Ochrona gatunkowa żurawi mandżurskich w Gdańsku i Wrocławiu

W ramach programu Destination ECO, skierowanego na ograniczanie wpływu lotnictwa na środowisko naturalne, podjęliśmy ważną inicjatywę - objęliśmy opieką żurawie mandżurskie w ogrodach zoologicznych w Gdańsku i Wrocławiu!

Żuraw mandżurski z wrocławskiego ZOO
Żuraw mandżurski z wrocławskiego ZOO

Jakie tereny zamieszkują żurawie mandżurskie?

Żurawie mandżurskie to rzadki gatunek ptaka z rodziny żurawi, który zamieszkuje głównie:

  • północno-wschodnie Chiny, 
  • Japonię, 
  • Rosję,
  • Koreę. 

ZOO we Wrocławiu i Gdańsku to dwa z trzech ogrodów zoologicznych w Polsce, w którym prowadzone są programy hodowlane żurawi mandżurskich. Dzięki temu, gatunek ma szansę przetrwać i rozwijać się, mimo zagrożeń związanych z utratą siedlisk oraz polowaniem.

W Polsce żurawie mandżurskie hodowane są wyłącznie w ogródkach zoologicznych. 

Żurawie mandżurskie w polskich ogrodach zoologicznych

We Wrocławskim ZOO mieszka dwójka żurawi mandżurskich – para dorosłych ptaków, która w zeszłym roku doczekała się potomka. Wiesz, że żurawie są zwierzętami żyjącymi w parach, w które łączą się na całe życie? Najmłodszy ptak niedawno opuścił gniazdo i został przeniesiony do innego ogrodu zoologicznego.

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym mieszka obecnie para dorosłych żurawi, która dwa lata temu doczekała się dwóch synów. Najmłodsze ptaki już trafiły do innych ZOO, gdzie rozpoczęły dorosłe życie.

Stado żurawi mandżurskich, ZOO we Wrocławiu
Stado żurawi mandżurskich, ZOO we Wrocławiu

Ochrona żurawi mandżurskich - dlaczego jest tak ważna?

Ochrona gatunkowa w ogrodach zoologicznych jest niezwykle istotna dla zachowania różnorodności biologicznej. W ZOO prowadzone są programy hodowlane, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie populacji, prowadzenie badań naukowych oraz edukacja społeczeństwa na temat różnorodności gatunkowej i zagrożeń związanych z jej obniżaniem.

Od wielu lat działamy na rzecz ochrony przyrody i realizujemy projekty związane z rewitalizacją terenów podmokłych, ochroną siedlisk żurawi czy działaniami, mającymi na celu obniżanie emisji dwutlenku węgla.

Adopcja żurawi mandżurskich to krok w kierunku wspierania różnorodności biologicznej oraz podjęcia działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Podejmując tego typu działania, chcemy zwrócić uwagę na to, jak istotna jest współpraca między różnymi instytucjami oraz włączanie się biznesu w działania, mające na celu ochronę przyrody. Podkreślamy także wagę działań edukacyjnych, które pomagają w budowaniu świadomość naszych pasażerów

Żuraw na polu, rewitalizacja obszarów bytowania żurawi w Starogardzie

Dowiedz się więcej o żurawiach mandżurskich!