Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach newslettera w wersji desktopowej i mobilnej oraz newslettera z aplikacji LOT

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, kontakt elektroniczny za pośrednictwem adresu e-mail: contact.mailing@lot.pl (PLL LOT S.A.). 

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@lot.pl

b) pisemnie na adres siedziby PLL LOT S.A., wskazany sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o promocjach, nowych produktach i usługach w zależności od wybranego przez Ciebie kanału (e-mail, sms).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych dotyczących naszych własnych usług dodatkowych (np. przewóz dodatkowego bagażu czy podwyższenie klasy przelotu) lub usług naszych partnerów (np. wypożyczenie samochodu czy skorzystanie z oferty hotelowej).

Kategorie odbiorców:

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wysyłki informacji o promocjach, nowych produktach i usługach (np. usługi IT czy usługi marketingowe i reklamowe). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Okres przechowywania:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas konieczny do realizacji celów opisanych powyżej (tzn. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody). 

Twoje uprawnienia:

 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami pod adresem email:contact.mailing@lot.pl.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – masz prawo jej wycofania w każdym czasie. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami pod adresem email: contact.mailing@lot.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Profilowanie:

Dzięki podanym przez Ciebie danym formularzu na stronie lot.com/newsletter lub m.lot.com/newsletter lub w Aplikacji mobilnej LOT, bazując na wyrażonej przez Ciebie zgodzie na wysyłkę informacji o promocjach, nowych produktach i usługach, możemy przygotować automatyczny dobór oferty najbardziej dopasowanej do twoich preferencji. Odbywa się to w oparciu o profilowanie podanych przez Ciebie danych takich jak kraj, język. Opisane profilowanie nie wywołuje skutków prawnych.