Proces odnowienia drzewostanu w Nadleśnictwie Runowo

Dzięki naszej współpracy z Nadleśnictwem Runowo, jesienią 2022 roku przeprowadziliśmy proces odnowienia drzewostanu w lasach dotkniętych nawałnicą. Posadziliśmy łącznie 48 650 sadzonek na ponad 7 ha powierzchni. Działania te były możliwe dzięki wpłatom naszych pasażerów w ramach programu Destination ECO.

logo destination eco

Dlaczego odnawiamy drzewostany?

W 2017 roku, w lasach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (w tym we wspomnianym Nadleśnictwie Runowo), doszło do znacznych zniszczeń w wyniku wiatru nawalnego. Zniszczone zostały nie tylko drzewostany gospodarcze, ale również nasienne, rezerwaty i pomniki przyrody. Usuwanie skutków tej nawałnicy trwa do dzisiaj.

Jakie są efekty naszych działań?

Powyższe działania to przykład dbałości o ochronę środowiska, która przekłada się na poprawę jakości życia i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Odnawianie drzewostanu jest kluczowym działaniem poklęskowym. Pozwala na odtworzenie naturalnych warunków dla zwierząt i roślin, co wpływa na poprawę bioróżnorodności. Zalesienie terenów przeciwdziała erozji gleby i wpływa tym samym pozytywnie na ochronę gruntów rolnych oraz na jakość wody.

Lasy są jednym z najlepszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, sadzenie drzew to kluczowe działanie przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Zwiększanie powierzchni lasów oraz ich jakości stanowi ważny element w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.