A PLL LOT S.A társaság és utas között megkötött szállítási szerződés keretein belül történő személyes adatok feldolgozásáról szóló információ

Adatfeldolgozó:

A személyes adatainak a feldolgozója a Polskie Linie Lotnicze lot Spółka Akcyjna (székhelye: Varsó, Komitetu Obrony Robotnikow utca 43., Varsó 02-146) lengyel légitársaság, melnynek cégjegyzékszáma: KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, (PLL LOT S.A.).

Adatvédelmi biztos:

Személyes adatai védelmével kapcsolatos ügyekben Adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Kapcsolattartási adatok

a) e-mail cím: iod@lot.pl

b) ) levélben a PLL lot S.A. székhelyének a címére, mely cím az „Adatfeldolgozó” szekcióban található.

Az adatfeldolgozás célja
és jogi alapjai:

 

 

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból dolgozzuk fel:

1) a PLL LOT S.A. társasággal megkötött szállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából,

2) A megadott e-mail címre történő, a PLL lot S.A: aktuális ajánlatát tartalmazó hírlevél küldése, ezen belül a piacra bevezett akciókra és szolgáltatásokra, szervezett eseményekre és versenyekre, illetve különleges ajánlatokra vonatkozó információk küldése céljából - az Ön hozzájárulása alapján

3) Az adatai felhasználása statisztikai, elemzési célokból valamint jelentések készítése céljából (fent nevezett az adatfeldolgozó jogilag megalapozott érdeke, melynek a célja a LOT.com weblap használóinak és utasainak nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, illetve azoknak az utasok és a lot.com honlap felhasználói igényeihez igazítása) 4) a jogszabályokból fakadó, a PLL LOT S.A. társaság könyvelési, számviteli és adózási, illetve más jogi kötelességeivel kapcsolatos kötelességek teljesítése céljából

5) a szállítási szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenység elvégzése céljából, azaz tárolás archivizációs (bizonyítási eljárási) céllal, esetleges követelések megállapítása, gyakorlása vagy azok elleni védelem céljából – az adatfeldolgozó jogilag megalapozott érdeke alapján – azaz információk biztosítása arra az esetre, ha ténymegállapítás szükségessége merülne fel.

Hozzájárulás visszavonása:

Bármikor visszavonhatja a hírlevelek küldésével kapcsolatos adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt megküldött hírlevél jogosságára .

Átvevők kategóriái:

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk

1) a PLL LOT S.A. társasággal kapcsolatban álló LOT tőkecsoportjához tartozó társaságoknak

2) a PLL LOT S.A. társaság üzleti partnereinek, azaz jogi-, marketing-, reklám-, kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak.

Adatátvitel az EGT-n kívüli országokba:

 

A szállítási szerződés teljesítése kapcsán az Ön személyes adatait, a GDPR 45., 46. cikkely 2. bekezdés c) alpontja, 47. és 49. cikkely 1. bekezdése b) alpontja alapján, azoknak a személyeknek, szerveknek, intézményeknek és szállítóknak, akik az érvényben lévő jogszabályok és nemzetközi szerződések kapcsán jogosultak arra, hogy ilyen információkat kapjanak meg, vagy ha az adatok továbbítása nélkülözhetetlen az Adatfeldolgozó vagy adatok átvevői által teljesített, jogilag megalapozott célok eléréséhez, ezen belül a bevándorlási, vámügyi és más, határok átlépésével kapcsolatos célok teljesítéséhez.

 

Tárolási időszak:

1)a szállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából – a szerződés időtartama alatt, illetve szerződés lejárta után elszámolás ideje alatt

2) követelések megállapítása, gyakorlása vagy azok elleni védelem céljából. – a szállítási szerződésből fakadó követelések lejártáig (határozatlan ideig, mivel a Polgári Repülési Hivatal előtt folytatott közigazgatási eljárásban a követelések nem évülnek el)

3) a megadott e-mail címre való kereskedelmi információk elküldése céljából – a hozzájárulás visszavonásáig és nem tovább

4) Statisztikai, elemzési célokból, illetve jelentések készítése céljából – a szállítási szerződés teljesítésének ideje alatt, valamint nem tovább, mint a szerződésből fakadó követelések elévülési idejéig

5)könyvelési célokból – az adott forgalmi évről szóló jelentés elfogadása napjáig

6) adózási célokból - az adózási kötelezettség évének végétől számított 5 évig, és nem tovább

Az Ön jogai:

A GDPR-nak megfelelően az alábbi jogok illetik meg, melyeket a PLL LOT S.A.-val való kapcsolatba lépésével, bármilyen kommunikációs eszközzel gyakorolhat:

1) Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga, azaz megkaphatja a PLL LOT-tól a feldolgozott adatokról szóló információkat, illetve követelheti a másolatuk megadását.

2)joga van az Ön személyes adatai helyesbítéséhez azáltal, hogy megjelöli a helytelen adatait és követelheti ezek aktualizálását

3) jogosult arra,, hogy követelje a személyes adatai törlését, a PLL LOT S.A. társaság pedig jogosult arra, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben visszautasítsa azok törlését

4) jogosult arra, hogy követelje a személyes adatai feldolgozásának korlátozását – azáltal, hogy megjelöli, mely adatok feldolgozását kívánja korlátozni

5) jogosult arra, hogy átvigye a személyes adatait – azáltal, hogy követeli a PLL LOT S.A.-tól, hogy elkészítse és átadja a személyes adatait az Ön számára vagy más Adatfeldolgozó számára, strukturált, általánosan használt, elektronikus formátumban; csakis azokat az adatokat lehet átvinni, melyeket a hozzájárulás vagy szerződés alapján szereztek meg

6) ellenezheti személyes adatai feldolgozását, melyeket a PLL LOT S.A. megalapozott érdekei alapján dolgoz fel, az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okoknál fogva.

7) panasszal élhet, melyet a felügyelő szervekhez nyújthat beelsősorban a tartózkodási helye, munkahelye, vagy a vélt sértés helyszínén elérhető szerveknél, amennyiben megállapításra kerül, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti a GDPR szabályokat

Profilálás:

A hírlevélre való feliratkozáskor kitöltött űrlapon megadott adatoknak köszönhetően, valamint a böngésző által küldött adatoknak köszönhetően, a hírlevél küldéséhez való hozzájárulása alapján automatikusan elkészíthetjük a preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatot. Ilyen adatok például a megadott lokalizáció vagy az Ön által használt eszköz műszaki paraméterei, melyek profilálásával testreszabott ajánlatot kaphat. A leírt profilálásnak nincsenek jogi következményei.