Segregacja odpadów

LOT i środowisko

Dlaczego segregacja odpadów jest tak istotna?

Dzięki segregacji, możliwy jest recykling surowców i ich ponowne wykorzystanie. Odpady nie trafiają wówczas na składowisko odpadów, gdzie zanieczyszczają środowisko przez wiele lat. Segregacja jest kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, której założeniem jest wykorzystywanie wprowadzonych w obieg materiałów oraz surowców najdłużej jak to możliwe, minimalizując tym samym ilość wyprodukowanych odpadów.

Chociaż jest to niewidoczne dla Pasażerów, podczas lotu odpady pochodzące z pokładów również są segregowane! Za segregację części odpadów odpowiada firma cateringowa. Odpady pochodzące z wózków i pojemników lotniczych oraz zestawy cateringowe są odbierane z pokładów samolotów, a te z nich pochodzące są klasyfikowane w zależności ich pochodzenia - z obszaru Unii Europejskiej i spoza. 

Rejsy na terenie Unii Europejskiej

Podczas rozpakowywania wózków i pojemników lotniczych, pozostałości z pokładów segregowane są m.in. na:

 • sztućce, naczynia i sprzęt gastronomiczny wielorazowego użytku, który po umyciu i dezynfekcji jest wykorzystywany ponownie;
 • bielizna stołowa, która przekazywana jest do prania;
 • porejsowe odpady cateringowe, które segregowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji, m.in. na:
  • szkło,
  • plastik,
  • papier,
  • odpady zmieszane.

Posegregowane odpady przekazywane są następnie do firm zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rejsy poza Unią Europejską

Odpady z rejsów poza unijnych muszą zostać zutylizowane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi. Posegregowane odpady spoza UE przekazywane są do wydzielonego pomieszczenia, a następnie przewożone do uprawnionej spalarni.