagy m.lot.com/newsletter weblapon vagy lot mobil alkalmazásban található űrlapon Ön által megadott információknak köszönhetően, a hírlevél megküldéséhez való hozzájárulása alapján elkészíthetjük automatikusan a preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatot. Ez az Ön által megadott adatok – például megadott ország vagy nyelv - profilálásával történik. A leírt profilálásnak nincsenek jogi következményei.