We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja

1. Az Utas jogosult ajánlatot tenni a varsói székhelyű Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. társaságnak („Légitársaság”) az utazási osztály emelésére („Upgrade”) az alábbiak szerint:

  • a Légitársaságtól eredetileg megvásárolt LOT Economy Class osztályról LOT Business Class osztályra („Upgrade”),
  • a Légitársaságtól eredetileg megvásárolt LOT Premium Class osztályról LOT Business Class osztályra („Upgrade”),
  • a Légitársaságtól eredetileg megvásárolt LOT Economy Class osztályról LOT Premium Class osztályra („Upgrade”).

2. Az ajánlatot kizárólag a Légitársaság által üzemeltetett kijelölt járatokra lehet tenni azzal a feltétellel, hogy az Utas rendelkezik a Légitársaság érvényes, turista osztályra vagy LOT Premium osztályra szóló jegyével az adott járatra.

Osztály

„Upgrade”-re jogosult foglalási osztályok

LOT Premium Class

P, A, R

LOT Economy Class

Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O

3. Az ajánlatot a Weboldal közvetítésével lehet megtenni a „LOT Upgrade” fülben található űrlap kitöltésével az ott elhelyezett útmutató alapján.
4. Az ajánlatot tevő Utas a jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja, hogy az Ajánlat az ajánlattétel pillanatától annak a Légitársaság által történt elfogadásáig érvényes (az ajánlat hatálya). A Légitársaság legkésőbb a járat menetrend szerinti indulása előtt 48 órával tájékoztatja az utast arról, hogy ajánlatát elfogadta-e.
5. A megtett Ajánlat legkésőbb a járat menetrend szerinti indulása előtt 72 órával módosítható vagy visszavonható, ha azt a Légitársaság még nem fogadta el; a Légitársaság ezúton beleegyezését adja ehhez.
6. Az ajánlattevőnek teljes méretékben jogképes személynek kell lennie. Ha az ajánlattevő az Ajánlatot más nevében teszi, meghatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy az adott utas nevében jár el.
7. Az Utas ajánlata, amelyet a Légitársaságnál végrehajtott és a Lágitársaságnak bemutatott foglalásra tett, feljogosítja az Ajánlatban megnevezett személy(eke)t az „Upgrade” igénylésére az alábbi feltételekkel: Ha a foglalás több utasra vonatkozik, az „Upgrade” ajánlat mindegyikükre vonatkozik. Az ajánlattétel összegét a foglalásban szereplő személyek számával kell megszorozni. A rendszer, mielőtt az Utastól a bankkártya adatokat elkéri, megjeleníti az „Upgrade” teljes fizetendő összegét.
8. Az „Upgrade” odaítélése a Légitársaság lehetőségeitől függ, különösen attól, van-e még szabad hely a magasabb utazási osztályon.
9. Az Utas a tervezett indulás előtt e-mail üzenetben értesül, hogy ajánlatát elfogadták-e.
10. Ha a Légitársaság elfogadta az Ajánlatot, az Utas köteles az Ajánlat összegét kifizetni, kivéve, ha a lenti 13. és 14. pontban meghatározott feltételek fennállnak.
11. Ha a Légitársaság elfogadja az ajánlatot, az Utas bankkártyáját rögtön az Ajánlat elfogadása után a teljes összeggel terheli, és kiterjeszti az „Upgrade” opciót minden utasra, akire az eredeti foglalás kiterjedt. A felszámított összeg tartalmazni fogja az összes „Upgrade” címén fizetendő adót és díjat. Az Ajánlat elfogadásáról az Utas kettő e-mail üzenetet kap. Az elsőben arról értesül, hogy Ajánlatát elfogadták és az „Upgrade” sikeresen teljesült, a másik pedig az új elektronikus jegyet fogja tartalmazni. A Légitársaság által elfogadott Upgrade nem engedhető át és nem ruházható át más személyre vagy más járatra sem egészben, sem részlegesen, kivéve, ha a jelen Feltételek 7. cikke erről másként rendelkezik.
12. Ha a Légitársaság nem fogadja el az Utas Ajánlatát – amiről a az Utast e-mail útján tájékoztatja –, nem terheli meg az Utas bankkártyáját, nem teljesíti az „Upgrade” opciót, az Utas pedig megtartja eredetileg megvásárolt jegyét és további költségek nem terhelik.
13. Ha a Légitársaság törli a járatot és módosítja az Utas foglalását egy másik PLL LOT által üzemeltetett járatra, az eredeti foglalásra tett minden Ajánlat átvihető az új járatra (új járatokra), minden esetben azzal a feltétellel, hogy a LOT Premium Class vagy LOT Business Class osztályon van még szabad hely. Ha bármilyen oknál fogva a magasabb utazási osztályon nincsen elég hely az Utas „Upgrade” opciójára (feltételezve, hogy az Utas Ajánlatát elfogadták), az Utas által „Upgrade” címén kifizetett minden összeget visszautalnak az „Upgrade” díjak kifizetésére használt bankkártyára. Ha a foglalást egy másik, a Légitársaságtól különböző légitársaság által üzemeltetett járatra módosították, az „Upgrade” opció nem vihető át a másik légitársaság által üzemeltetett járatra. Ilyen esetben az Utas által „Upgrade” címén kifizetett minden összeget visszautalnak az „Upgrade” díjak kifizetésére használt bankkártyára a fenti elveknek megfelelően.
14. Ha a Légitársaság elfogadta az Ajánlatot, az „Upgrade” opció nem visszaváltható és nem cserélhető másra, kivéve, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

  • a)     Törölték a járatot, amelyre az Utas Ajánlatát elfogadták, és amelyre a magasabb osztály szólt.
  • b)     Törölték a járatot, amelyre az Utas Ajánlatát elfogadták, és amelyre a magasabb osztály szólt, a Légitársaság pedig egy másik járatra vitte át a foglalást, de ugyanarra az utazási osztályra, mint amire az Utas eredeti foglalása szólt.
  • c)     Az Utas Ajánlatát elfogadták, az Utas megkapta az „Upgrade” opciót, de az Utas nem kapott helyet a magasabb osztályban a Légitársaságnak felróható okból; ilyen ok többek között a repülőgép típusának módosítása; a tranzitjárat késedelme, amely miatt az Utas nem érte el azt a járatot, amelyre az „Upgrade” szólt; az Utasnak felróható okok (pl. az utas által kezdeményezett járatmódosítás vagy a járat lekésése), erre nem jogosítanak.
  • d)     Visszaváltás esetén az „Upgrade” címén kifizetett összeget visszautalják az „Upgrade” díjak kifizetésére használt bankkártyára.

15. A pénzeszközök visszatérítése a bankkártyára ugyanabban a pénznemben történik, mint amiben az „Upgrade” opciót fizették.
16. Az „Upgrade” teljesülését követően az eredetileg megvásárolt jegyhez kapcsolódó utazási feltételek változatlanul érvényben maradnak. Vonatkozik ez többek közt: a jegy lemondására és visszaváltására, a foglalás módosítására, a poggyászkeretre és a megtett kilométerek kiszámítására.
17. A Légitársaság nem garantálja konkrét ülőhely biztosítását azoknak az Utasoknak, akiknek „Upgrade” opcióra tett Ajánlatát elfogadta.
18. Jelen Feltételeket a lengyel jog szabályozza.
19. Jelen Feltételek alkalmazásakor a Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. társaság Általános Szállítási Feltételei követendők, amely a „Szabályozás” fülben található.