Személyes adatok feldolgozásáról szóló információk asztali gép-, mobil-, és lot alkalmazás keretein belül kapott hírlevél esetén

Adatkezelő:

Az Ön személyes adatainak kezelője a Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna részvénytársaság, varsói székhelyének címe: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, cégjegyzékszáma (KRS): 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, elektronikus kapcsolattartás ezen az e-mail címen keresztül: contact.mailing@lot.pl (PLL LOT S.A.).

Adatvédelmi tisztviselő:

Az adatvédelmi tisztviselő az a személy, akivel felveheti a kapcsolatot az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos ügyekben. Elérhetősége:

a) email: iod@lot.pl

b) írásban a PLL LOT S.A. székhelyére, az „Adatkezelő” szekcióban megadott címre.

Az adatkezelés céljai és jogalapja:

 

 

Az Ön személyes adatait marketing célból dolgozzuk fel, hogy az Ön által kiválasztott kommunikációs csatornán (e-mail, SMS) értesítést küldhessünk Önnek akcióinkról, új termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés jogalapja társaságunk jogszerű érdeke, amelynek révén lehetőségünk van tájékoztatni az érdekelteket a piacra bevezetett akcióinkról és szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről és a nyereményjátékokról, valamint saját extra szolgáltatásainkról (pl. további poggyász szállítása vagy magasabb kényelmi osztályon való utazás), illetve partnereink szolgáltatásairól (pl. autókölcsönzés vagy hotelajánlat) érintő különleges ajánlatainkról.

Címzettek kategóriái:

Az Ön személyes adatait beszállítóinknak továbbítjuk, akiknek személyes adatok feldolgozására adunk megbízást az akciókról, új termékekről és szolgáltatásokról (pl. IT, marketing vagy reklámcélú szolgáltatások) szóló tájékoztatóink kiküldése keretében. E gazdasági társaságok kizárólag a velünk kötött szerződésben foglalt utasításainknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.

Adattárolási idő:

Az Ön személyes adatait a fent megnevezett üzleti célok eléréséhez szükségei ideig kezeljük (vagyis amíg Ön az adatkezelést nem ellenzi vagy az ehhez adott hozzájárulását nem vonja vissza). 

Az Ön jogai:

 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában Önnek jogában áll:

a. megtiltani adatainak kezelését;

b. visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását;

c. hozzáférni saját személyes adataihoz;

d. kérni személyes adatainak helyesbítését;

e. kérni személyes adatainak törlését;

f. korlátozni személyes adatainak feldolgozását;

g. személyes adatait áthelyezni (amennyiben az adatkezelés alapjául az Ön hozzájárulása szolgál).

A fenti jogok gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk (a fenti elérhetőségeken).

Tiltakozáshoz való jog

Önnek jogában áll a jogszerű üzleti érdekünk által kijelölt körben kezelt adatainak feldolgozását megtiltani. Letiltási kérelmét a következő e-mail címünkre küldheti be: contact.mailing@lot.pl.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a jogszerű üzleti érdekünk által kijelölt körben kezelt adatainak feldolgozására adott hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét a következő e-mail címünkre küldheti be: contact.mailing@lot.pl. A hozzájárulás visszavonása nem teszi semmissé a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panaszbejelentés joga a hatóságnál

Ön jogosult panaszt nyújtani be a felügyeleti hatósághoz, különösen az állandó tartózkodási vagy munkavégzési helye, vagy az Önt ért feltételezhető jogsérelem elkövetésének helye szerinti országban, ha igazolást nyer, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a személyes adatok védelméről szóló jogszabályba ütközik.

Profilalkotás:

A lot.com/newsletter vagy az m.lot.com/newsletter címen, vagy a LOT mobilalkalmazásban elérhető űrlapon Ön által megadott információknak köszönhetően, és az Ön hozzájárulására alapozva tájékoztatást küldünk Önnek az akciókról, új termékekről és szolgáltatásokról, továbbá az Ön preferenciáinak leginkább megfelelő automatikus ajánlatokat készítünk az Ön számára. Ennek alapját a profilalkotás képezi, amelyhez olyan Ön által megadott adatokat használunk fel, mint ország vagy nyelv. Az említett profilalkotásnak nincsenek jogi következményei.