Informacja na temat ochrony na wypadek niewypłacalności

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. wykupiła w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , jeżeli z powodu niewypłacalności Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. dojdzie do odmowy świadczenia usług turystycznych.

Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., które pomimo niewypłacalności Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. mogą być wykonane.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 [link] przetransponowana do prawa krajowego [link].