A lot.com felhasználói fiók keretein belül személyes adatok feldolgozásáról szóló információk

Adatfeldolgozó:

A személyes adatainak a feldolgozója a Polskie Linie Lotnicze lot Spółka Akcyjna lengyel légitársaság (székhelye: Varsó, Komitetu Obrony Robotników utca 43., Varsó 02-146), melynek cégjegyzékszáma: KRS: 0000056844, telefonszáma: +48 22 577 77 55 (PLL LOT S.A.).

Adatvédelmi biztos:

Személyes adatai védelmével kapcsolatos ügyekben Adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Kapcsolattartási adatok:

a) e-mail cím: iod@lot.pl

b) levélben, az „Adatfeldolgozó” szekcióban található, a PLL lot S.A. székhelyének címére írhat

Az adatfeldolgozás célja és jogi alapjai:

 

Az Ön adatait az alábbi célokból dolgozzuk fel:

1) a lot.com portál közvetítésével elektronikus szolgáltatások nyújtása céljából, ezen belül a portálon lévő fiók kezelése céljából, légi szállításra vonatkozó, illetve extra vagy különleges szolgáltatásokra szóló szerződések megkötése céljából, illetve portál közvetítésével való információk megadása céljából.

2) statisztikai, elemzési célokból, illetve jelentések készítése céljából, amik a feldolgozó jogilag megalapozott érdekeit szolgálják, azaz a szolgáltatások javítását, illetve a felhasználók szükségleteihez való igazítását,

3) biztonságos elektronikus szolgáltatások biztosítása, a lot.com internetes portál működésének javítása, a felhasználói szükségletekhez való igazítása. Az adatfeldolgozás jogi alapja jogilag megalapozott érdek, melynek lényege a szolgáltatás biztonságának biztosítása és a szolgáltatások színvonalának javítása.

4) tárolás archivizáció (bizonyítéki) célokból, illetve az esetleges követelések megállapítása, joggyakorlás vagy azok elleni védelem céljából. Az adatfeldolgozás jogi alapja jogilag megalapozott érdek, melynek lényege a követelések gyakorlásának a lehetősége, illetve azok elleni védelem, valamint információk megőrzése tények jogi szempontú megállapítása céljából.

Átvevők kategóriái:

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk

a PLL LOT S.A. társaság számára szolgáltatásokat nyújtó alanyok felé (jogi-, marketing-, reklám-, számítástechnikai szolgáltatások ) – olyan keretek között, melyek ezen szolgáltatások nyútásához szükségesek

Tárolási időszak:

1) Elektronikus szolgáltatások nyújtása céljából, ezen belül lot.com-on lévő fiók szolgáltatás nyújtásához – a fiók törléséig, és nem hosszabb ideig;

2) Statisztikai, elemzési célokból, illetve jelentések készítése céljából, melyek a szolgáltatás biztonságát, illetve a portál működésének a javítását szolgálják – a lot.com weblapon lévő fiók törléséig, és nem hosszabb ideig

3) Információk mentése céljából arra az esetre, ha jogi szempontú ténymegállapításra, követelések támasztására, vagy azok elleni eljárásra lenne szükség – a lot.com-on lévő fiók szolgáltatása címén támasztható követelések lejártáig

Az Ön jogai:

 

A személyes adatai feldolgozása kapcsán az alábbi jogok illetik meg Önt:

1) Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga, azaz megkaphatja a PLL LOT S.A. társaságtól a feldolgozott adatok másolatát, illetve megkaphatja a feldolgozásukról szóló információkat,

2) követelheti személyes adatai helyesbítését azáltal, hogy megnevezi a helytelen adatokat

3) jogosult arra, hogy követelje a személyes adatai törlését, a PLL LOT S.A. társaság eddig jogosult arra, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben visszautasítsa azok törlését

4) jogosult arra, hogy követelje a személyes adatai feldolgozásának korlátozását

5) jogosult arra, hogy átvigye a személyes adatait – azáltal, hogy követeli a PLL LOT S.A.-tól, hogy készítse el és adja át a személyes adatait Önnek vagy más Adatfeldolgozónak strukturált, általánosan használt, elektronikus formátumban; csakis azokat az adatokat lehet átvinni, melyeket a szerződés alapján dolgoznak fel

6) ellenezheti személyes adatai feldolgozását

Ahhoz, hogy éljen a fentebb említett jogokkal , bármilyen kommunikációs eszköz segítségével lépjen kapcsolatba velünk.

Az ellenzéshez való jog

Mivel jogilag megalapozott érdekekből dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ezt Ön bármikor ellenezheti.

Jogosult arra is, hogy panasszal éljen a felügyelő szerv felé különösen a tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélt sértés helyszínén, amennyiben megállapításra kerül, hogy az Ön adatainak a feldolgozása sérti a GDPR szabályokat Lengyelországban ez a Fogyasztóvédelmi Hivatal Elnöke.

Az adatok megadásának tetszőlegessége:

Az Ön adatainak a megadása (e-mail cím) nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a PLL lot S.A. társaság a lot.com portálon fiókszolgáltatást nyújthasson.

Amennyiben nem adja meg a személyes adatait, nem fogja tudni létrehozni fiókját, illetve rendelkezni vele a lot.com weblapon.

Profilálás:

A lot.com weblapon, a fiókban megadott adatoknak köszönhetően, az Ön által megadott hozzájárulás alapján, automatikusan elkészíthetjük a preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlat kiválasztását. Mindez az Ön által megadott adatok – úgy mint lokalizáció, vagy Ön által használt eszköz műszaki paraméterei (felbontás, böngészője nagysága, stb) - profilálása alapján történik. A leírt profilálás jogi következményekkel nem jár.