Optymalizacja i udoskonalenie operacji lotniczych

Optymalizacja i udoskonalenie operacji lotniczych

W ostatnich latach podjęliśmy działania zmierzające do zmiany wewnętrznych procedur, w tym m.in. wprowadzenie procedury kołowania na jednym silniku po lądowaniu czy optymalizacji tras lotów. Dzięki innowacyjnemu podejściu, corocznie redukujemy poziom emisji dwutlenku węgla.

Nasze działania

 • Działania naszych pilotów mają kluczowy wpływ na zwiększanie efektywności paliwowej, dlatego tak ważne jest ich aktywne zaangażowanie! Wdrażanie procedur prośrodowiskowych i działania edukacyjne są możliwe m.in. dzięki dedykowanej platformie do zarządzania efektywnością paliwową.

 • Airport Briefing Sheet to narzędzie, które umożliwia załogom dostęp do szczegółowych i bieżących danych, pozwalających lepiej przygotować się do lotu i zaplanować odpowiednią ilość paliwa na rejs. Dzięki Spersonalizowanym Statystykom Paliwowym, obejmującym wybrane inicjatywy polityki paliwowej, piloci mogą określić jakie rezultaty przynoszą podejmowane przez nich decyzje. W doskonaleniu umiejętności pilotażowych pomagają również systematyczne spotkania kolegium instruktorów.

 • Informacje o zaleceniach i sposobach wykonywania operacji lotniczych, z nastawieniem na efektywność paliwową, przekazywane są naszym Załogom cyklicznie przez Szefów Flot. Są oni w stałym kontakcie z Biurem Paliw, które odpowiada za prace Komitetu Efektywności Paliwowej

 • Komitet składa się z zespołu osób reprezentujących różne działy i obszary funkcyjne. Praca Komitetu skupia się na identyfikowaniu oraz wprowadzeniu inicjatyw i rozwiązań, mających na celu poprawę efektywności paliwowej. Każda propozycja działań podlega ścisłej weryfikacji i ocenie ryzyka.

  Komitet prowadzi szereg inicjatyw dodatkowych, które pozwalają na skuteczniejszą redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Są to m.in. czynna współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, dostawcami paliwa lotniczego oraz branżą IT. 

 • Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez kołowanie na jednym silniku po lądowaniu dla floty samolotów Embraer i Boeing 737. Stosowanie tej procedury uzależnione jest od charakterystyki danego lotniska, położenia i ukształtowania dróg kołowania, masy samolotu, czasu kołowania i czasu chłodzenia silnika. 

 • Usprawnienie procesu spływania depesz EZFW (Estimated Zero Fuel Weight) zawierających dane o masie samolotu bez paliwa, z uwzględnieniem danych o liczbie pasażerów, bagażu, poczty i cargo; do systemu planowania lotów, które wykorzystywane są min. do określenia wymaganej ilości paliwa na rejs. Sprawne i czasowe spływanie depesz pozwala na dokładne wyliczenie wymaganego paliwa na rejs, redukując tym samym tankowanie zbyt dużej ilości paliwa, co pozytywnie wpływa na jego zużycie w czasie lotu.

 • Monitorowanie wykorzystania APU po lądowaniu oraz podczas postoju. APU jest dodatkowym źródłem energii zapewniającym zasilanie w samolocie przy wyłączonych silnikach.  Na lotnisku Chopina w Warszawie stosujemy procedurę szybkiego prądu, dzięki której ograniczamy emisję CO2 na ziemi

 • Wspólnie z producentami samolotów i silników łączymy siły i działamy w zakresie rozwiązań mających na celu efektywniejsze zużycie paliwa.

 • Obniżamy wagę mas samolotów przez redukcję zbędnego zaopatrzenia przewożonego na pokładzie samolotu. Oszczędzamy ponad 300 ton paliwa rocznie przez takie działania jak: usunięcie prasy papierowej, wymiana wózków cateringowych na lżejsze, czy wprowadzenie elektronicznej torby lotniczej (EFB). 

Dodatkowe działania w obszarze cargo

 • Przewozy cargo lotniczego transportem drogowym opieramy na wykorzystaniu pojazdów najnowszej generacji, co wpływa na redukcję emisji gazów CO2. Nasi przewoźnicy posiadają nowoczesne floty pojazdów (busy oraz pojazdy ciężarowe). Nowoczesny tabor przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa oraz emisję spalin, w stosunku do aut starszej generacji. Ponadto, nasi podwykonawcy zobligowani są do zapewnienia taboru spełniającego warunki normy EURO VI regulującej dopuszczalne poziomy wytwarzanych przez pojazdy spalin w Unii Europejskiej.

 • Nasza siatka połączeń RFS zbudowana jest w taki sposób, aby operacje załadunku i rozładunku były realizowane z uwzględnieniem zużycia paliwa, a dystans był możliwie najkrótszy do przejechania.
  Przed rejestracją ładunku cargo na RFS sprawdzamy wagę oraz objętość ładunku, a następnie szukamy możliwości na połączenia go na przejazd z ładunkami do/z innych portów. Aby transport został wykonany w danej relacji konsolidujemy ładunki tak, żeby waga łączna wynosiła co najmniej 500 kg. Taki system pozwala nam na minimalizowanie emisji spalin.

  Czym jest RFS (Road Feeder Service)? 

  Wbrew pozorom nie każdy ładunek cargo lotniczego może zostać przetransportowany samolotem na całym dystansie zaplanowanej podróży. W takich momentach korzystamy z naszej siatki transportu zastępczego (Road Feeder Serivice - RFS), w postaci samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie ładunków od 1000 do 24000 kg.

Boeing 787 lądujący o poranku na lotnisku Chopina