Załącznik nr 6: Regulamin LOT Entertainment

Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. z dnia 16 sierpnia 2021 r.

1. Na wybranych przez PLL LOT S.A. trasach i pokładach samolotów oraz w wybranych salonikach biznesowych LOT na Lotnisku Chopina – PLL LOT S.A. świadczy usługę udostępniania pasażerom treści rozrywkowych przy wykorzystaniu bezprzewodowej sieci internetowej (WIFI), dalej jako „Usługa LOT Entertainment”.

2. Usługa LOT Entertainment polega na umożliwieniu wyświetlania treści z programu rozrywkowego oferowanego przez PLL LOT S.A. w przeglądarce internetowej na urządzeniach pasażera poprzez wykorzystanie udostępnionych przez PLL LOT S.A. dedykowanych urządzeń nadających sygnał WIFI.

3. Do skorzystania z Usługi LOT Entertainment niezbędne jest posiadanie dowolnego urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon) z systemem Windows/Linux/iOS/Android, które posiada przeglądarkę internetową (Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge).

4. Korzystanie z Usługi LOT Entertainment wymaga uprzedniej akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. oraz niniejszego Załącznika nr 6 poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Zasady Korzystania z Usługi LOT Entertainment".

5. Jednorazowy dostęp do Usługi LOT Entertainment jest udzielany na 6 godzin.

6. Dostęp do Usługi LOT Entertainment udostępniany jest w opcji podstawowej i rozszerzonej (Premium).

7. Opcja podstawowa Usługi LOT Entertainment to bezpłatny dostęp do podstawowej oferty programu rozrywkowego oferowanego przez PLL LOT S.A. obejmującej niektóre filmy i seriale, dostęp do informacji o rejsie oraz innych informacji o usługach PLL LOT S.A., np. SkyBar, SHOP&MORE itd. Szczegóły dotyczące treści oferowanych w ramach opcji bezpłatnej dostępne są po zalogowaniu się do Usługi LOT Entertainment.

8. Opcja Premium Usługi LOT Entertainment to odpłatny dostęp do pełnej oferty programu rozrywkowego oferowanego przez PLL LOT S.A. Szczegóły dotyczące treści oferowanych w ramach opcji odpłatnej dostępne po zalogowaniu się do Usługi LOT Entertainment.

9. Koszt jednorazowego dostępu do opcji rozszerzonej Premium wynosi 9,99 PLN Płatność za opcję rozszerzoną Usługi LOT Entertainment realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności, zgodnie z odrębnym regulaminem udostępnianym przez dostawcę usług pośrednictwa w płatnościach dostępnym po zalogowaniu się do Usługi LOT Entertainment, w module płatności.

10. Płatność dopuszczalna jest także za pomocą voucheru, który może być dodawany do biletów zakupionych w niektórych klasach podróży.

11. Warunkiem skorzystania z Usługi LOT Entertainment w wersji podstawowej jest połączenie się z bezprzewodową siecią internetową „LOT Entertainment” i wejście na witrynę lot.streamonboard.com w przeglądarce internetowej. Celem skorzystania z Usługi LOT Entertainment w wersji rozszerzonej użytkownik zobowiązany jest dodatkowo zalogować się do serwisu poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej i numeru CVC oraz uiścić płatność zgodnie z cennikiem. Zbieranie powyższych danych jest niezbędne dla celów płatności za pośrednictwem operatora płatności, zgodnie z odrębnym regulaminem udostępnianym przez dostawcę usług pośrednictwa w płatnościach. W przypadku posiadania voucheru do skorzystania z wersji rozszerzonej wystarczające jest podanie numeru voucheru.

12. Zalogowanie się na portal lot.streamonboard.com i akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę oznacza zawarcie umowy na świadczenie Usługi LOT Entertainment w opcji podstawowej. Zalogowanie się na portal lot.streamonboard.com, akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę oraz uiszczenie opłaty za pośrednictwem operatora płatności, zgodnie z odrębnym regulaminem udostępnianym przez dostawcę usług pośrednictwa w płatnościach, oznacza zawarcie umowy na świadczenie Usługi LOT Entertainment w opcji rozszerzonej Premium.

13. PLL LOT S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub zmiany treści udostępnionych w ramach Usługi LOT Entertainment i/lub funkcjonalności Usługi LOT Entertainment w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W szczególności PLL LOT S.A. nie gwarantuje, że jakakolwiek konkretna treść będzie dostępna.

14. PLL LOT S.A. dokłada starań, aby Usługa LOT Entertainment była w pełni dostępna i niezawodna, jednak nie jest w stanie zagwarantować, że korzystanie z Usługi LOT Entertainment będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. PLL LOT S.A. zastrzega, że z przyczyn technicznych lub operacyjnych Usługa LOT Entertainment może zostać czasowo zawieszona.

15. Każdy Usługobiorca może dobrowolnie wypełnić ankietę dotyczącą Usługi LOT Entertainment. W tym celu może też dobrowolnie podać dane takie jak imię, nazwisko i email.

16. Po realizacji Usługi LOT Entertainment przez PLL LOT S.A. i wygaśnięciu jednorazowego dostępu Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi LOT Entertainment. 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi LOT Entertainment (z wyjątkiem kwestii dot. płatności) mogą być składane zgodnie z § 8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. Reklamacje dotyczące kwestii płatności za Usługę LOT Entertainment powinny być składane operatorowi płatności, zgodnie z odrębnym regulaminem udostępnianym przez dostawcę usług pośrednictwa w płatnościach.

18. Pozostałe postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczna przez PLL LOT S.A. odnajdują odpowiednie zastosowanie.