Tarmac Delay Plan

Wydany zgodnie z 14 C.F.R. § 259.4 (artykułem 14 Komisji ds. Stosunków Zagranicznych, § 259.4). Plan ten ma na celu zmniejszenie niedogodności pasażerów podczas przedłużającego się kołowania samolotów z pasażerami na pokładzie. Obejmuje on regularne i czarterowe loty Polskich Linii Lotniczych LOT oraz lotniska Stanów Zjednoczonych, regularnie obsługiwane przez LOT. Dotyczy on również stałych amerykańskich lotnisk awaryjnych LOT-u.

Plan zawiera następujące zapewnienia ze strony LOT wobec swoich klientów:

  1. W odniesieniu do wszystkich rejsów, których niniejszy plan dotyczy, LOT nie zezwala, aby samolot pozostał na płycie postojowej dłużej niż cztery (4) godziny przed umożliwieniem pasażerom opuszczenia pokładu, z wyjątkiem: (I) Pilot dowodzący stwierdzi istnienie względów bezpieczeństwa lub ochrony uniemożliwiających opuszczenie płyty postojowej w celu zejścia pasażerów z pokładu; lub (II) kontrola ruchu powietrznego powiadomi pilota dowodzącego, że podjazd do bramki lub innej przystani pasażerskiej w celu umożliwienia pasażerom opuszczenia samolotu w znaczny sposób zaburzy działanie lotniska.
  2. W odniesieniu do wszystkich rejsów objętych niniejszym planem, jeśli samolot pozostaje na płycie lotniska, LOT zadba o podstawowe potrzeby pasażerów, dostarczając odpowiednie posiłki i wodę pitną najpóźniej dwie (2) godziny od opuszczenia bramki (w przypadku odlotu) lub wylądowania (w przypadku przylotu), chyba że pilot dowodzący stwierdzi, że względy bezpieczeństwem wykluczają takie usługi.
  3. W odniesieniu do wszystkich rejsów objętych niniejszym planem, jeśli samolot pozostaje na płycie lotniska, LOT zapewni pasażerom sprawne zaplecze sanitarne, jak również, w razie potrzeby, odpowiednią opiekę medyczną.
  4. W odniesieniu do wszystkich rejsów objętych niniejszym planem, jeśli samolot pozostaje na płycie lotniska, pasażerowie pozostający na pokładzie będą informowani o statusie opóźnienia co 30 minut.
  5. W odniesieniu do wszystkich rejsów objętych niniejszym planem, jeśli lot jest opóźniony, pasażerowie na pokładzie zostaną powiadomieni, nie później niż 30 minut od planowanej godziny odlotu (wliczając każdą inną zmianę godziny odlotu, o jakiej pasażerowie zostali powiadomieni przed wejściem na pokład) i następnie w odstępach 30-minutowych, o możliwości opuszczenia samolotu w przypadku, gdy ten znajduje się przy bramce lub dowolnej innej przystani pasażerskiej, drzwi są otwarte, a możliwość opuszczenia samolotu jest realna.
  6. LOT posiada wystarczające środki dla realizacji niniejszego planu.
  7. LOT uzgodnił niniejszy plan z władzami lotniska, Urzędem Celnym i Strażą Graniczną Stanów Zjednoczonych oraz Administracją ds. Bezpieczeństwa Transportu na każdym z amerykańskich lotnisk objętych niniejszym planem.