Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

PZU Pomoc w Podróży LOT


Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? Z ubezpieczeniem podróżnym nie musisz obawiać się komplikacji  i nieoczekiwanych wydatków. PZU przygotowało trzy warianty ochrony, dzięki czemu możesz wybrać usługi dopasowane do Twojej podróży.  


Co zyskasz z ubezpieczeniem?


Wariant 1: Ubezpieczenie anulowania podróży

PZU chroni Cię od momentu zakupu biletu do momentu rozpoczęcia podróży.

Dzięki ubezpieczeniu, w razie odwołania podróży (w przypadkach podanych w OWU), otrzymasz:

 • zwrot kosztów biletu lotniczego,
 • zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku, zakwaterowania lub wynajętego samochodu do kwoty nie wyższej niż 2250 zł.


Wariant 2: Ubezpieczenie podróży

Ochrona od wyjścia z domu do momentu powrotu z podróży. Zobacz, co możemy Ci zaoferować.


Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek. PZU zorganizuje i opłaci np.:

 • wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu,
 • transport medyczny do domu,
 • świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Wsparcie po wypadku. PZU wypłaci pieniądze, jeśli np.:

 • w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku, np. złamiesz nogę lub skręcisz kolano),
 • gdyby w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ciebie zabrakło, pieniądze z ubezpieczenia otrzymają Twoi bliscy.

Kłopoty z bagażem? Zostaw je PZU, które np.:

 • wypłaci odszkodowanie, jeśli ktoś włamie się do Twojego pokoju hotelowego lub innej siedziby i ukradnie lub uszkodzi Twój bagaż,
 • zwróci koszty zakupu niezbędnych rzeczy, np. kosmetyków i ubrań, jeżeli Twój bagaż dotrze do Ciebie z co najmniej 12-to godzinnym opóźnieniem.

Twoje dokumenty zginęły, uległy zniszczeniu lub ktoś je ukradł? W takiej sytuacji możesz także liczyć na PZU, które:

 • udzieli informacji, jak zdobyć dokumenty zastępcze,
 • pokryje koszty wydania dokumentów zastępczych niezbędnych do kontynuowania podróży.

PZU wypłaci odszkodowanie w razie utraty środków pieniężnych, gdy:

 • skradziono Ci środki pieniężne, które miałeś ze sobą w podróży,
 • Twoje pieniądze zginęły z sejfu.

Twoja podróż się opóźnia? PZU wypłaci pieniądze, jeśli:

 • zrezygnowałeś z podróży, ponieważ lot opóźnił się co najmniej 24 godziny lub
 • za każde pełne 12 godzin opóźnienia podróży.

Mogłeś nie zdążyć na samolot? PZU zwróci poniesione dodatkowe koszty dojazdu na lotnisko w razie:

 • awarii lub wypadku samochodu, którym podróżowałeś,
 • opóźnienia środka transportu publicznego.

Musisz skrócić urlop z powodu wypadku, choroby? PZU zwróci poniesione przez Ciebie koszty:

 • transportu, dotyczące podróży powrotnej,
 • za okres, o który skrócony został zorganizowany wypoczynek.

Dodatkowo PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę, np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność, a także pokryje koszty obrony w razie naruszenie prawa, np. koszty honorarium prawnika i opinii prawnych.

Sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne kwoty do jakich PZU pokrywa koszty w razie zdarzenia:

 • Koszty medyczne i koszty transportu w nagłych wypadkach: 500 000 PLN

 • Świadczenie szpitalne: 65 PLN za każdą pełną dobę, nie więcej niż 3 250 PLN

 • Nieszczęśliwy wypadek: 45 000 PLN

 • Rzeczy osobiste i bagaż: 4 500 PLN

 • Utrata dokumentów: 1 000 PLN

 • Środki pieniężne: 1 250 zł

 • Opóźnienie podróży:  350 PLN za każde 12h opóźnienia, nie więcej niż 1400 PLN

 • Rezygnacja z podróży: 2 250 PLN

 • Spóźnienie się na wylot: 900 PLN

 • Skrócenie podróży: 2 250 PLN

 • OC w życiu prywatnym:  500 000 PLN

 • Koszty prawne: 20 000 PLNWariant 3: Ubezpieczenie podróżne wraz z anulowaniem podróży

Wybierz ten wariant ubezpieczenia i zyskaj kompleksową ochronę podróży. To pakiet wszystkich ubezpieczeń opisanych w pierwszych dwóch wariantach.Chcesz zgłosić szkodę lub skorzystać z pomocy?

Zadzwoń do PZU (22) 505 14 60, infolinia czynna 24h/7*


Zadzwoń do PZU (22) 505 14 60, jeśli:

 •  masz pytania dotyczące ubezpieczenia,
 •  chcesz zmienić polisę lub
 •  musisz anulować ubezpieczenie.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.*


To tylko nieliczne korzyści, jakie zapewnia ubezpieczenie PZU Pomoc w Podróży LOT. Szczegółowe informacje znajdziesz w:


Pozostałe dokumenty:Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

*Opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem operatora.Najczęściej zadawane pytania:Jaki jest zakres ubezpieczenia na wypadek anulowania podróży?

Jeśli ubezpieczony wykupił ubezpieczenie anulowania, to w przypadku zajścia wymienionych poniżej zdarzeń PZU zwróci poniesione przez ubezpieczonego koszty związane z podróżą, których nie ma on możliwości odzyskania wskutek anulowania podróży: zakupu biletu na przelot (w tym biletu powrotnego), zorganizowanego wypoczynku, zakwaterowania, wynajmu samochodu:

 1. nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, śmierci ubezpieczonego/współuczestnika podróży lub ich osób bliskich,
 2. powikłania ciąży zdiagnozowanego przez lekarza specjalistę,
 3. włamania lub szkody wskutek zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania ubezpieczonego/ współuczestnika podróży,
 4. bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego/współuczestnika podróży przez władze administracyjne Polski lub kraju stałego zamieszkania,
 5. rozwiązania umowy o pracę z ubezpieczonym/współuczestnikiem.

Ubezpieczenie obejmuje także ryzyko anulowania podróży powrotnej jeśli ubezpieczony ze wskazań medycznych, musi pozostać za granicą Polski po planowanej dacie powrotu i jeśli nie może skorzystać z pierwotnego biletu powrotnego. PZU zwraca poniesione przez ubezpieczonego koszty zakupu biletu powrotnego. Szczegółowy zakres oraz wyłączenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.Jaki jest zakres ubezpieczenia podróżnego?

W skład ubezpieczenia podróżnego wchodzi 11 ubezpieczeń:

 1. ubezpieczenie kosztów medycznych i repatriacji w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży, PZU zorganizuje i pokryje koszty: leczenia za granicą, transportu z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, a nawet z zagranicy do domu, również zwłok do miejsca pochówku w Polsce, akcji poszukiwawczej i ratownictwa w razie zaginięcia w górach, na lądzie i na wodzie, koszty opiekuna na czas podróży oraz zwróci koszty leczenia poniesione przez ubezpieczonego za granicą np. koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza za granicą
 2. ubezpieczenie świadczenia szpitalnego w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony podczas podróży trafi do szpitala, PZU wypłaci mu świadczenie szpitalne
 3. ubezpieczenie opóźnienia lotu lub rezygnacji z podróży PZU wypłaca świadczenie za każde pełne 12h opóźnienia samolotu rejsowego, na który ubezpieczony miał zakupiony bilet, w stosunku do planowanej godziny odlotu i wyłącznie wynikającego ze zmiany planowanej godziny odlotu oraz zwraca niewykorzystane koszty podróży, które poniósł ubezpieczony, jeśli zrezygnował z podróży wskutek opóźnienia lotu samolotu rejsowego, na który miał zakupiony bilet, wynoszącego co najmniej 24h w stosunku do planowanej godziny odlotu i wynikającego ze zmiany planowanej godziny odlotu
 4. ubezpieczenie spóźnienia na wylot PZU pokryje dodatkowe koszty podróży, które poniósł ubezpieczony do czasu najbliższego możliwego wylotu do celu podróży, jeśli spóźnił się na lotnisko z powodu awarii lub wypadku samochodu, w tym taksówki, lub opóźnienia środka transportu publicznego
 5. ubezpieczenie skrócenia podróży PZU zwraca ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty za okres, o który został skrócony zorganizowany wypoczynek, i których nie ma możliwości odzyskania oraz koszty transportu podróży powrotnej jeśli skrócenie podróży nastąpiła na skutek: • nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, albo śmierci: ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży • szkody w miejscu zamieszkania spowodowanej przez zdarzenie losowe, pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży • bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez władze administracyjne RP lub kraju stałego zamieszkania, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe
 6. ubezpieczenie bagażu podróżnego PZU wypłaca świadczenie w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podczas podróży wskutek: zdarzenia losowego, prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia kiedy ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym. Jeśli bagaż dotrze do miejsca pobytu ubezpieczonego z co najmniej 12 godzinnym opóźnieniem od planowanego terminu, PZU pokrywa poniesione koszty na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby: odzieży, przyborów toaletowych, leków, urządzeń wspomagających przemieszczanie
 7. ubezpieczenie paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów, PZU zorganizuje pomoc i pokryje koszty: • udzielenia informacji, na temat podjęcia koniecznych działań w celu uzyskania dokumentów zastępczych • wystawienia dokumentów zastępczych niezbędnych do umożliwienia ubezpieczonemu podróży powrotnej – w tym opłaty za wystawienie tych dokumentów • koszty podróży w celu uzyskania tych dokumentów
 8. ubezpieczenie środków pieniężnych PZU zwróci ubezpieczonemu utracone w czasie podróży wskutek kradzieży lub zaginięcia środki pieniężne
 9. ubezpieczenie NNW PZU wypłaca świadczenie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas podróży ubezpieczonego wystąpił: trwały uszczerbek na zdrowiu w postaci utraty wzroku lub utraty kończyny, trwała niezdolność do pracy albo śmierć ubezpieczonego
 10. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym PZU wypłaca poszkodowanemu świadczenie, jeśli ubezpieczony podczas podróży zagranicznej wyrządził szkodę na osobie lub szkodę rzeczową osobie trzeciej
 11. ubezpieczenie kosztów prawnych PZU pokrywa lub zwraca poniesione przez ubezpieczonego koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez ubezpieczonego za granicą Polski opinii prawnych, poniesione w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem czynności życia prywatnego w podróży poza granicami Polski, w związku z dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu: czynów niedozwolonych oraz doznania obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu, choroby lub stanu chorobowego, za powstanie których odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.Chciałbym uzyskać fakturę za ubezpieczenie.

Certyfikat, który otrzymuje klient jest jednocześnie dokumentem księgowym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.Nie dostałam certyfikatu do ubezpieczenia i żadnych dokumentów.

Dokument jest wysyłany na wskazany przy zawarciu ubezpieczenia adres mailowy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić skrzynkę SPAM. W celu ponownego przesłania certyfikatu należy skontaktować się z infolinią PZU SA dla klientów PLL LOT pod numerem (22) 505 14 60 – infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.Jaki mam zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia wskazany jest na certyfikacie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie PLL LOT. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykupionego zakresu ubezpieczenia można skontaktować się z infolinią PZU SA dla klientów PLL LOT pod numerem (22) 505 14 60 – infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.Chcę zrezygnować z ubezpieczenia, co mam zrobić?

Rezygnacje z ubezpieczenia oraz odstąpienia od umowy można zgłosić na infolinii PZU SA dla klientów PLL LOT pod numerem (22) 505 14 60 – infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.Gdzie zgłosić szkodę lub zgłosić konieczność pomocy PZU za granicą?

Aby zgłosić szkodę lub wezwać pomoc PZU i załatwić formalności związane np. z pokryciem kosztów pobytu w szpitalu za należy skontaktować się z infolinią PZU SA dla klientów PLL LOT pod numerem (22) 505 14 60 – infolinia czynna 24h, 7 dni w tygodniu.Czy ubezpieczenie podróżne chroni mnie tylko podczas lotu czy w trakcie całego pobytu?

W zależności od wykupionego wariantu:

 • ubezpieczenie anulowania podróży – ochrona od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po zapłacie składki ubezpieczeniowej do momentu rozpoczęcia podróży,
 • ubezpieczenie podróżne – ochrona zaczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży na terytorium Polski tj. ostatecznego opuszczenia przez ubezpieczonego domu w celu udania się bezpośrednio w podróż, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i po zapłacie składki i trwa do końca okresu ubezpieczenia określonego w certyfikacie, nie później jednak niż do chwili powrotu z podróży do domu lub do placówki medycznej na terytorium Polski.Czy rezygnacja z podróży z powodu powikłania ciąży jest w zakresie?

Anulowanie podróży z powodu powikłania ciąży jest objęte ubezpieczeniem, jeśli zostało stwierdzone przez lekarza specjalistę położnika i potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność anulowania podróży.Jak działa ubezpieczenie? Powinnam najpierw kontaktować się z PZU w razie potrzeby wizyty u lekarza czy we własnym zakresie, a później przedstawić faktury?

W każdym przypadku potrzeby skorzystania z ubezpieczenia należy w pierwszej kolejności zadzwonić do PZU pod numer (22) 505 14 60 i ustalić szczegóły jak korzystać z ubezpieczenia.Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia rezygnacji z podróży w związku z chorobą?

Rodzaj dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia jest uzależniony od okoliczności zdarzenia, który jest powodem anulowania podróży.